Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MFR Vaccination af børn med æggeallergi sygepleje

Vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (15 mdr. og 4 år). Injektionsteknik og forberedelse af forældre/barn

 

Forberedelse

Forældre informeres om MFR vaccinationen og om mulige bivirkninger se (se SSI og PRO-Medicin) afsnittet om vejledning til forældre.

Se evt. SSI og PRO-Medicin.

Tilbyde at påsætte lokalbedøvende creme på injektionsstedet efter anvisning.

 

Injektionsteknik

Vaccinationen kan gives både subkutant og intramuskulært.

Børn under 12 mdr.: Intramuskulær injektion bør gives på ydersiden af øvre lår.

Børn over 12 mdr.: Intramuskulær injektion bør gives i Musculus deltoideus (den store skuldermuskel).

Se korrekt injektions teknik her:

 

Vaccinen SKAL gives subkutant ved KOAGULATIONSFORSTYRRELSER eller ved anden kontraindikation overfor

Intramuskulær injektion.

 

Vaccinationen kan gives til børn allerede i 9-12 mdrs. alderen i særtilfælde.

I så tilfælde anbefales det, at barnet revaccineres i 12-15 mdrs. alderen og derefter som normalt ved 4 års alderen.

 

Rekvisitter

 • • Mediswab.

 • • Vaccine (pulver + solvens) opbevares i køleskab.

 • • Der medfølger kanyler i 2 størrelser.

 • • Anafylaksiberedskab skal være ordineret i medicin modul.

 • • Sikre at ilt og sug fungerer.

 • • Evt. børneplaster.

 

Fremgangsmåde

 • • Sygeplejersken skal sikre sig, at der ikke er kontraindikation mod vaccination (se nedenfor).

 • • Vaccine + solvens blandes umiddelbart inden brug ifølge vejledning.

 • • Kanyle skiftes før injektion, da skæret på kanylen kan blive sløvt ved penetrering af hætteglassets membran. Brug evt en af de lyserøde kanyler til optrækning af vaccinen.

 • • Injektionsstedet af sprittes. Huden skal være helt tør inden injektion gives.

 • • Injektionen gives enten im. eller sc. (se injektionsteknik ovenfor).

 • • Når vaccinen er udført, observeres barnet i afdelingen i ½ time.

 

Hvem bør ikke vaccineres?

 • • I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber skal vaccinationen udskydes.

 • • Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.

 • • Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne f.eks. æg.

 • • Personer vaccineret med anden levende vaccine inden for de seneste 4 uger.

 • • Personer, der er behandlet med blodtransfusion eller gammaglobulin (koncentrat af antistoffer) inden for de seneste 3 måneder.

 • • Personer med nedsat immunforsvar (enten medfødt, pga. sygdom eller immunsvækkende behandling).

 

Observation af barnet:

 • • Barnet venter sammen med forældrene i dagafsnittet i en halv time. Barnet overvåges af forældrene, der informeres om at kontakte sygeplejersken, hvis barnet får reaktioner de tillægger vaccinen.

 

Vejledning til forældre:

Familien får 24 timers fri henvendelsesret til børnemodtagelsen efter vaccinationen og informeres om de mest almindelige bivirkninger til vaccinationen som er:
 

 • • Mere end 10 % kan forvente at få reaktioner på vaccinationsstedet i form af rødme, hævelse, ømhed, smerte og svien.

 • • 1 - 10 % får feber over 39,5°C, i reglen kommer feberen imellem 5. og 12. dagen efter vaccination.

 • • 10 % får udslæt evt. mæslingelignende udslæt, er sædvanligvis minimalt men kan være universelt, fremkommer 5. - 12. dagen efter vaccination.

Dokumentation:

Der dokumenteres i lægejournalen som ambulant kontrol. (Vaccinens navn, styrke, dosis samt batch nummer)

Vaccinationen registreres i FMK-online

Målgruppe og problemstilling:

Vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde er et blandingsprodukt dyrket i kyllingeembryo vævskultur og kan indeholde spor af æg-proteiner. Det er yderst sjældent, at børn med allergi over for æg oplever en allergisk reaktion på vaccinationen. Hvis det sker, vil det typisk være en mild reaktion i form af nældefeber og kløe. Vaccinen kan i yderst sjældne tilfælde udløse anafylaktisk reaktion hos børn med svær æg-allergi.

 

MFR vaccination gives ifølge det gældende børnevaccinationsprogram fra 1. januar 2009 ved alderen 15 måneder og igen i 4 års alderen. Børn, som ikke er revaccineret i 4 års alderen, revaccineres ved 12 år.

 

Det anbefales fra Statens Seruminstituts side, at børn med allergi overfor æg vaccineres på en børneafdeling med anafylaksiberedskab, uden forudgående priktest.

 

Følgende vacciner som aktuelt anvendes i Danmark, kan indeholde æg-protein: MFR, Influenza, Gulfeber, Rabies, Tick-borne encephalitis og Hepatitis A.

 

Referencer

Epi-Nyt uge 46- 2015, Statens serum institut: Æg-allergi og vaccination med æg-holdige vacciner