Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dosisevalueringsskema til gravide stråleudsatte arbejdstagere

 

Denne instruks er gældende for ledere, strålebeskyttelseskoordinatorer samt gravide stråleudsatte arbejdstagere på afdelinger med røntgenudstyr der anvendes til diagnostisk brug.

 

Formål
 

Formålet med denne instruks er at sikre at gældende lovgivning overholdes samt at beskrive hvorledes leder, gravid stråleudsat arbejdstager og strålebeskyttelseskoordinator kan vurdere behovet i forbindelse med arbejdsfunktioner under graviditetsperioden.

 

Metode

 

Forhåndsvurdering af dosis

Ved underretning om graviditet skal behovet for ændring i arbejdsfunktioner som involverer ioniserende stråling vurderes. For arbejdstagere som i forvejen bærer persondosimeter (kvartalsvis måleperiode) gøres dette ved at se på de tidligere målte kropsdoser i resultat for dosisovervågning som fremsendt til afdelingen af Sundhedsstyrelsen – Strålebeskyttelse. For arbejdstagere som ikke i forvejen bærer persondosimeter, men vælger at blive målt på, beregnes forventet dosis efter resultat af første måleperiode er modtaget.

 

Resultatet af de senest 8 måleperioder noteres i nedenstående skema. Derefter beregnes gennemsnittet som noteres i sidste felt:

 

Skema til vurdering af forventet dosis

Kvartal

1

2

3

4

5

6

7

8

Gennemsnitsdosis per. kvartal (mSv):

 

 

 

Kropsdosis (mSv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • − Hvis gennemsnitsdosis per kvartal er lille (under 0.2 mSv/kvartal) og doserne i kvartalerne ligger stabilt og ingen af doserne i kvartalerne overskrider 0.2 mSv over de sidste to år er det usandsynligt at fosteret vil modtage højere doser end de tilladte 1 mSv ved det nuværende arbejde. Der er ikke behov for at ændre den gravides arbejdsfunktioner.
   

 • − Hvis gennemsnitsdosis per kvartal derimod er stor (over 0.2 mSv/kvartal) og svinger meget over de sidste to år vurderes det som sandsynligt at fosteret kan modtage doser i nærheden eller over de tilladte 1 mSv. Der er behov for ændring i den gravides arbejdsfunktioner.
   

 • − Røntgenfysiks strålebeskyttelsesekspert kontaktes for spørgsmål i forbindelse med vurderingen.

 

Ovenstående vurdering er baseret på at arbejdsforholdene ikke er ændret i løbet af de to år samt at persondosimeret har været båret korrekt.

 

Løbende vurdering af dosis

 

Under graviditetsforløbet er måleintervallet for persondosimeteret ændret til månedlig og persondosimeter-ansvarlig på afdelingen laver en løbene evaluering af den gravides doser. Ved forhøjede månedlige doser og uregelmæssigheder tages arbejdsfunktionerne op til revision igen. Ved store doser kontaktes Røntgenfysiks strålebeskyttelsesekspert.

 

De månedlige målte doser fra Sundhedsstyrelsen i perioden fra underretningen til endt graviditetsforløb noteres i nedenstående skema. Den samlede dosis i mSv i perioden beregnes og noteres i sidste felt.

 

Skema til vurdering af samlet dosis fra underretning til endt graviditetsforløb

Dato:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet krops dosis (mSv):

 

 

 

 

Kropsdosis (mSv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis ved endt graviditet

 

For at få den samlede dosis i hele graviditetsforløbet skal dosis målt i kvartalet umiddelbart op til underretningen lægges til den samlede dosis i ovenstående skema:

 

Dosis i kvartal op til meddelt graviditet = _______________________mSv

 

Samlet kropsdosis i hele graviditetsforløbet = ________________________ mSv

 

Det er godt at vide, at den samlede dosis beregnet på baggrund af persondosimeteret ikke er lig ækvivalent dosis til fosteret. Under forudsætning af at dosimeteret har være båret korrekt vil dosis til det ufødte barn vil være mindre. Dette blandt andet grundet afstandskvadratloven og dæmpning i hud, fedt, fostervand og muskler mellem barn og persondosimeter. Derfor vil ovenstående samlede kropsdosis i hele graviditetsforløbet være et godt og sikkert øvre mål dosis til barnet.

 

Røntgenfysiks strålebeskyttelsesekspert har skærpet kravene i Region Nordjylland i forhold til lovgivningen omkring maksimal dosis til det ufødte barn:

Den samlede ækvivalente dosis til det ufødte barn må i hele graviditetsperioden ikke overstige 1 mSv.

 

 • Hvis den samlede kropsdosis i hele graviditetsforløbet er mindre end 1 mSv, er det usandsynligt at den samlede ækvivalente dosis til det ufødte barn har oversteget 1 mSv.
   

 • Hvis den samlede kropsdosis i hele graviditetsforløbet er større end 1 mSv, kan den samlede ækvivalente dosis til det ufødte barn have været større end det tilladte og Røntgenfysiks strålebeskyttelsesekspert kontaktes.
   

 • De udfyldte skemaer i denne instruks arkiveres med arbejdstageres navn og CPR nr. mindst 5 år efter endt graviditetsforløb.
   

 

Referencer

 

Leders ansvar ved bestråling af gravide arbejdstagere