Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spinalpumpe til behandling af kroniske smerter

Beskrivelse

Indikation:

 

Kroniske persisterende, intraktabel smerter, hvor alle andre behandlingsmuligheder er udtømte. Som eksempel:

- viscerale smerter.

- cancer smerter.

- causalgia - f.eks. efter perifer nervelæsion.

- CRPS, refleksdystrofi

- failed back pain surgery syndrome.

 

 

Inklusionskriterier:

 

- svigt af konservativ terapi.

- kirurgisk intervention ikke muligt for at forbedre tilstanden.

- afhængighed af opioider.

 

Præmisser:

- psykologisk stabilitet.

- total forståelse og accept for denne behandling.

- ingen allergi overfor pumpe materialer.

- patienten har haft positiv respons på test med epidural-morfin (kardinalt)

 

Forløb:

 

Indledningsvis skal patienten testes med single shot epi-morfin og observeres i 6 til 8 timer på opvågning.

Ved smertelindring på single shot, anlæggelse af epikateter i 5 døgn hvor patienten selv skal administrere epi-morfin 4mg x 3.

 

Ved fortsat smertelindring anses patienten som egnet til spinalpumpe. Henvisning til Neurokirurgisk Afdeling sendes med henblik på anlæggelse af spinalpumpe, hvor der skal stå både diagnose og hvilket niveau spinal kateter bør placeres på, for at opnå optimal smertebehandling.

 

Indkøb af spinalpumpe foretages af Randi Boe Roskær, Neurokirurgisk Afdeling.

 

Smertecentret står for det videre forløb både for medicinering og påfyldning af pumpen.

Når behandling bliver stabiliseret, kan der aftales påfyldning af pumpen andet sted f.eks. ved ferie osv.

 

VIGTIGT !!!

Før anlæggelse af spinalpumpe skal patientens opioid-behandling ændres til depotpræparat, og der skal påbegyndes aftrapning af korttidsvirkende morfika.

 

Medicin blandinger:

 

 

-1. Standard blanding er:

Morfin 5 mg/ml, hvilket opnås ved blanding:

 

- injekionsvæske morfinhydrochlorid a 20 mg/ml - 10 ml

- natriumchlorid isotonisk infusionsvæske 9 g/ml - 30 ml

----------------------------------------------------------------------------

I alt 40 ml

 

 

2. Eventuelt for at øge volumen bruges en blanding 2,5 mg/ml morfin som opnås ved:

 

- injekionsvæske morfinchlorid a 20 mg/ml - 5 ml

- natriumchlorid isotonisk infusionsvæske. -35 ml

----------------------------------------------------------------------------

I alt 40 ml

 

 

Ved manglende eller ikke tilstrækkeligt behandlingsresultat eller for at reducere morfin dosis, dels grundet at der med tiden kan forekomme takyfilaksi, dels grundet muligheden for, at der ved langvarig behandling med morfin i spinal rummet, kan være øget risiko for neurotoksitet, kan man vælge en blanding med morfin/Catapresan.

På Smertecenter er der mulighed for 2 standard blandinger:

 

Morfin 5 mg/ml med Catapresan 15 mikrogram/ml.

 

 

  1. 3. Dette opnås ved:

 

- injektionsvæske morfinchlorid a 20 mg/ml. -10 ml

- Catapresan injektionsvæske a 150 mikrogram/ml - 4 ml

- natriumchlorid isotonisk infusionsvæske 9 g/ml. - 26 ml

------------------------------------------------------------------------------

I alt 40 ml

 

Eller

 

Blanding af morfin 5 mg/ ml med Catapresan 30 mikrogram/ ml.

 

  1. 4. Dette opnås ved:

 

- injektionsvæske morfinchlorid a 20 mg/ ml. - 10 ml

- Catapresan injektionsvæske a 150 mikrogram/ ml. - 8 ml

- natriumchlorid isotonisk infusionsvæske 9 g/ ml - 22 ml

-------------------------------------------------------------------------------

I alt 40 ml

 

OBS

Standard blanding med morfin skal først afprøves før blanding morfin/Catapresan startes.

 

OBS

Under opstart af blanding med Catapresan skal anæstesiolog være på afdelingen. Clonidin giver større risiko for BT fald, derfor patienten skal være under observation i 2 timer efter bolus på Smertecenter. BT skal måles hver 10. minut. Patienten skal have lagt en venflon før test dosis, og ved BT fald skal der gives 5 mg Efedrin (0,1 ml) af injektionsvæske Efedrin 50 mg/ ml iv, eller ved takykardi Metaoxedrin 0,1 mg hvilket svarer til 0,1 ml af Metaoxedrin injektionsvæske 1mg/ ml.

 

TOTAL DØGN DOSIS AF CATAPRESAN BØR IKKE OVERSTIGE 75 MIKROGRAM.

 

 

Komplikationer:

 

1. Kirurgiske

- hyppigst postspinal hovedpine, som primært behandles konservativt med Paracetamol, koffein og væske pr os, op til 3 liter daglig (godt med koffein indhold f.eks. cola) og sengeleje.

- infektion som behandles tilsvarende med antibiotika efter dyrkningsvar.

- blødning.

 

2. Mekaniske

- displacering af kateter (ved mistanke henvises patienten til neurokirurgisk afdeling)

- lækage for spinalvæske (OB’s symptomer for postspinal hovedpine)

- hygroma (hvor spinal væske samler sig omkring incision af kateter). Dette forsvinder som regel spontant i løbet af nogle få uger. OB's for event. Infektion.

- seroma som er væske ansamling omkring pumpelommen. Som regel seroma er selvlimiterende og forsvinder i løbet af 1-2 måneder. OB's for infektion.

- fejlinjektion af medicin (fejlfix)

 

OB's ved respirationsdepression skal patienten behandles med Narcanti iv 0,4 til 0,8 mg intravenøs og samtidigt indgives dobbelt så stor dosis som iv, intramuskulær. På grund af kort halveringstid af Naloxone (Narcanti) skal patienten overflyttelsen til intensiv for observation.

Ved fejlfix med morfin/Catapresan blanding skal patienten monitoreres for hypotension og bradykardi som behandles med iv væske, Efedrin/Atropin. Ved symptomer, skal patienten overflyttes til Intensiv.

 

3. Farmakologiske (fejl ved udførelsen af standard blanding).

 

4. Medicinske

- endokrinologiske komplikationer så som hypogonadisme, iatrogen Morbus Addison (hypokortikolismus).

- immunosuppression.

- osteoporosis.

- ødem

- tolerance udvikling

- neurotoksitet af medulla.

 

5. Psykologiske.

 

Referencer

Udarbejdet af Ewa, Odd og Dorte.

Mandag d. 22. januar 2018.

Rev. 27.08.19. Dorte/Ida/Christina.