Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for lægers overdragelse af sager

 

Formål
At sikre en ordentlig håndtering af patientsager med overdragelse af ansvaret for patientforløb til ny patientansvarlig læge/genetisk vejleder og hermed forebygge kontinuitetsbrud.

 

Faggrupper for hvem instruksen er relevant
Læger, genetiske vejledere (GV) og sekretærer.

 

 

Som udgangspunkt ”lukkes” for nye tider i ambulatoriet de sidste 2 uger af ansættelsen, og ambulatoriet vil i stedet bestå af svartider som lægen kan benytte sig af. Ved behov for yderligere tider til svar kan lægen bede en sekretær om at booke patienter når der er ledige pladser i ambulatoriet.

 

Hvis muligt planlægges vagtfritagelse den sidste uge af lægens ansættelse, så der frigøres tid til afslutning af så mange sager som muligt.

 

Det forventes ikke at man kan færdiggøre og afslutte alle sine sager, men det tilstræbes at få afsluttet det der er muligt. De sager der ikke er afsluttede skal overdrages til en anden læge/GV. I god tid, kontaktes den ambulatorieansvarlige overlæge, evt. UAO mhp. at aftale hvilke læger, der kan overdrages sager til, i hvilket omfang mv. Det bestræbes at sagerne overdrages til læger/GV på samme eller højere kompetenceniveau, i nogle simplere sager evt. til lavere kompetenceniveau.

 

Det er fratrædendes ansvar at der i NordEPJ fremgår en plan for det videre forløb jf. nedenstående. De sidste to uger af ansættelsen kodes alle almindelige diktater som ”fremskyndede” og hastenotater kodes fortsat som ”haste”.

 

Hvis det ikke allerede fremgår præcist af seneste journalnotat, dikteres følgende i journalen:

 

1. Et kort informativt resume

2. Igangværende undersøgelser og tid til forventet svar

3. Evt. yderligere plan for udredning

4. Aftaler med rådsøgende/ familiemedlemmer/ andre instanser

5. Hvilken læge sagen overdrages til

 

Fratrædende læge/GV laver en opgave i NordEPJ til overtagende læge/GV, som efterfølgende skal sætte patienten på egen patientliste og evt. opgaveliste mhp. opfølgning.

 

For at sikre korrekt registrering i Langtved Data (LD) af hvem der er ny rådgivende læge/GV, laver en sekretær ca. 14 dage for fratrædelsen et træk med ens uafsluttede sager fra LD. Herpå registrerer man, for hver pt, hvem (initialer) der overtager sagen.

 

Listen fremsendes af lægen/GV til afdelingens fællesmail (klin.gen@rn.dk) hvorefter en sekretær sørger for registreringen opdateres i LD for de enkelte sager. Den nye rådgiver sættes på som 1. rådgiver og den fratrædende læge/GV som 2. rådgiver.

 

Når alle sager er overdraget, skal ens personlige NordEPJ-patientliste ”slettes”/”tømmes” før fratrædelse.

 

Ansvarlig for denne instruks

Malene Lundsgaard