Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Elektive psyko-sociale forløb, forløbsbeskrivelse for observationsindlæggelse

Beskrivelse

Denne instruks beskriver rammerne for det elektive psyko-sociale forløb for observationsindlæggelse på Børneafdelingen, Døgnafsnit for Børn og Unge, Aalborg Universitetshospital.

 

Før indlæggelsen:

De elektive psyko-sociale forløb kan bookes til den sidste uge i hver måned. Se årshjul for Børneafdelingen.

Den læge, der booker indlæggelsen, er ansvarlig for at finde en gennemgående læge, der vil være til stede ved indlæggelsessamtalen om mandagen kl. 10.30, samt tværfaglig konference om torsdagen kl. 12.45. Samme læge der booker indlæggelsen, vil advisere relevante faggrupper om indlæggelsen, dvs. psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, osv.. Psykologen skal inden indlæggelsen have en forsamtale med patienten. Dette skal derfor også bookes af den ansvarlige læge, og skal finde sted inden ugen for observationsindlæggelsen.

Desuden vil det under forløbet være en gennemgående sygeplejerske der passer patienten i dagstid, dvs. fra 7-15, og så vidt muligt det samme om aftenen/natten.

 

Børneafdelingens sekretær sender sammen med indkaldelsen forældrene følgende:

”Brev til dig og dine forældre” (bilag 1), ”ugeplan” (bilag 2), samtykkeerklæring til hhv. indhentelse og udveksling af sundhedsoplysninger samt ift. skole-/daginstitutions-/PPR-oplysninger. Samtykkeerklæringer sendes fra forældre til sekretær i Døgnafsnit for Børn og Unge. Herefter indhenter pædagog/lærer i afsnittet udtalelse fra børnehave, skole, PPR og/eller psykiatri. Efter modtagelse af diverse udtalelser videresendes disse til de forløbsansvarlige sygeplejersker. Afdelingens sekretær sender desuden skoleudtalelsen hjem til forældrene også.

 

Ved indlæggelsen gøres følgende:

Udgangspunktet for det elektive indlæggelsesforløb findes i vedhæftede bilag 1 og bilag 2

  • • Indlæggelsessamtalen afholdes, evt. med udgangspunkt i ”Samtaleskema” (bilag 3), ”HEADS” (bilag 4) og/eller ”Dokumentation og afdækning f psykosociale faktorer/psykisk mistrivsel” (se Pri- instruks)

  • • Skema og plan fra bilag 1 og bilag 2 gennemgås sammen med forældre og barn.

  • • Højde og vægt måles
     

Under indlæggelsen

  • • Ugeplan fra bilag 2 følges.

  • • Alle de involverede professioner skal lave tætte observationer af barnet og familien, dette via planlagte aktiviteter, samtaler og undersøgelser. Se bilag 1.

  • • ”Samtaleskema” (bilag 3), ”HEADS” (bilag 4) og/eller ”Dokumentation og afdækning f psykosociale faktorer/psykisk mistrivsel” (se Pri-instruks) kan inddrages kontinuerligt under indlæggelsen.

  • • Plejepersonalets observationer dokumenteres i Clinical Suite.

  • • Tværfaglig konference afholdes torsdag kl. 12.45 i frokoststuen i Almen 2, Døgnafsnit for Børn og Unge, hvor fremadrettede plan diskuteres.

 

Ved udskrivelsen

Der afholdes som nævnt tværfaglig konference torsdag kl. 12.45, hvor alle de inddragede professioner er til stede (læge, sygeplejerske, pædagog/lærer, psykolog, osv.). Alle relevante observationer præsenteres, og den fremadrettede plan diskuteres.

 

Målgruppe – modtagelse

Sundhedsfagligt personale i Døgnafsnit for Børn og Unge.

 

Formål

At optimere det elektive psyko-sociale patientforløb ved at sikre kontinuitet og tætte observationer.