Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR - STRESS perfusion


Undersøgelsens varighed ca. 45 min.


Undersøgelses rum: st. 12 og st. R
 

Lejring og pt. forberedelse

Der anvendes torso cardiac-coil 32 kanaler, eventuelt torsocoil til store patienter.

Pt. lejres på ryggen. Der sættes EKG og resp.bælte på pt.

Pt. instrueres i at holde vejret på flg. 2 måder:

Pt. skal trække vejret dybt ind, puste ud og holde vejret. Hver BH varer ca. 10-15 sekunder.

Ved de 3 gange hvor vi scanner stress sekvenser skal:

Pt trække vejret ind, puste ud, trækker vejret ind igen, puste det langsomt ud og holde vejret så lang tid de kan. Når de ikke kan holde vejret længere må de gerne trække vejret overfladisk. Hver BH varer ca. 30-40 sek.

Instruèr og øv med pt. inden undersøgelse. Brug vectorgating-helst med begge kurver (hvis der er triggerstreger under R-takkerne på begge). Ellers vælg kun den med streger under som trigger- kurve. Når EKG er sat på og patientener kørt ind i skanneren laves en EKG restart.

EKG gating

C:\Users\rtgs\Desktop\EKG1.png C:\Users\rtgs\Desktop\EKG2.png

Pt får udleveret et skema i informationen, som de udfylder mens de venter på at blive kaldt ind til undersøgelsen.

Pt. må ikke have drukket kaffe, te, cola eller andre coffeinholdige produkter 24 timer inden undersøgelsen, så dette udspørges om inden pt hentes ind. Dette er vigtig ifh. til virkningen af Rapiscan. Hvis de ikke har overholdt dette, tager kardiologen stilling til om undersøgelsen skal laves.

Undersøgelsen laves med automat sprøjte (STRESS PERFUSION COR), denne gøres først klar når der er udspurgt om pt har drukket kaffe.

Der anvendes Prohance 0,4 ml/kg, og kontrasten gives over 2 omgange.

Til alle hjerte undersøgelser skal der forlægge en e-GFR som er minimum er 1 måned gammel

3pl LOC FIESTA

 

AX FIESTA LOC BH

Ekstra ax scout fra aortabuen til diafragma.

Billede 9Billede 11

 

Calibrering

 

 

FIESTA 2CH BH.

På ax bill. af ve. ventrikel lægges ét snit midt gennem ve. ventrikels apex og venstre atrium.

 

Placer shim vol. på hjertet (FOV ca. 12 uden luft i shimvol., brug localized TG).
 

Billede 5

FIESTA HLA BH

(horizontal long axis).

Læg ind på 2CH.
Læg et snit på ve. ventrikel gennem apex og mitralklap (og venstre atrium).


Shimvol som 2CH.

billed 3

FGRE TIME COURSE ASSET TEST BH

3 snit som lægges ind på HLA og 2CH.

Læg ind på fasen svarende til hjertets systole (hjertet mindst)

 

Snittene skal vinkles efter bagkant af ve. ventrikel.

Snittykkelse er 8, spacing er afhængig af hjertes størrelse. (5 snit skal dække hele hjertet i systole.

Under MultiPhase skal total Phase være 40.

 

Shimvol. som 2CH

 

Scanneren startes når pt begynder at puster vejret ud anden gang.

 

Billede 7

Der gives STRESS medicin

Kardiologen og radiografen går ind og kører pt ud af scanneren for at give 5 ml Rapiscan (400 mikrog Regadenoson) og efterfølgende saltvand. Pt udspørgers om astma og epilepsi.

Hvis pt skulle være overfølsom overfor Rapiscan (især astma), giver kardiologen Teofylamin 22 mg/ml, 10 ml langsomt i.v., som er i kassen med Rapiscan.

Tiden startes på scanneren når Rapiscan gives.

 

FGRE TIME COURSE ASSET BH

Kopiere FGRE TIME COURSE TEST

Scanneren startes ca 1.45 min efter der er givet Rapiscan.

Første portion Prohance 0,2 ml/kg gives når pt puster vejret ud første gang, og scanneren startes når pt begynder at puster vejret ud anden gang.

 

 

Billede 2

FIESTA SHAX + GD BH

(short axis).

Kopier FGRE TIME COURSE ASSET

Snittene skal dække fra og med apex til og med både venstre og højre ventrikel. Læg snittene ind på max. diastole (hjertet størst)

Snittykkelse 8, og Spacing 2

Et snit pr. BH (aqu. No. before pause 1).

 

Shimvol. som 2CH

 

Billede 4

FGRE TIME COURSE ASSET BH

Kopiere FGRE TIME COURSE TEST

Anden portion Prohance 0,2 ml/kg gives når pt puster vejret ud første gang, og scanneren startes når pt begynder at puster vejret ud anden gang

 

FIESTA 2 CH+ GD BH

Lagt ind på SHAX, 1 Snit.

På HLA skal snittet gå igennem ve. ventrikels apex og venstre atrium.

 

Shimvol. som 2CH

 

 

Billede 24Billede 15

 

FIESTA 3 CH + GD BH

Lagt ind på SHAX 1 Snit.

På 2CH skal snittet gå igennem ve. ventrikels apex og venstre atrium.

 

Shimvol som 2CH.

 

snit til 3 chBillede 18

 

FIESTA 4CH + GD BH.

Læg ind på SHAX. 1. Snit.

Skal gå gennem apex og mellem papilærmusklerne.

På 2CH skal snittet gå igennem ve. ventrikels apex og venstre atrium.

 

Shimvol som 2CH.

 

billed 5Billede 19

CINE

 

Man kopierer placeringen fra SHAX og lægger et enkelt snit midt i kammeret, hvor man har tydelig muskel med.

 

Shimvol. som 2CH

snit til test MDE

 

LGE (Late gadolinium Enhancement).

Princippet er, at et infarkt / tumor / andet lader langsomt op med gadolinium, men det bliver hængende længere end i rask hjertemuskel.

 

2D MDE test + GD BH

Kopieres efter CINE, med den fundne TI tid

Shimvol. som 2CH

Inden man starter SHAX MDE skal man finde inversionstiden (TI), som ”slukker” signalet fra rask hjertemuskel med kontrast i, dvs. ved ca. 6-9 minutter efter gadolinium køres CINE IR sekvensen.

Herefter går man i Viewer og ser CINE igennem, og vælger det bedste billede (mørk hjertemuskel) og finder TI-tiden, oftest omkring 240 ms. (evt. andre også, hvis man ikke syntes, at signalet er slukket nok/ hjertemusklen skal være mørk).

OBS. TI bliver længere ved lavere kontrast dosis og den forlænges også med tiden.

Den valgte TI-tid indføres i MDE SHAX (”Prep Time” på scanneren)

 

2D MDE SHAX + GD BH

Kopieres efter FIESTA SHAX og den fundne TI tid.

 

Shimvol. som 2CH

 

 

2D MDE 2CH + GD BH

Kopieres efter FIESTA 2CH og den fundne TI tid.

TI skal typisk forlænges med ca. 20 ms da der oftest er gået noget tid.

 

Shimvol. som 2CH

 

Billede 25

2D MDE 3CH + GD BH

Kopieres efter FIESTA 3CH og den den TI tid som blev brugt ved 2CH

 

Shimvol. som 2CH

snit til 3 ch

2D MDE 4CH + GD BH

Kopieres efter FIESTA 4CH og TI tid som ved 3CH

 

Shimvol. som 2CH

billed 5