Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler ved vold og truende adfærd fra patienter/pårørende på Døgnafsnittet, Børneafdelingen Aalborg Universitetshospital

Problemstilling

I Døgnafsnittet på Børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital kan der være patienter eller pårørende der på grund af sygdom eller krise udviser uhensigtsmæssig, krænkende eller truende adfærd. Der kan også være tale om vold.

 

Definition af begreber

I denne PRI instruks bruges arbejdstilsynets definition af vold, da denne også indeholder trusler og krænkende adfærd:

“Ved arbejdsrelateret vold forstås, at borgere udsætter medarbejdere for angreb mod legemet, fremsætter trusler mod medarbejdere eller udøver anden krænkende adfærd, herunder chikane, over for medarbejdere. I denne vejledning benyttes begrebet ”vold” som fælles betegnelse for både fysisk vold og psykisk vold, herunder trusler og anden krænkende adfærd. ”

 

Målgruppe – modtagelse

Personale på Døgnafsnittet, Børneafdelingen Aalborg Universitetshospital

Formål

At forebygge og håndtere vold og truende adfærd i Døgnafsnittet, Børneafdelingen Aalborg Universitetshospital

At fremme tryghed og trivsel i personalegruppen

At sikre fælles forståelse af og kendskab til hvordan vold og truende adfærd håndteres

At sikre at personalet får hjælp efter voldelige episoder

Beskrivelse

 • Viser en patient eller pårørende udad reagerende adfærd så vend ikke ryggen til, og vær sikker på du har en flugtvej.

 • Kald flere kollegaer til – vær ikke alene med den aggressive person. Vurder om det provokerer mere når der er flere til stede. Evt. kan andre kollegaer stå uden for døren.

 • Fjern alle genstande, der kan kastes med eller bruges som våben (f.eks. saks i brystlommen)

 • Skærm den aggressive patient/pårørende fra andre. Det er en vurdering, hvor den udad reagerende patient/pårørende bedst placeres i afdelingen.

 • Tilkald vagthavende læge, er der evt. pn-medicin der kan gives, hvis det er en patient der er voldelig eller truende?

 • Tilkald evt. portørerne på tlf. 66060. Hvis der er tid oprettes opgaven i Columna Opgavesystemet.

 • Hvis man som personale føler sig usikker eller får trusler kan vagten på ASN tilkaldes via informationen på 60000. Denne vagt er tilstede fra kl 21 til kl. 05.

 • Gå ikke for tæt på patienten/ den pårørende

 • Hold kommunikationen i gang og forsøg at nedtrappe konflikten ved at være rolig, opmærksom, lyttende, og tålmodig.

 • Bliver situationen ekstrem eller helt uholdbar kan det blive nødvendigt at tilkalde politiet på 114. For yderligere information om politianmeldelse se reference 2.

 

 

 

Efterfølgende

 • Giv psykisk førstehjælp til den kollega der har været udsat for vold eller truende adfærd. Dette gøres ved:

 1. 1) At skabe ro og være nærværende og lyttende

 2. 2) Vis omsorg

 3. 3) Undgå at bagatellisere episoden

 4. 4) Hvis der er tale om vold, sørg da for, at kollegaen ikke sendes hjem og er alene. For psykisk første hjælp se folderen ”Hjælp efter traumatiske hændelser – sådan hjælper du en kollega”, som findes under bilag – se Tryk_Hjaelp_Til_personalet.pdf

 5. 5) Udlever folderen ”Hjælp efter traumatiske hændelser – Til dig, der har oplevet en traumatisk hændelse”, som findes under bilag se Tryk_Hjaelp_Til_Kriseramte.pdf

 • Den afsnitsledende sygeplejerske informeres, og der vurderes om dette skal ske direkte eller skriftligt. Den afsnitsledende sygeplejerske følger op, og vurderer behovet for debriefing/ supervision. Se Reference 1 vedr. ”Tilbud vedr. håndtering af følelsesmæssige belastninger på Børneafdelingens Døgnafsnit”.

 • Ved akut psykologhjælp kan afdelingsledelsen rekvirere dette døgnet rundt via Nordisk Krisekorps på tlf. 60 11 11 44. Se bilag ”Samarbejdsaftale for psykologisk kriseberedskab”. (OBS der er kun ledelsen der kan rekvirere dette)

 • Anmeld situationen som en arbejdsulykke. Dette gøres ved at udfylde arbejdsskadeskema, som findes under bilag, se ”Arbejdsskader_Anmeldelsesskema”. Dette sendes til afsnitsledende sygeplejerske.

 • Hvis en medarbejder har fået en fysisk skade, skal vedkommende søge læge mhp. journalskrivning. Dette kan foregå ved egen læge eller i skadestuen.

 

Reference

 1. 1. Instruks i PRI ”Tilbud vedr. håndtering af følelsesmæssige belastninger op Børneafdelingens Døgnafsnit”

 2. 2. Instruks I PRI ”Instruks vedrørende handlemuligheder ved og efter vold eller trusler om vold”