Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentsamling Klinisk Mikrobiologi

 • • 

Aktinomykose

 • • 

Antibiotic Lock Terapi (ALT)

 • • 

Antibiotikabehandling til børn over 2 måneder

 • • 

Antibiotikaprofylakse for patienter med multiresistente bakterier

 • • 

Behandling af Clostridium difficile infektion

 • • 

Behandling med kontinuerlig infusion af vancomycin via pumpe

 • • 

Bidsår: Profylakse og behandling af bakterielle infektioner

 • • 

Elektronisk rekvirering af mikrobiologiske prøver på anonyme patienter

 • • 

Elektronisk rekvirering af skylleprøver fra endoskoper og andre prøver uden CPR-nummer (id-rekvisition)

 • • 

Hjertestopinstruks for Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg

 • • 

Hospitalserhvervet pneumoni

 • • 

Håndtering af produkter fra KIA

 • • 

Infektiøs conjunctivitis

 • • 

Infektiøs endocarditis

 • • 

Inhalationsterapi med antibiotika

 • • 

Kontakt og betjening i KMA

 • • 

Kortvarig behandling med aminoglykosid: Gentamicin

 • • 

Længerevarende behandling med aminoglykosid: Gentamicin

 • • 

Nekrotiserende bløddelsinfektioner

 • • 

 

 • • 

Nødprocedure ved elektronisk rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg

 • • 

Pacemaker og infektion

 • • 

Pleuraempyem

 • • 

Pneumocystis jirovecii (tidl. carinii) pneumoni (PCP)

 • • 

Pneumoni

 • • 

Procedure ved systemændring/opdatering af LIS-system i Klinisk Mikrobiologisk afdeling

 • • 

Rammeordination – delegation til hygiejnesygeplejersker i Infektionshygiejnen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 • • 

Rekvirer prøver Mikrobiologi

 • • 

Rekvirering af undersøgelse for MRSA og multiresistente bakterier

 • • 

Samfundserhvervet hjerneabsces

 • • 

Spondylodiscitis

 • • 

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosis justeringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt

 • • 

Systemisk behandling af methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) infektioner hos voksne

 • • 

Telefonisk svarafgivelse for kritiske prøvefund i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 • • 

Vancomycin: Systemisk behandling

 • • 

Vejledning for behandling af systemiske svampeinfektioner hos voksne

 • • 

Vejledning i brug af KMA web-svar / WWBakt

 • • 

Vejledning i Klinisk Mikrobiologisk afdeling til at finde Beredskabsplanen for Aalborg Universitetshospital