Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG skulder standard - artrose

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

AP-billede indad- og udadroteret

Hvis der er tvivl om indikation kan der suppleres med et Y-billede.

Positionering

1. AP-billede: Patienten står eller sidder med ryggen mod detektorpladen. Drejes 45 grader mod aktuelle side/skulder. Scapula skal flugte detektorpladen. Armen holdes i ”slyngeposition”.

2. AP-billede: Patienten står eller sidder med ryggen mod detektorpladen. Drejes 45 grader mod aktuelle side/skulder. Scapula skal flugte detektorpladen. Armen udadroteres.

 

Centrering

Røret kippes 15 grader cranio-caudalt. Centrer på det ”bløde sted” under og medialt for caput humeri.

Skulderkile på rum 4.

 

Billedkriterier

 

1. AP-billede: Leddet skal være friprojiceret. Ca. 1/3 af proximale humerus skal være medfotograferet. Tuberculum major skal kunne ses.

 

2. AP-billede: Leddet skal være friprojiceret. Ca. 1/3 af proximale humerus skal være medfotograferet. Tuberculum minor skal kunne ses.

OBS leddet skal som minimum være friprojiceret på ét af billederne.

 

Indadroteret

Udadroteret

 

 

Billede 1

Billede 4