Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Statusattester

Beskrivelse

Dette er en prøveperiode frem til den 01.01.2020.

Udfærdigelse af statusattester ved Tværfagligt Smertecenter, Aalborg Universitetshospital.

 

I fire måneder afprøver vi følgende procedure, der løbende bliver evalueret og justeret over fire måneder fra 1. september 2019.

 

Der nedsættes en følgegruppe ved Rebecca, Mette Marie, Jane Si. og Dorte H. Møde efter behov.

 

 

  • Jane Simonsen får en til to dage om ugen til at arbejde med status-attester, herunder at få overblik over indkomne forespørgsler.

  • Jane samarbejder indledningsvis med sekretariatet om en hensigtsmæssig procedure for modtagelse samt afsendelse.

 

  • Socialrådgivergruppen udarbejder forslag til tekst i statusattest. Der afsættes tid hos begge socialrådgivere til dette arbejde. Hvor meget tid, der er brug for, vurderes og justeres over de fire måneder.

 

 

  • Den udfyldte statusattest underskrives af patientens kontaktlæge. Ved dennes forfald, underskriver en kollega.

 

  • Alle attester konfereres og underskrives min. af en socialrådgiver og en læge – evt. deltager flere fra patientens team i arbejdet.

 

  • De færdigkonfererede og færdigformulerede tekster/statussvar leveres til sekretæren, som hhv. scanner ind og journaliserer, sender til Kommuneinformation + sender kopi til egen læge og patient i e-Boks, samt sørger for afregning og bogføring

 

  • Pengene for statusattesterne sættes ind på særskilt konto i afdelingen.

 

 

Jane/Dorte/august 2019.