Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure for samarbejdet i overgangen fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien

Beskrivelse

Procedure for samarbejdet (jf. bilag 1)

 

Trin 1: Vurdering af behovet for kontakt til kommunen

Ca. 2-3 måneder før patienten fylder 18 år, vurderer børne- og ungdomspsykiatrien om patienten har sociale problematikker, der fortsætter, når patienten bliver 18 år. Vurderingen er uafhængig af, om patienten forsætter i et behandlingsforløb i voksenpsykiatrien.

 

Hvis patienten har sociale problematikker, kontakter socialrådgiveren i børne- og ungdomspsykiatrien kommunen med henblik på afholdelse af et fælles netværksmøde med deltagelse af socialrådgiveren i børne- og ungdomspsykiatrien og socialrådgivere i relevante forvaltningsområder indenfor det kommunale voksenområde.

 

Trin 2: Vurdering af hvorvidt patienten overgår til voksenpsykiatrien

Ca. 1½ måned før patienten fylder 18 år afklares internt i Psykiatrien, om patienten skal fortsætte i et behandlingsforløb i voksenpsykiatrien. Dette sker i hovedreglen telefonisk eller via mailkorrespondance, hvor relevant leder i børne- og ungdomspsykiatrien tager kontakt til relevant leder i voksenpsykiatrien for at afklare, om der er et relevant behandlingstilbud til patienten.

 

Ved behov pågår der efterfølgende løbende dialog mellem relevante medarbejdere i børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien for at sikre en god overdragelse af patienten.

 

Trin 3A: Ved overgang til voksenpsykiatrien etableres Patientens team

Når patienten fortsætter i et behandlingsforløb i voksenpsykiatrien iværksættes et tværsektorielt samarbejde med Patientens team som ramme, jf. bilag 2.

 

Ca. 14 dage før patienten overgår fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien tager socialrådgiveren i børne- og ungdomspsykiatrien initiativ til afholdelse af et overdragelses/-netværksmøde med inddragelse af relevante aktører i kommunerne.

 

Socialrådgiveren i børne- og ungdomspsykiatrien er forløbskoordinator og dermed ansvarlig for indkaldelse til møde i Patientens team. Drøftelsen tager udgangspunkt i tjeklisten, jf. bilag 2.

 

Trin 3B: Afslutning til praktiserende læge/kommunen i henhold til sundhedsaftalen

Når patienten udskrives fra børne- og ungdomspsykiatrien til videre indsats i regi af praktiserende læge og kommunen, sker overleveringen i henhold til den aftalte procedure – jf. sundhedsaftalen.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter i børne- og ungdomspsykiatrien, der ved det fyldte 18 år skal fortsætte i et behandlingsforløb i voksenpsykiatrien. Det omhandler alle patienter i ambulante og stationære forløb, idet det er behovet, der definerer, hvorvidt der skal være et samarbejde i overgangen.

 

Det drejer sig i hovedreglen om følgende:

  • • Patienter med skizofreni

  • • Svært depressive patienter med selvmordsrisiko

  • • Personlighedsforstyrrede patienter med svær selvskadende adfærd

  • • Patienter, der er indlagt i børne- og ungdomspsykiatrien, som ikke kan udskrives, når de fylder 18 år.

Reference

Samarbejde om gravide med psykisk sygdom