Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinisk farmaceutisk service på Kirurgisk Sengeafsnit 107 og 108, RHN-Hjørring

Beskrivelse

Følgende klinisk farmaceutiske serviceydelser er indført på kirurgisk sengeafsnit 107/108, RHN Hjørring.

 • • Optagelse af medicinanamnese

 • • Optagelse af supplerende medicinanamnese

 • • Oprydning af FMK ud fra nedenstående afgrænsninger

 • • Ordinationsgennemgang

 • • Oprettelse af patientens vanlige medicinske behandling i medicinmodulet

 • • Udarbejdelse af retningslinjer og instrukser ved klinisk farmaceutiske serviceydelser

 • • Oprettelse af farmacinotat med:

  • • Medicinanamnese

  • • Ændringer foretaget på FMK og i medicinmodulet

  • • Bemærkning, hvis patienten er tilmeldt maskinel dosisdispenseret medicin

  • • Bemærkning, hvis patienten har opstartet nyt medicin for nylig

  • • Bemærkning, i tilfælde hvor patienten ikke har nogen kendt CAVE registreres dette i Clinical Suite.

 

I forbindelse med udførelse af klinisk farmaceutisk serviceydelser må farmakonomen foretage specificerede handlinger i medicinmodulet og på FMK jf. nedenstående. Øvrige ændringer foretages efter aftale med en læge og dokumenteres i journalen i farmacinotat.

Farmakonomen er oprettet i medicinmodulet på samme måde som sygeplejersker. Sygeplejeordinationerne skal godkendes af en læge.

Farmakonomen oprettes som lægens medhjælp på FMK jf. PRI-instruksen, Lægens medhjælp for apotekspersonalet tilknyttet sengeafsnit i Region Nordjylland (https://pri.rn.dk/Sider/23956.aspx).
 

Farmakonomers rettigheder i kliniske systemer på kirurgisk sengeafsnit 107/108, RHN i Hjørring.

Rettigheder

 

Farmakonom, som optager medicinanamneser

 

Dokumentation/

IT-logning

Adgang til kliniske systemer

 

 

 

Clinical Suite

 • Patientjournaler

 • Oprettelse af farmacinotat

 • Kumulerede svar

 • E-breve/TSM (hvor samtykke er indhentet)

X

 

Bruger-id

Clinical Suite

 • Patientlister

X

Bruger-id

Medicinmodulet

X

Bruger-id

Fælles Medicinkort (FMK)

X

Digital signatur

Arbejde som lægens medhjælp i FMK

X

Digital signatur

Gemme ændringer på FMK

X

Digital signatur

Registrering af CAVE i Clinical Suite

 

 

I tilfælde, hvor patienten ikke har nogen kendt CAVE, må dette registreres i Clinical Suite.

X

Bruger-id

Oprettelse af ordinationer i medicinmodulet

 

 

 

 

 

Overføre lægemiddelordinationer fra FMK til medicinmodulet.

X

Farmacinotat

Navn og titel

Oprette ordinationer i medicinmodulet.

X

Farmacinotat

Navn og titel

Seponering af ordinationer på FMK og i medicinmodulet

 

 

Dobbeltordinationer.

X

Navn og titel/

Digital signatur

Antibiotika- og andre kure på FMK, hvor behandlingsperioden er afsluttet.

X

Navn og titel/ Digital signatur

Lægemiddelordinationer, som ikke længere er aktuelle ifølge pålidelig kilde fx relevant patient, journalnotat, pårørende, praktiserende læge og hjemmesygeplejerske, som dispenserer lægemidler til patienten og hvor det er efter aftale med læge.

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Digital signatur

Lægemiddelordinationer, som tydeligvis er forældet, og hvor recepterne er annulleret (over 2 år), må seponeres på FMK

X

Farmacinotat

Digital signatur

Pausering af ordinationer i medicinmodulet

 

 

Pausering af ordinationer i forbindelse med analogsubstitution.

X

Navn og titel

Pausering af ordinationer, som patienten oplyser er pauseret, men hvor pause ikke fremgår af FMK

X

Farmacinotat

Navn og titel

Juster dosis/styrke/doseringsinterval/tidspunkt

 

 

Ændring i eksisterende lægemiddelordinationer i medicinmodulet - efter optagelse af medicinanamnese.

X

Farmacinotat

Navn og titel

Acetylsalicylsyre 100 mg og 150 mg må omordineres til 75 mg.

X

Navn og titel

Hvis max. dosis for paracetamol (præparater indeholdende paracetamol alene) er over 4 g pr. døgn, kan dosis ændres, så denne ikke overskrider 4 g pr. døgn.

X

Navn og titel

Sovetabletter flyttes til kl. 22.00.

X

Navn og titel

Simvastatin, lovastatin og pravastatin flyttes til kl. 22.00.

X

Navn og titel

Alendronat flyttes til kl. 7.00

Der må desuden tilføjes ugedag for dosering af alendronat 70 mg, såfremt ugedagen fremgår af journalen eller oplyses af patienten.

X

Navn og titel

Doseringstidspunkt for calcium, magnesium, aluminium, jern, fluoroquinoloner og tetracykliner må ændres, så interaktioner undgås.

X

Navn og titel

Folinsyre ved methotrexatbehandling
Såfremt folinsyre er ordineret på samme ugedag som Methotrexat, flyttes folinsyre-dagen til en dag efter Methotrexat-dagen. Dette for at nedsætte risikoen for gastro-intestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes.

X

Navn og titel

Smertestillende p.o. og antibiotika p.o. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP/MN:

p.o. x 2 ændres til kl. 6, 17
p.o. x 3 ændres til kl. 6, 14, 22
p.o. x 4 ændres til kl. 6, 12,
17, 22

X

Navn og titel

Smertestillende i.v. og antibiotika i.v. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP/MN:

Afsnit 404:

i.v. x 2 ændres til kl. 6, 18
i.v. x 3 ændres til kl. 6, 14, 22
i.v. x 4 ændres til kl. 6, 12, 18, 23.59

Afsnit: 107:

i.v. x 1 ændres til kl. 12 i.v. x 2 ændres til kl. 6, 18 eller kl. 12, 23.59
i.v. x 3 ændres til kl. 4, 12, 20
i.v. x 4 ændres til kl. 6, 12, 18, 23.59

Afsnit 108:

i.v. x 2 ændres til kl. 6, 18
i.v. x 3 ændres til kl. 6, 14, 22
i.v. x 4 ændres til kl. 6, 12, 17, 22

X

Navn og titel

Administrationsansvar/brug af patientens egen medicin

 

 

Rette/tilføje administrationsansvar samt registrere brug af patientens egen medicin efter dialog med plejepersonalet.

X

Navn og titel

Ændring af præparat/substitution

 

 

Analogsubstitution for følgende lægemiddelgrupper jf. gældende analogsubstitutionsskema:

 • Protonpumpehæmmere (PPI)

 • Calcium

 • Jern

 

I ordinationsbemærkningen på analogordinationen skrives fx "Analogsubstitution fra Omeprazol 20 mg under indlæggelse".

 

OBS! Analogsubstitution udføres ikke hos patienter, som har CAVE inden for lægemiddelgruppen.

X

Navn og titel

Synonymsubstitution i medicinmodulet iht. afsnittets standardsortiment og rekommanderede lægemidler.

X

Navn og titel

Synonymsubstitution, som ikke kan foretages ved generisk substitution, fx:

Isodur depotkapsler 60 mg til Fem-Mono Retard depottabletter 60 mg

Metoprolol GEA til Metoprololsuccinat.

Substitutionen foretages på samme måde som analogsubstitution

X

Navn og titel

Nitroglycerin tabletter ændres til administrationsformen spray, såfremt ændringen skønnes hensigtsmæssig ift. den aktuelle patient, da spray er rekommanderet i RN, og spray kan anvendes til patienter med mundtørhed.

X

Farmacinotat

Navn og titel

Oprettelse af administrationsvejledning i medicinmodulet

 

 

 

Oprette administrationsvejledning for at afhjælpe sortimentsproblemer i stedet for omordination.

Der kan oprettes administrationsvejledning med dispenseringsvejledning til plejepersonale, således at dispensering inden for sortiment bliver muligt.

X

Navn og titel

Rette ordinationer, som er oprettet uhensigtsmæssigt i medicinmodulet

 

 

Rettelse af plastreordinationer, således at plejepersonalet kan dokumentere og administrere lægemidlet.

X

Navn og titel

Formidling af interventioner

 

 

Medicinanamnese/supplerende medicinanamnese og interventioner som fremkommer i forbindelse med ydelsen dokumenteres i EPJ i form af farmacinotat og hvor det skønnes aktuelt ved mundtlig overlevering til stuegangsgående læge.

X

Farmacinotat

Farmakonomen screener FMK mht. at identificere, hvilke patienter, der er i behandling med maskinel dosisdispenseret medicin. Farmakonomen opretter farmacinotat i EPJ med information om, at patienten får dosisdispenseret medicin.

X

Farmacinotat

Screen af medicinmodulet for fokusområder

 

 

Metronidazol iv: 500 mg x 2 skift til po: 500 mg x 2. Ved hver pt. ea. med læge.

Undtagelser: Skift ikke fra iv. til po. ved samtidig iv. vancomysin behandling ved Clostridium Difficile infektion. 500 mg x 3 iv er ok i det første døgn ved sepsisbehandling.

Skift fra iv til po forudsætter at patienten kan indtage oral medicin og kan forventes at have tilstrækkelig absorption.

X

Farmacinotat

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale på kirurgiske sengeafsnit 107 og 108, RHN-Hjørring-

Formål

Instruksen har til formål at definere hvilke opgaver og rettigheder famakonomen har på kirurgiske sengeafsnit, RHN i Hjørring og i forbindelse med klinisk farmaceutisk service.