Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vitrifikation af oocytter med KitaZato medie

 

Formål

At sikre ensartet vitrification med KitaZato medie af oocytter efter aspiration og denudering i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Nedfrysning af oocytter kan i specielle tilfælde være en mulighed. Oocytterne skal denuderes inden de vitrificeres. Se sop: ”ICSI-Insemination og medieskift”. Det er vigtigt at alle celler kommer af. Kun M2 oocytter vitrificeres. Der efterstræbes at oocytterne nedfryses inden for 1-2 timer efter aspiration (ca. 38 timer efter HCG).

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Lafbænk

Stereomikroskop (Nikon SMZ1500)

Minut-ur

180 µl pipette

1000 µl pipettespids + pipette

6 brøndsbakke

Petriskål 6 cm

Pincet

Flamingokasse med flydende nitrogen

Cryotech strå/Cryotop strå

Kitazato vitrifikationsmedie

Fertiliseringsmedie

 

 

Klargøring af bakker

 • • En 6 brøndsbakke pr. strå mærket med Patient ID

 • • Placering til hver strå udvælges og registreres således:

  • • Ved hjælp af oversigtsskemaerne (sidder i mapperne: Mortek fryser, A – D) findes en ledig placering i Mortek N2-fryseren. Oversigtskemaet udfyldes med navn, CPR-nr, dato for frys og prioritet (farvekode er fortrykt). For at minimere risiko for fejl, må kun være en farve for hver patient i hver box

  • • Placering og farvekode noteres på dyrkningsskemaskemaet for oocytter.

  • • I Formatex registreres at oocytterne vitrificeres, samt deres placering i fryser, farvekode og priotet (tilfældig priotet)

 

Strå og visiotube mærkes med id:

 • • Strået mærkes med frysefast label påført patientens personnummer og evt. med nummer O1,O2…

 • • Farvet visiotube mærkes med patientens navn, personnummer, dato for vitrification, hul nummer og priotetsnummer 

Flamingokasse fyldes med flydende kvælstof og placeres på et rullebord, så det kan flyttes hen til Lafbænk

Visiotubes placeres i flamingokasse med kvælstof, sørg for at der er kvælstof i tuben under hele processen.

 

Fremgangsmåde

 • • Der arbejdes i kold bænk.

 • • Medie tages ud af køleskabet min 30 min før brug. Mediet skal have opnået stuetemperatur (25-27 grader) inden brug. Hvis der ikke skal bruges en hel pakke medie (5 stk.) afpipetteres der ca. 30 µL BS 300 µL ES og 600 µL VS pr. oocyt der skal vitrificeres. På pakken noteres dato for åbning samt hvor mange der er brugt

 • • 20 µL BS afpipetteres i 6-brøndsbakke

 • • Overfør oocytten med så lidt medie som muligt fra aspirationsbakken hul 3 til bunden af BS

 • • Tilsæt forsigtigt 20 µL ES rundt i kanten af brønden (i toppen af BS dråben) og stopur startes.

 • • Efter 3 min tilsættes forsigtigt 20 µL ES rundt i kanten af brønden

 • • Efter endnu 3 min tilsættes forsigtigt 240 µL ES rundt i kanten af brønden

 • • Vent 6-9 minutter og kontroller at oocytten er helt reekspanderet (det er vigtigt at den er helt reekspanderet)

 • • 300 µl VS medie afpipetteres i VS1 og VS2

 • • Ny 180 µm denuderingspipette tages i brug for at undgå olie i resten af proceduren

 • • Oocyten afsættes i toppen af VS1 med så lidt ES i pipetten som muligt og minutur startes

 • • Fjern straks ES mediet omkring oocyten med cirkelformet bevægelse og tøm pipetten

 • • Pipetten skylles med VS1

 • • Nyt VS1 suges op i pipetten og oocyten flyttes til et nyt sted i brønden og vaskes ved at fjerne mediet i cirkelformede bevægelser omkring oocyten.

 • • Tøm pipetten

 • • Nyt VS1 suges op i pipetten og oocyten flyttes til et nyt sted i brønden og vaskes ved at fjerne mediet i cirkelformet bevægelser omkring oocytten

 • • Tøm pipetten

 • • Nyt VS1 suges op i pipetten og oocyten flyttes til et nyt sted i brønden og vaskes ved at fjerne mediet i cirkelformet bevægelser omkring oocytten

 • • Efter 30 sek flyttes oocyten til VS2 på følgende måde

 • • Tøm pipetten for VS1 og skyl pipetten med VS2

 • • Nyt VS2 suges op i pipetten og oocyten afsættes i bunden af brønden med VS2

 • • Vask oocyten ved at fjerne mediet cirkelformet bevægelser omkring oocytten

 • • Nyt VS2 suges op i pipetten og oocyten flyttes til et nyt sted i bunden af brønden og vaskes ved at fjerne mediet cirkelformet bevægelser omkring oocytten

 • • Oocyten vil i starten stige op mod overfladen, men når der er kommet nok VS medie ind i oocyten bliver den liggende på bunden

 • • Efter 20-30 sek i VS2 loades oocyten på strået på følgende måde:

 • • Sug nyt VS2 op i pipetten og sug oocyten op i spidsen af pipetten

 • • Oocyten afsættes på strået, som holdes vandret. Den sorte spids vender væk fra en selv

 • • Drej strået til lodret stilling og VS2 suges af, så oocyten ligger i så lidt medie som muligt

 • • Strået overføres med det samme til karet med flydende nitrogen og strået bevæges frem og tilbage med kraftige bevægelser for at undgå luft omkring oocyten

 • • Strået og yderøret samles og puttes i visiotuben under flydende nitrogen ved hjælp af 2 pincetter

 

Proceduren i VS1 skal ske indenfor 30 sek.

Proceduren i VS2 skal ske indenfor 20-30 sek.

Loading af oocyt på strået skal ske indenfor 20 sek.

Hele proceduren må max tage 80 sek og minimum 60 sek.