Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udredningsskabelon for autismeudredning i voksenpsykiatrien

Beskrivelse

Udredningsskabelon og flowcharts vedr. autismeudredning i voksenpsykiatrien. Målgruppe, flowcharts og udredningsskabelonen kan hentes under bilag.

Formål

Regionspsykiatrien har ansvaret for at udrede patienter, der er henvist med formodet autismespektrum forstyrrelser. Patienter udredes i det ambulatorium, hvortil patienten er henvist.

Hvis der ikke påvises behandlingskrævende komorbiditet, afsluttes patienten efter udredning til opfølgning i primær sektor.

Psykiatrien stiller ved bekræftelse af sygdom en ICD10-diagnose (F84.X), og foretager ikke yderligere funktions- eller neuropsykologisk udredning. Såfremt patienten har behandlingskrævende komorbiditet, sættes patienten i behandling

Metode

Autismespektrum forstyrrelser skal kunne udredes og diagnosticeres i de respektive ambulatorier. Behandling af autismespektrum forstyrrelser kompliceret af komorbiditet skal almindeligvis foregå i det for komorbiditeten relevante ambulatorium.