Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling og Akutafdelingen – RHN

 

Hjertemedicinsk afdeling varetager behandlingen af akutte hjertemedicinske patienter på Regionshospital Nordjylland, og der vil være situationer, hvor der er ustabile patienter i afdelingen, der kræver 2 kardiologiske sygeplejersker, og/eller kardiologisk sygeplejerske skal give behandling på anden afdeling og derfor må forlade Hjertemedicinsk afdeling.
Akutafdelingen sender i disse tilfælde en sygeplejerske til Hjertemedicinsk afdeling.

Aftalen er gældende i tidsrummet kl. 23.00-07.00.

Beskrivelse

Arbejdsgang

Hvis hjertemedicinsk sygeplejerske skal forlade sin afdeling:

  • • Kontakter hjertemedicinsk afdeling flowkoordinatoren på tlf. 40787

  • • Akutafdelingen sender en sygeplejerske til Hjertemedicinsk afdeling. Flowkoordinatoren afgør ud fra aktivitet, om sygeplejersken sendes fra Akutmodtagelsen eller akut sengeafsnit – den hjertemedicinske sygeplejerske forlader først Hjertemedicinsk afdeling, når sygeplejersken fra Akutafdelingen er ankommet.

  • • Flowkoordinatoren vurderer internt i Akutafdelingen, om der er brug for at omorganisere sygeplejeressourcerne i tidsrummet.

Opgave

Sygeplejersken fra Akutafdelingen forventes at udføre basis sygeplejeopgaver – tage patientkald, hjælpe patienter på toilet o. lign.

Evaluering

Afdelingsledelserne laver status, når aftalen aktuelt har været i brug – hjertemedicinsk afdelingsledelse indkalder efterfølgende dag.
Aftalen og omfanget af aktivering evalueres i december 2019

Formål

Sikre tilstedeværelse af to sygeplejersker på Hjertemedicinsk Afdeling om natten.