Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skift af ballon nefrostomikateter ved sygeplejerske

Beskrivelse

Fremstilling

På et rullebord med steril afdækning lægges:

 • • Udpakket kateter med integreret ballon ch. 10 eller 12 (eller hvad patienten har for vane at bruge)

 • • Forfyldt glycerinsprøjte 10% glycerin

 • • Steril Gazespilt 5x5 cm

 • • Steril gaze 5x5 cm

 • • Steril Tegadem

 • • 1 tube gel med lidokain

 • • Sterilt afdækningsstykke

 

Bordet dækkes med steril afdækning.

 

På et rent rullebord lægges:

 • • 1 par sterile handsker

 • • 1 par rene handsker

 • • 1 sprøjte til tømning af ballon

 • • Desinfektionsservietter indeholdende 82 % ethanol og klorhexidin 0,5% til desinfektion af huden.

Skiftning

Når patienten har ballonkateter som nefrostomikateter betragtes dette som langtidsdrænage.

Patienten lejres fladt på siden, dvs. hovedgærdet rettes til horisontal position. Det kan være en fordel hvis patienten ligger på et sammenrullet håndklæde eller tæppe, så den flanke som kateteret ligger i rettes ud.

 • • Der udføres håndhygiejne

 • • Med rene handsker fjernes forbindingen over det gamle kateter.

 • • Kateteret skilles fra urinposen, som kasseres – dette sikrer at kateteret ikke suger sig fast i nyreslimhinden ved seponeringen.

 • • Ballonen tømmes for glycerinopløsning – sprøjte og stempel skilles ad, og sprøjten sættes på ballonventilen så skarpe kanter og kravedannelse udlignes.

 • • Tag fat ved det gamle kateter helt nede ved hudniveau og træk til. Læg mærke til, hvor langt inde det gamle kateter ligger. Ligger det lige ned eller ligger det lidt til den ene side?

 • • Nogle katetre danner en lille krave til trods for korrekt tømning af ballonen, hvorfor der i disse tilfælde skal lægges lidt flere kræfter i seponeringen. Den tømte kateterballon kan virke som en modhage.

 • • Der udføres håndhygiejne

 • • Med rene handsker og med aseptisk non touch teknik soigneres omkring kateter og indstiksstedet med desinfektionsserviet 82% ethanol og Klorhexidin 0,5%. Der soigneres fra indstikssted og ud. Huden observeres, der fjernes sekret og evt. skorper. Brug evt. to servietter.

 • • Der gives ½-1 hel tube gel med lidokain i kanalen.

 • • Der udføres håndhygiejne.

 • • Sterile handsker tages på .

 • • Det sterile afdækningsstykke lægges på patienten.

 • • Det nye kateter føres ind i nyren. Det er vigtigt at der tages fat på kateteret lidt over hudniveau for at undgå at det ”bøjer af” ved indføring i nyren. Kateteret skal i dybden svarende til det gamle kateter+ yderligere et par centimeter. Dette sikrer at ballonen findes i nyren og IKKE i indstikskanalen. Hvis kateteret føres for langt ind og ned i selve ureter, vil patienten får ubehag som kan minde om et nyrestensanfald.

 • • Kateterballonen fyldes med 3ml 10% glycerinopløsning – aldrig mere

 • • Der påsættes ny ren urinpose. Det sikres at der kommer urin i posen.

 • • Kateteret trækkers tot – sikrer ret placering af ballonen.

 • • Hvis der er behov for at skifte til et større kateter, konfereres dette med læge.

Observation og pleje

 • • Nefrostomikateteret fikseres ved hjælp af steril gazesplit 5x5 cm som lægges rundt om kateteret. Ovenpå læges 5x5 cm steril gaze og til sidst lægges Tegaderm på. Herved kan evt. knæk/snoning af kateteret observeres og patienten kan tage brusebad. (karbad og svømmehal frarådes).

 • • For yderlligeres fiksering anvendes flexitrak, så der ikke kommer knæk, træk og tryk direkte på kateteret ved forbindingen.

 • • Ved skift af kateter observeres indstiksstedet og huden omkring for rødme, hævelse eller blødning. Funktionen af kateteret observeres i forhold til diurese, urinens koncentration og udseende.

 

Dokumentation

 • • Under indvasive og noninvasive adgange dokumenteres katetertype, størrelse og hvor meget og hvad der er fyldt i ballonen.

 • • Der laves et kort journalnotat om hvor langt inde kateteret ligger (evt. ved hjælp af markeringerne på selve kateteret), hvilke komplikationer der har været siden sidst, og om der har været behandlingskrævende infektion siden sidst. Der dikteres hvornår og på hvilken linjen patienten skal komme igen.

 • • Ved indkaldelse følger denne pjece altid med: Anlæggelse af ballon nyrekateter (Findes på dette link: http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Aalborg%20UH/Ydelsesinformation/KBUA03-326_KBUA03-326.pdf)

 • • Der sendes korrespondance med frase til hjemmesygeplejersken om skiftet.

 

Patientinddragelse

Det sikres at patienten ved hvornår der skal reageres på eks. nedsat urinproduktion eller ved dysfungerende kateter. Se venligst pjecen for detaljeret sygepleje.

 

Udviklingsprojekt

Når patienten har givet samtykke til deltagelse skrives dette under tilstande.

 

Definition af begreber

Ballon Nefrostomikateter: Er et scilikonekateter som er beliggende i nyrebækkenet og som fikseres internt i nyrebækkenet med en oppustelig ballon.

Kateter med integreret ballon. Ved de fleste katetre er ballonen påsat uden på kateteret, hvilket

medfører, at diameteren svarende til ballonen er større end kateterets charrière-mål angiver. Ved et kateter med integreret ballon er ballonen integreret i katetervæggen.

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker i Urologisk Ambulatorium

Formål

At ensarte skifteproceduren og sygeplejen til patienter med et ballon nefrostomikateter.

Problemstilling

Skift af ballon-nefrostomikateter bør ske efter samme hygiejniske retningslinjer hver gang.

Metode

Ambulant skift af ballon nefrostomikateter ved sygeplejerske

Referencer

Urinvejsdrænage 5.5

https://hygiejne.ssi.dk/NIRuvi