Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Væskebalance – registrering og udregning

Formål

At sikre ensartet registrering og udregning af væskebalance i AMA – Akut Modtage afsnit. Dette gælder ved patienter hvor der er ordineret udvidet væskerestrektion og balance (Eksempelvis Ileus, Pancreatit og Afvanding, Rhabdomyolyse og Sepsispatienter).

Patientgruppe/patientforløb/anden målgruppe

Patienter der er indlagt i afsnittet, hvor der er behov for udregning af væske indgift, væske udgift væskebalance eller patienter hvor der er uoverensstemmelse mellem væskebehov, væskeindgift samt væsketab.

Definition af begreber

Et væskedøgn løber fra kl. 00.00-23.59.

Fremgangsmåde

Det er lægens ansvar at tage stilling til plan for væsketerapi samt mål for væskebalance i det kommende døgn baseret på en samlet klinisk vurdering af patienten. Det er plejepersonalet ansvar, at udfører væskebalancen og dokumentere det i EPJ, så det overskueliggøre det for stuegangsgående læge.

Væskeskema

Patientens navn (Ikke CPR-nr.), dato og vægt påføres væskeskemaet.

 

Væskeskemaet opbevares altid hos patienten og pakkes ned med patientens journal ved overflyttelse til anden afdeling. Hvis patienten er i stand til at påføre væske selv på skemaet, aftales og instrueres patienten i dette. Ellers aftales det, at hvis patienten selv henter eller får udleveret drikkevarer, at dette siges videre til plejepersonalet som kan føre korrekt på. Ligeledes er det vigtigt at informere patienten om at tisse i bækken eller kolbe ved udvidet væskebalance.

 

I væskeregnskabet påføres al væskeindgift (Per os, infusionsvæske, sondeernæring, parenteral ernæring og iv-ab samt skyllevæske) og væskeudgift (Diurese, afføring - primær stomi, dræn og aspirat).

 

Infusionsvæske ophængt/nedtaget samt per os dokumenteres løbende i EPJ. På væskeskemaet markeres med en streg under og noteres EPJ uden for stregen, så er ingen i tvivl hvad der er registeret.

 

Væskeskemaet gøres op dagligt kl. 06.00, 14.00 og 22.00 og ved væskedøgnets ophør (kl 23.59). Det er plejepersonalet der beregner væskestatus ved slutning af hver vagt. Kateterposer tømmes i hver vagt og aspiratpose tømmes ved væskedøgnets ophør. Der kan evt. ved slutningen af vagten noteres i sygeplejestatus, hvordan væskestatus ser ud, så næste sygeplejerske er opmærksom på videre væskebehandling.