Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinje for patientopslag, hvor der ikke kan angives årsag til opslag i EasyViz

 

Beskrivelse

Denne retningslinje beskriver ledelsens godkendelse af arbejdsgangen vedrørende opslag i EasyViz i de tilfælde, hvor der ikke kan angives årsag for adgang/patientopslag, og som henhører til at opgaven er en del af funktionsvaretagelsen for medarbejderen.

Målgruppe

Alle medarbejdere i afdelingen som, i forbindelse med deres funktion, skal foretage opslag af patientdata i EasyViz, som et led i arbejdsgangen med formål af patientopslag, som beskrevet herunder.

Beskrivelse af formål med patientopslag der hører under den ansattes arbejdsgang

  • • Besvarelse af telefonopkald på radiologiske undersøgelser på elektive ambulante patienter fra andre kliniske afdelinger, uden at der forelægger ophængningshenvisning eller medarbejderen/afdelingen har behandlingsretten

  • • Besvarelse af spørgsmål på akutte patienter telefonisk, som er undersøgt på sygehuse, uden der foreligger ophængningshenvisning eller medarbejderen/afdelingen har behandlingsretten

  • • Gennemse akutte eller elektive undersøgelser fra sygehuse i regionen, hvor der endnu ikke foreligger beskrivelser

  • • I konferencesituationer gennemse undersøgelser på ikke indlagte patienter, uden der først foreligger en ophængningshenvisning eller medarbejderen/afdelingen har behandlingsretten

  • • Besvarelse af telefonopkald på radiologiske undersøgelser fra almen praksis/egen læge på patienter, der er scannet elektivt eller akut, og som aktuelt ikke er indlagt, uden der foreligger en ophængningshenvisning eller medarbejderen/afdelingen har behandlingsretten