Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antikoagulation og antitrombotisk behandling ved PCI

 

Som udgangspunkts følges anbefalinger fra Dansk Cardiologisk Selskab. Der individualiseres under hensyn til stentvalg, koronarpatologi, anden blodfortyndende behandling, allergi og evt. tidligere stent-trombose. Sammensætning af den blodfortyndende behandling efter PCI bør foregå i samråd med PCI-operatør.

Standardbehandling efter PCI

 

Tbl. Hjertemagnyl mætningsdosis (typisk 300mg x 1) derefter 75mg x1 livslang, medmindre der er forhøjet blødningsrisiko. Se nedenfor.

Ved stabil sygdom: I tillæg til Hjertemagnyl anvendes tbl. Clopidogrel mætningsdosis (typisk 600mg x 1) og herefter 75 mg x 1 i 6 mdr. Ved CTO-PCI anvendes typisk 75 mg x1 i 12 mdr.

Ved akut koronart syndrom (ustabil angina, NSTEMI og STEMI): I tillæg til Hjertemagnyl anvendes tbl. Brilique mætningsdosis (typisk 180mg x 1) og herefter 90 mg x2 i 12 mdr.

Patienter med samtidig indikation for AK / NOAC-behandling

 

Standard behandling er NOAC + tbl. Clopidogrel. Dog kan der i en uge suppleres med Hjertemagnyl 75mg x1 (triple-terapi). Længerevarende behandling med triple-terapi anbefales kun undtagelsesvist efter afvejning af trombose- og blødningsrisiko.

Ved kombinationsbehandling tilrådes NOAC fremfor vitamin-K antagonist (Marevan), dog ikke ved mekanisk klapprotese og andreindikationer for vitamin-K antagonist behandling.

Kombinationsbehandling med Brilique frarådes pga. manglende erfaring/data.

Eliquis foretrækkes, da der ikke er behov for dosis reduktion ved kombinationsbehandling. Ved anvendelse af Xarelto og Pradaxa bør dosis reduceres.

Ved kombinationsbehandling bør mavesyrehæmmende behandling overvejes.