Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for lægers overdragelse af sager

 

Formål
At sikre overdragelse af ansvaret for patientforløb til ny patientansvarlig læge.

 

Faggrupper for hvem instruksen er relevant
Læger.

 

 

Når en læge ikke kan nå at afslutte en sag i sit ansættelsesforløb på afdelingen, skal denne overdrages til en anden læge. I god tid kontaktes den ledende overlæge/UAO mhp. at aftale til hvilke læger, der kan overdrages sager til, i hvilket omfang mv.

 

Hvis det ikke allerede fremgår præcist af seneste journalnotat, dikteres følgende i journalen:

 

1. Et kort informativt resume

2. Igangværende undersøgelser og tid til forventet svar

3. Evt. yderligere plan for udredning

4. Aftaler med rådsøgende/ familiemedlemmer/ andre instanser

5. Hvilken læge sagen overdrages til

 

 

Der laves en liste over overdragede sager, hvori der skal stå:

 

1. Ny læge på sagen

2. Familienr.

3. Navn på patient

4. Arbejdsdiagnose (fx HBOC obs pro)

5. Ganske kort plan (fx afventer mutationsundersøgelse) og forventet tid til at sagen skal håndteres igen.

 

Listen fremsendes af lægen til alle sekretærer, ledende overlæge, UAO og til alle de læger, der overtager sager.

Der aftales med vagthavende sekretær om at ændre 1./2. rådsøger i Langtved data.