Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intravenøs regional anæstesi IVRA (Bier blok)

Beskrivelse

Vejledning til anæstesipersonale i brug af IVRA til håndkirurgiske patienter på Regionshospital Nordjylland Frederikshavn

Indikationer

Operationer på hånd eller underarm af højst 1times varighed.

Kontraindikationer

Allergi overfor lokalanæstetika, svær arteriel hypertension, visse infektioner, lokale karsygdomme.

Forberedelse

Patienten skal vurderes af anæstesilæge, på linje med patienter til generel anæstesi med faste og præmedicin efter gældende retningslinjer.

Monitorering

EKG, pulsoksymetri og BT. Lægemidler og udstyr til induktion af generel anæstesi skal være umiddelbart tilgængeligt. Intralipid forefindes på operationsgangen og håndkirurgisk afsnit.

Monitorering ved anæstesisygeplejerske er obligatorisk i de første 30 min. efter injektion af lokalanæstetikum. Hvis pt. herefter er vågen og stabil, kan monitorering pauseres indtil afslutningen af operationen, hvor der igen monitoreres ved desufflering af manchet og 5 -10 minutter efter.

Patienten må gerne mobiliseres til seng og evt. køres til håndkirurgisk afsnit mens der monitoreres.

Procedure

Der anlægges intravenøs kanyle i begge overekstremiteter, på operationssiden så distalt som muligt, f.eks. på håndryggen.

Der lægges dobbeltmanchet på overarmen. Ekstremiteten eleveres kortvarigt, og der anlægges Esmarchs bind fra håndleddet og proksimalt, idet der tages hensyn til smertende områder, frakturer etc.

Evt. undlades Esmarchs bind, og armen eleveres i stedet i 3 minutter.

Herefter oppustes den distale (blå) og siden den proksimale (rød) manchet til minimum 300 mm Hg.

Dog højere ved systolisk BT> 150 mm Hg, hvor manchettrykket sættes til 2 x systolisk BT.

Trykket tages af den distale manchet.

Man sikrer sig, at der ikke er puls distalt for manchetten, intet signal ved saturationsmåling og at armen forbliver bleg uden kapillærrespons som udtryk for effektiv kar-okklusion.

Etablering af blodtomhed er fælles opgave og ansvar for anæstesi- og operationspersonale.

 

Herefter injiceres Carbocain 3 mg/kg (ex. 60 kg ~ 180 mg = 18 ml á 10 mg/ml (1%)), evt. rundet op ved vurdering.

Dosis ordineres af anæstesilæge og bekræftes af anæstesisygeplejerske, således at to anæstesiuddannede personer har kontrolleret dosis.

Kanylen fjernes på operationssiden og der komprimeres 2 minutter.

Anslag efter 10-15 min., hvorfor afspritning først foretages efter 10 min.

Mindre ubehag eller manchetsmerter behandles med fentanyl 50-100 µg samt evt. boli propofol 10-20 mg iv. Er effekten utilstrækkelig, konverteres til generel anæstesi, TCI propofol og remifentanil.

Hvis der gives systemisk analgesi/sedation ud over fentanyl 100 µg, skal patienten monitoreres under hele operationen.

 

Undervejs kan trykket skiftes mellem de to manchetter efter behov, dvs. ved smerter/ubehag.

Det tilrådes dog, at første skift venter mindst 30 min. efter injektion af lokalanæstetikum, så området under den distale manchet når at blive analgeseret.

 

Manchetten må tidligst fjernes efter 30 min. pga. højere risiko for systemiske bivirkninger inden da.

Bivirkninger

Primært fra CNS og det kardiovaskulære system.

Behandling: ABC stabilisering og Intralipid.

Referencer

Sølling Fynboe M. et al:UfL 2003; 165:1339-42

Guay J: J Clin Anesth (2009); 21: 585–594

ASRA 2018- Intravenous Regional Anesthesia: A New Look at an Old Technique