Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spinalpumpe til behandling af kroniske smerter.

Beskrivelse

Indikation:

 

Kroniske persisterende, intraktable smerter, hvor alle andre behandlingsmuligheder er udtømte. Som eksempel:

- viscerale smerter.

- cancer smerter.

- causalgia - f.eks. efter perifer nervelæsion.

- CRPS, refleksdystrofi

- failed back pain surgery syndrome.

 

 

Inklusionskriterier:

 

- svigt af konservativ terapi.

- kirurgisk intervention ikke muligt for at forbedre tilstanden.

- afhængighed af opioider.

 

Præmisser:

- psykologisk stabilitet.

- total forståelse og accept for denne behandling.

- ingen allergi overfor pumpe materialer.

- patienten har haft positiv respons på test med epidural-morfin (kardinalt)

- eller har haft epidural analgesi med god effekt.

 

Forløb:

 

Indledningsvis skal patienten testes med single shot epi-morfin og observeres i 6 timer på afdelingen.

Ved smertelindring på single shot, anlæggelse af epikateter i 5 døgn hvor patienten selv skal administrere epi-morfin 4mg x 3.

 

Ved fortsat smertelindring anses patienten som egnet til spinalpumpe. Henvisning til Neurokirurgisk Afdeling sendes med henblik på anlæggelse af spinalpumpe, hvor der skal stå både diagnose og hvilket niveau spinal kateter bør placeres på, for at opnå optimal smertebehandling.

 

Patienter som tidligere har haft epidural analgesi med god effekt for den samme lidelse, behøves ikke at testes med epidural kateter.

Indkøb af spinalpumpe foretages af Randi Boe Roskær, Neurokirurgisk Afdeling.

 

Smertecentret står for det videre forløb både for medicinering og påfyldning af pumpen.

Når behandling bliver stabiliseret, kan der aftales påfyldning af pumpen andet sted f.eks. ved ferie osv.

 

VIGTIGT!!!

Før anlæggelse af spinalpumpe skal patientens opioid-behandling ændres til depotpræparat, og der skal påbegyndes aftrapning af korttidsvirkende morfika.

 

Medicin blandinger:

 

 

1. Standard blanding er:

- injekionsvæske morfinhydrochlorid a 20 mg/ml – 40 ml.

 

Ved manglende eller ikke tilstrækkeligt behandlingsresultat eller for at reducere morfin dosis, dels grundet at der med tiden kan forekomme takyfilaksi, dels grundet muligheden for, at der ved langvarig behandling med morfin i spinal rummet, kan være øget risiko for neurotoksitet, kan man vælge en blanding med morfin 10mg/ml og Catapresan 30 mikrogram/ml.

 

 

 

Dette opnås ved:

 

- injektionsvæske morfinchlorid a 20 mg/ml. -20 ml

- Catapresan injektionsvæske a 150 mikrogram/ml - 8 ml

- natriumchlorid isotonisk infusionsvæske 9 g/ml. - 12 ml

------------------------------------------------------------------------------

I alt 40 ml

 

 

OBS

Standard blanding med morfin skal først afprøves, før blanding morfin/Catapresan startes.

1mg/ ml.

 

TOTAL DØGN DOSIS AF CATAPRESAN BØR IKKE OVERSTIGE 75 MIKROGRAM.

 

OBS

Ved skift fra en blanding til en anden blanding af ny koncentration, må man påregne, at der går nogle timer (nogle gange op til halvandet døgn), før den nye blanding når spinalrummet afhængig af kateterets længde. Dette kan aflæses på i-pad efter omprogrammering, hvor mange timer der går, før patienten kan få den nye blanding. Således kan bolus også først gives, når den nye blanding når spinalrummet.

Ved første bolus med Catapresan skal anæstesiolog være på afdelingen. Clonidin giver større risiko for BT fald, derfor patienten skal være under observation i 2 timer efter bolus på Smertecenter. BT skal måles hver 10. minut. Patienten skal have lagt en venflon før test dosis, og ved BT fald skal der gives 5 mg Efedrin (0,1 ml) af injektionsvæske Efedrin 50 mg/ ml iv, eller ved takykardi Metaoxedrin 0,1 mg hvilket svarer til 0,1 ml af Metaoxedrin injektionsvæske

 

 

Komplikationer:

 

1. Kirurgiske

 

- hyppigst postspinal hovedpine, som primært behandles konservativt med Paracetamol, koffein og

væske pr os, op til 3 liter daglig (godt med koffein indhold f.eks. cola) og sengeleje.

- infektion som behandles tilsvarende med antibiotika efter dyrkningsvar.

- blødning.

 

2. Mekaniske

- displacering af kateter (ved mistanke henvises patienten til neurokirurgisk afdeling)

- lækage for spinalvæske (OB’s symptomer for postspinal hovedpine)

- hygroma (hvor spinal væske samler sig omkring incision af kateter). Dette forsvinder som regel

spontant i løbet af nogle få uger. OB's for event. Infektion.

- seroma som er væske ansamling omkring pumpelommen. Som regel seroma er selvlimiterende og

forsvinder i løbet af 1-2 måneder. OB's for infektion.

- fejlinjektion af medicin (fejlfix)

- granulomer ved kateterspids.

 

3. Farmakologiske (fejl ved udførelsen af standard blanding).

 

 

4. Medicinske

 

Korttidsbivirkninger er som ved alle opioider, dog i mindre omfang, da dosis er langt mindre. Normalt aftager dette i løbet af tre uger:

 

 • oftest klager op til 10 % over hudkløe, som er mest lokaliseret til nakke, ansigt og øvre thorax.

 • urinretention

 • obstipation

 • perifer ødem

 • sedation

 • yderst sjældent respirationsdepression, hvor patienten skal behandles med Narcanti iv 0,4 mg

til 0,8 mg intravenøs og samtidigt indgives dobbelt så stor dosis som iv, intramuskulær. På grund af kort halveringstid af Naloxone (Narcanti) skal patienten overflyttelsen til intensiv for observation. Ved fejlfix med morfin/Catapresan blanding skal patienten monitoreres for hypotension og bradykardi som behandles med iv væske, Efedrin/Atropin. Ved symptomer, skal patienten overflyttes til Intensiv.

 

 

 

 

Langtidsbivirkninger:

 

 • endokrinologiske komplikationer så som hypogonadisme, iatrogen Morbus Addison (hypokortikolis mus).

 • immunosuppression.

 • osteoporosis.

 • ødem

 • tolerance udvikling

 • neurotoksitet af medulla

 

5. Psykologiske.

 

Referencer

Udarbejdet af Ewa, Odd og Dorte.

Mandag d. 22. januar 2018.

Rev. 08.12.2020 Ewa/lbn.