Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tidligt hjemmeophold inden udskrivelse fra Barselsgangen i Thisted

 

Formål

Tidligt hjemmeophold er et tilbud til familier med et for tidligt født barn, om at have den sidste del af indlæggelsen i eget hjem. Dette for at styrke familiedannelsen, forældreskabet og tilknytningen mellem forældre og barn.

 

Definition af begreber

THO: Tidligt Hjemme Ophold

 

Hvem kan tilbydes THO

THO kan tilbydes familier, hvor børnene skal trappe ud af sondetilskud samtidigt med, at barnet lærer at spise af bryst eller flaske – se Ernæring til præmature - fra sondemad til fuld amning

 

Kriterier for barnet:

 • • Aktuel alder (GA) er mindst 35 uger.

 • • Skal være i trivsel.

 • • Skal minimum veje sin fødselsvægt, eller være vendt på vægtkurven.

 • • Skal selv kunne holde varmen.

 

Kriterier for familien:

 • • Hver enkelt situation/forløb kræver en faglig vurdering baseret på hjemmets ressourcer, geografi og transportmuligheder.

 • • Forældrene skal selv kunne varetage barnets pasning og pleje inkl. sondemadning.

 • • Forældrene skal være oplært i og varetage sondetjek selvstændigt inden udskrivelse.

 • • Forældrene skal være indforstået med at komme ind på barselsgangen på alle tidspunkter af døgnet, hvis barnet har behov for en ny sonde.

 • • Forældrene skal kunne komme til kontrol på barselsgangen, og skal være ansvarlig for sikker transport. Til THO samtalen henvises til www.sikkertrafik.dk

 • • Forældrene skal kunne tale og forstå dansk i tilfælde af behov for telefonkonsultation/Behov for at ringe 112

 

 

Forberedelse af familien til THO

Det er barselsgangens læger og plejepersonale, der tidligt i indlæggelsesforløbet informerer familien om muligheden for THO. Tilbuddet præsenteres i så god tid, at forældrene får mulighed for mentalt at forberede sig på THO.

Det er barselsgangens læger og plejepersonale i samarbejde med forældrene, der vurderer, om barnet og familien er klar til THO. THO er et tilbud, og forældrene skal opleve sig trygge ved at tage imod tilbuddet.

Plejepersonalet skal oplære forældrene i sondetjek, dvs. forklare teori, vise i praksis, observere at begge forældre tjekker sonden korrekt.

En af barselsgangens læger eller plejepersonale, skal inden familien udskrives, undervise familien individuelt i hjerte-lungeredning/førstehjælp til spædbarn ved brug af fantomdukke.

Pjecerne ”Tidligt hjemmeophold” og ”Sådan giver du førstehjælp til dit spædbarn” udleveres til forældrene og gennemgås sammen med plejepersonalet.

Alt hvad familien har brug for ift. ernæring af barnet medgives, evt. Althera og PreNAN. Familien skal selv sørge for bleer og alt øvrigt til almindelig spædbarnspleje. Vitaminer og fx Laktulose til barnet, det skal forældrene selv købe.

THO pakkeliste:

 • • Døgnmængdeskema

 • • 10 ml sprøjter til sondemad/ 8 stk pr dag

 • • Duoderm ca. 1/4 plade

 • • Medicinbægre/ 8 pr dag

 • • Althera/PreNAN hvis børnene har behov for dette

 • • Evt. mælk i fryseren sendes med hjem

 • • Evt. vejlede i leje af brystpumpe (apotek eller BabySam)

 

Kontroller i afsnittet

Familien bookes til kontrol på barselsgangen hver 2. dag. Vurderingen laves første besøg i samråd med den tilknyttede læge.

Bookingen foregår på Cetrea tavlen. Vær opmærksom på, at der bookes en time pr familie, og at tiderne spredes over formiddagen, så familien ikke får unødvendig ventetid i forbindelse med THO besøget.

Det tilstræbes, at det er erfarne sygeplejersker/jordemødre med særlig tilknytning til barselsplejen der varetager THO besøgene på barselsgangen.

Det er den sygeplejerske/jordemoder, der står for besøget, der vurderer, om der er behov for et lægeligt tilsyn. Barnet skal dog minimum ses af en læge umiddelbart før familien går på THO.

Familien informeres om, at de på alle tider af døgnet kan ringe til eller komme på barselsgangen.

 

Dokumentation

Hvis en familie skal på THO oprettes tidligt et problem, der hedder ”Forberedelse til THO”.

Når familien sendes på THO lukkes alle ikke relevante problemer i EPJ.

Familien registreres som værende på orlov.

Vægten registreres under værdier og der laves en beskrivelse af barnet og dets ernæring de 2 foregående døgn (døgnmængde, udskillelser, trivsel mm.).

Ved endelig udskrivelse sendes E-brev til sundhedsplejen.

P-Tilladelse udfyldes og udleveres fra besøg til besøg.

 

Registrering

Barnet er under hele THO opholdet registreret som indlagt på Barselsgangen på 1017, og udskrives først ved afslutningen af THO.

Sekretæren i afdelingen kan være behjælpelig med at finde blanketten til forlængelse af barselsorlov, som familien selv skal sende til udbetaling Danmark. Her angives både THO start og udskrivelsesdato. Retten til forlængelse af barsel ophører fra den dag barnet går på THO.

 

Referencer

Aalborg Universitetshospital, Neonatal afdeling,

Tidligt hjemmeophold fra Neonatalafsnit 11 og 12