Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentsamling - Afsnittets samarbejdsaftaler, -politikker, -procedurer

 

3 trin til forebyggelse af forveksling ved invasive undersøgelser/behandlinger, Billeddiagnostisk Afdeling Hjørring

3 trin til forebyggelse af forveksling ved alment forekommende undersøgelser på Billeddiagnostisk Afdeling, Hjørring

Afdelingen – Beskrivelse af rum og apparatur

Afgivelse af svar på akutte undersøgelser fra Billeddiagnostisk Afsnit, Regionshospital

Aftale om eksterne beskrivelser af billeddiagnostiske undersøgelser – Bassam. Billeddiagnostisk Afdeling Hjørring

Aftale om eksterne beskrivelser af billeddiagnostiske undersøgelser - Lars Eichler. Billeddiagnostisk Afdeling Hjørring

Aftale om præliminær beskrivelse af UL

Aftale om ekstern beskrivelse TMC - Arbejdsinstruktion og workflow for håndtering af akutte og vigtige fund

Ansvarsfordeling ved fravær af afsnitsleder

Arbejdsgang vedr. ultralydsprøver til KBA, Billeddiagnostisk Afsnit Hjørring

Arbejdstilrettelæggelse

Beskrivelse af ortopædkirurgiske røntgenbilleder på ambulatorie-patienter (OKA-patienter)

CAVE registrering

Henvisnings- og patientflow

Hjemtransport af patient

Håndtering af undersøgelser på vital indikation, Billeddiagnostisk Afdeling, Hjørring

Kopi af kontaktinformation Sygehus Vendsyssel-Sydney

Oprettelse af erstatnings-cpr-nummer, BDA Hjørring

Procedure for håndtering af patienter obs. mammaabsces mhp. drænage

Procedure for patienter henvist til røntgen fra egen læge/vagtlæge/anden instans

Procedure for samarbejde mellem læger og lægesekretærer ved beskrivelser med talegenkendelse, der kræver opfølgning

Procedure for vagtdækning fra Sydney i tidsrummet 21.30 - 7.30

Procedure ved arbejde med brandfarlige og ætsende materialer, Billeddiagnostisk Afdeling Hjørring

Procedure ved brand, Billeddiagnostisk Afdeling Hjørring

Procedure ved overfald i BDA Hjørring

Procedure ved patienter til Akutmodtagelsen

Regional retningslinje for henvisninger fra almen praksis til MR

Regional retningslinje for henvisninger fra almen praksis til RTG af Columna

Retningslinje for patientopslag, hvor der ikke kan angives årsag til opslag i EasyViz

Retningslinje for ultralyds sygeplejerskers selvstændige undersøgelser og beskrivelser i ultralyd

RU af thorax der kræver opfølgende CT af thorax

Samarbejdsaftale mellem Billeddiagnostisk Afsnit og Akutmodtagelsen, Hjørring vedr. patienter ventende på liggende hjemtransport

Strukturel opbygning af beskrivelser fra Billeddiagnostisk Afdeling, Hjørring