Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation og booking i Thisted Sårambulatorium

 

 

Modtagelse

 • • Centralvisiteringen visiterer til Søren Thomsen som specialeansvarlig sårlæge.

 • • Søren Thomsen henviser til Thisted Sår Amb

 • • Sårsygeplejersken modtager henvisningen, booker patienten og færdigregistrerer henvisningen med følgende regler:

     • − Decubitus ses ALTID første gang sammen med læge.

     • − Atypiske diabetiske fodsår ses første gang med læge.

     • − Patienter med uklar problemstilling ses også med læge første gang.

 


Håndtering

Clinical

 • • Ventegruppe sættes til 2-4 uger.
  (Tryk 0, vent, tryk 2, vælg: ”2-4 uger”)

 • • Diagnose fremsøges og tilrettes hvis nødvendigt

 • • Patientrettighed sættes til ”VBE”

 • • Status til ”Færdigbehandlet”

 

Bookplan

 • • Billede 1Bookplan startside vælges

 • • Tryk Ctrl+N

 • • Indtast cpr

 • • Vælg Thy-Sår-Forbehandling-Sygeplejerske
  eller Thy-Sår-Forbehandling-Læge
  jævnfør ovenstående
  Ved kontrol bruges alt efter iværksat behandling:
  Thy-Sår-Ambulant-Sygeplejerske
  Thy-Sår-Ambulant-Læge

 • • Vælg kontakt (til 800153A2 hvis der er flere)

 • • Hvis der skal tilføjes/fjernes tid: Vælg Tilpas og juster minut-antal

 • • Under fanen ”Information”
  Adm bemærkning: Diagnose(r)

 • • Klinisk bemærkning: Bidiagnose(r) gerne inkl. SKS-kode, samt andre hensyn

 • • Vælg Kalendervisning

 • • Planlæg aftale:
  Diabetiske fodsår: Onsdag
  VAC-terapi: Torsdag
  Arterielle/venøse/andre sår: Fredag

 

Clinical

 • • Visitationsnotat skal tilføjes følgende:
  Dags dato: Booket til (dato) /initialer (4-cifret brugernavn)
  Eks:
  30/7: Booket til 3/8 kl. 8:30 /srn (jgu6)

 • • Vælg ”Gem og luk”.

 • • Svar ”ja” til pop-up.