Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Politik vedr. håndtering af patienters og pårørendes oplevelse af vold

 

I Region Nordjylland er det et væsentligt indsatsområde at arbejde med håndtering og forebyggelse af vold, såvel for personale som for patienter og pårørende.

Beskrivelse

I alle afsnit og ambulatorier er det væsentligt, at vold og trusler om vold blandt patienter og pårørende forebygges af personalet ved hjælp af:

 1. 1. Opmærksomhed på risikosituationer og relaterede forebyggende tiltag, se link Håndtering og forebyggelse af vold

 2. 2. Synliggørelse for patienter og pårørende af, at vi ikke accepterer vold og trusler om vold jf. afsnittenes husordener og pjecen ”Værd at vide” (pjecen kan rekvireres hos personalet)

 3. 3. Understregelse overfor patienterne og deres pårørende af, at vi ønsker, at sådanne hændelser italesættes hos behandlerne, således at man kan sikre den rette hjælp, opfølgning og evt. anmeldelse, Rapportering af utilsigtede hændelser og Politianmeldelse

 4. 4. Håndtering jf. instruksen Krisehjælp til patienter og pårørende i Psykiatrien

  1. 4.1. Registrering af observerede hændelser sker via rapportering som utilsigtet hændelse Rapportér utilsigtet hændelse som patient eller pårørende. Der gøres opmærksom på, at registrering kan ske anonymt.

  2. 4.2. Opfølgning, drøftelse og analyse sker via Psykiatriens retningslinje om Patientsikkerhedsarbejdet i Psykiatrien

 5. 5. Italesættelse af emnet på patientmøder/morgenmøder/ugentlige møder med henblik på at skabe en forebyggelseskultur, hvor der tales åbent om trusler og vold

 6. 6. Sikre relevant information til patienter og pårørende ved hjælp af opmærksomhed på husorden, Værd at vide pjece (pjecen kan rekvireres hos personalet) og Psykiatriens hjemmeside.

Opmærksomhed på at mere omfattende hændelser håndteres i Psykiatriens Krise- og Katastrofeberedskab (KRIKA)

Der gælder særlige retningslinjer for pårørende til drabsofre.
 

Definition:

Psykiatrien i Region Nordjylland definerer vold som både fysisk og psykisk vold.

Fysisk vold er angreb mod kroppen, fx overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, niv, bid, krads eller spyt.

Psykisk vold er trusler om vold og anden krænkende adfærd, f.eks. trusler på livet, trusler om hærværk mod arbejdspladsen, trusler, der vedrører medarbejdernes familie eller venner eller trusler, der vedrører medarbejdernes ejendele.

Trusler kan udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver, bevægelse af en finger henover halsen eller i form af tegninger.

Psykisk vold og trusler om vold kan også udøves via sms, e-mail, sociale medier og hjemmesider.

Kilde: Arbejdstilsynet
 

Formål

 • • at sikre synligt og højt prioriteret arbejde med håndtering og forebyggelse af vold for patienter og pårørende i Psykiatrien

 • • at sikre et målrettet og systematisk arbejde på alle niveauer