Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Palliativ nedre halvkropsbestråling - knoglemetastaser

Indikation

 

Patienter med malign sygdom og spredning til knoglerne med diffuse/udbredte smerter. 76% opnår reduktion i smerter mens 8% bliver smertefrie efter dage til uger (1).

 

Kriterier / patientgruppe

 

  • • Patienter der har performancestatus som tillader, at de gennemfører behandlingen

  • • Sufficient knoglemarvsfunktion dvs. leukocytter > 3 og trombocytter >100

  • • Acceptabel nyrefunktion dvs. s-creatinin < 2,5 x øvre normalværdi

  • • Patienten må ikke have modtaget marvkomprimerende medicinsk cancerbehandling indenfor de sidste 4 uger

Strålebehandling

 

Dosis: 8 Gy på en fraktion mod nedre halvkrop dvs. fra crista iliaca til knæene (om muligt). Der laves ikke indtegning men strålefeltet planlægges sammen med fysiker.

Øvre halvkropsbestråling er ikke standard behandling på Onkologisk Afdeling i Aalborg.

Understøttende behandling

 

Patienten er indlagt i behandlingsdøgnet. I forbindelse med halvkropsbestråling gives profylaktisk understøttende behandling, da de akutte bivirkninger til disse store felter kan være kraftige. Sædvanligvis svinder bivirkningerne i løbet af timer til få døgn.

Antiemetika

 

T. Prednisolon 100 mg x 1 dag 1 + 50 mg x 1 dag 2

Inj. Zofran (Ondansetron) 8 mg i.v. før behandlingsstart herefter

T. Zofran (Ondansetron) 8 mg pn. maks. x 2

T. Emperal (Metoclopramid) 10 mg x 3, dag 1-2

T. Temesta (Lorazepam) 1 mg pn.

Dertil gives i.v. NaCl 1000 ml + i.v. Glukose 1000 ml over 12 timer, efter strålebehandlingen

 

Endvidere bør det overvejes, om patienten har behov for smertebehandling forud for strålebehandlingen.

Udskrivelse

 

Patienten udskrives dagen efter behandlingen.

Såfremt patienten ikke har fast tilknytning til Onkologisk Afdeling, tilbagehenvises til henvisende afdeling med henblik på fortsat kontrol.

 

Bivirkninger

 

Halvdelen oplever diarre grad 1-2 op til 4 uger efter endt strålebehandling. Kvalme/opkast specielt i timerne efter strålebehandlingen. Øvrige bivirkninger sjældnere (1).

 

 

 

1) Berg, R.S., et al., Half body irradiation of patients with multiple bone metastases: a phase II trial. Acta Oncol, 2009. 48(4): p. 556-61.

Se evt. skanningsinstruksen CT scanning uden kontrast, nedre halvkrop https://pri.rn.dk/Sider/15762.aspx