Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Adobe SystemsLægens medhjælp, delegerede medicinordinationer – Lungemedicinsk Ambulatorium, RHN

 

Delegationer som lægens medhjælp i lungemedicin vedrører den medicinske behandling af lungesygdomme for patienter i Lungemedicinsk Ambulatorium – herunder patienter til provokationstest og allergivaccinationer.

Når sygeplejersken foretager en delegeret ordination, arbejder hun som lægens medhjælp. Sygeplejersken vurderer selv indikation for behandling og foretager selv ordination og dokumentation. Indikation noteres i journalnotat, ordinationen anføres i FMK, og FMK ajourføres.

Sygeplejersker oprettet som lægens medhjælp kender de delegerede præparater ang. virkning, bivirkninger, indikationer, kontraindikationer mv.

Sygeplejersken må ordinere (oprette, ændre, pausere, seponere) medicin som vist nedenfor, ud fra behandlingsplan i patientens journal, kliniske fund, prøvesvar og patientens oplysninger. Ved tvivl konfereres med læge eller præparatet tjekkes på www.pro.medicin.dk.

Det er sygeplejerskens ansvar at arbejde inden for rammerne, men det er fortsat lægen, der har det fulde ansvar for behandlingen.

 

 

Præparat

 

 

Dosis

 

Indikation

(symptomer/tilstande)

 

Kontra-indikation

Formeterol/Budisonid

Bufomix®

Duoresp®

Symbicort®

 

 

160/4,5µg 1-2 x2 dgl.

 

Se næste side

 

Salmeteol/Fluticasonpropionat

Airflusal®

Sertide®

 

 

250/50 µg 1-2 x2 dgl.

Spray 250/25 µg 1-2 x2 dgl.

 

Se næste side

 

Formeterol/Fluticasonpropionat

Flutiform®

 

 

250/10 1-2 x2 dgl.

 

Se næste side

 

Formetereol/Beclometason

Innovair®

 

 

100/6 µg 1-2 x2 dgl.

 

Se næste side

 

Inh. D. Ventoline

eller pt´s egen medicin indeholdende Salbotamol eller Terbutalin

 

0,2 mg

Fald i FEV1 v/provokationsundersøgelse

(se yderligere næste side)

 

Tbl. Cetirizin

10 mg x 1

Lette reaktioner (kløe, hudrødme, rhinitsymp.) ved medicinprovokation og allergivaccination

 

 

Iltbehandling

 

 

Øge, reducere, seponere

 

Se næste side

 

 

Dato: Sygeplejerske: __________________________________________________

 

  Afsnitsledende sygeplejerske: ______________________________________

 

  Ledende overlæge: ______________________________________________

 

Inhalationsmedicin

 • • Ved selvstændige sygeplejekonsultationer ved KOL og astma må der ændres i dosis på den inhalationsmedicin, patienten allerede får, såfremt der er ændringer i patientens tilstand eller hvis dosis afviger fra standarddosis.
  Dosis interval indenfor hvilket der ændres, fremgår af ovenstående skema. Sygeplejersken retter selv i FMK og trykker ajourført.

 • • Hvis patienten oplyser ikke længere at tage noget af inhalationsmedicinen, T. Montelukast, T. Bricanyl eller Theofyllaminholdige lægemidler, retter sygeplejersken i FMK og trykker ajourført.

Hvis inhalationstjek afslører, at patienten ikke kan anvende sit device, må sygeplejerske erstatte og instruere i brug af egnet device indenfor samme indholdsstofgruppe (SABA,LABA,LAMA, LABA/LAMA, ICS, ICS/LABA, triplekombinationer). Skal efterfølgende forelægges læge, der indfører i FMK og fjerner gamle/laver ny recept. Sygeplejerske dokumenterer i EPJ.

 • • Sygeplejerske må også foreslå skift til billigere inhalationsdevice med samme indholdsstoffer. Forelægges læge, der indfører i FMK og fjerner gamle/laver ny recept. Sygeplejerske dokumenterer i EPJ.

 • • Ved skift/tillæg i stofgrupper konfereres med læge, der indfører i FMK og skriver recept og fjerner evt. gamle. Sygeplejerske dokumenterer i EPJ.

Ved provokationsundersøgelser, hvor der kommer fald i FEV1 (Metakolinprovokation, Mannitolprovokation, anstrengelsesprovokation, eucapnisk test) gives inhalation med D. Ventoline 0,2 mg eller patientens egen medicin indeholdende Salbutamol eller Terbutalin, såfremt patienten foretrækker dette.

Ved reversibilitetstest gives 3 sug D. Ventoline 0,2 mg.

 

Antihistamin

 • • Ved medicinprovokation og allergivaccination kan der ved lette reaktioner som kløe, hudrødme og rhinitsymptomer gives T. Cetirizin 10 mg. Reaktion og medicingivning dokumenteres i EPJ af sygeplejerske.

 • • Ved almensymptomer eller udtalte lokalrektioner kontaktes læge. Det aftales ved kontaktens afslutning, hvem der dokumenterer i EPJ.

Iltbehandling

Ved almindelige konsultationer:

 • • Hvis der ved konsultationen måles perifer saturation < 92%, tager sygeplejersken arteriepunktur for at vurdere behov for hjemmeIlt. (Medmindre patienten ikke ønsker Iltbehandling, eller det allerede er besluttet på forhånd, at det er acceptabel saturation).

 • • Ved pO₂ < 7,3 kPa (* : <8 kPa ved kendt cor pulmonale eller svært hjertesvigt) konfereres med læge angående hjemmeilt.

 • • Efterfølgende tages ny arteriepunktur for at vurdere effekt af påbegyndt Iltbehandling.

 • • Sygeplejerske kontakter Iltleverandør ved behov for Ilt og dokumenterer i EPJ.

Ved kontrol af igangværende Iltbehandling:

 • • Ved saturation ≥ 92 % eller pO₂ ≥ 7,3 (*) uden Ilt seponeres Ilt-behandling. Dokumenteres i EPJ og Iltleverandør kontaktes.

 • • Som standard stiles efter pO₂ > 8,0 kPa ved aktiv Iltbehandling. Dog under forudsætning af, at der ikke sker pCO₂-ophobning, der påvirker pH eller patientens vågenhedsniveau.
  Der skal derfor som hovedregel tages arteriepunktur ved alle Iltkontroller. Sygeplejerske må justere op og ned efter pO₂. Der må ofte accepteres lavere pO₂ 8,0 på grund af retention. Hvis det er patientens habituelle niveau accepteres det uden yderligere tiltag, såfremt der er tvivl om Ilt-dosering konfereres med læge. Dokumenteres af sygeplejerske i EPJ.