Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CPO screening for indlagte patienter i Psykiatrien

 

Beskrivelse

Hvilke patientgrupper skal screenes for Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO) ved indlæggelse i Psykiatrien?

Der er krav om forespørgsel til risikosituationer i forbindelse med screening for CPO for ældrepsykiatriske patienter, der er indlagt og ikke kan kooperere til og medvirke til udførelse af håndhygiejne, det drejer sig både om patienter indlagt i ældrepsykiatrien og ældrepsykiatriske patienter indlagt på øvrige sengeafsnit.

 

Der kan i øvrigt dispenseres fra kravet om forespørgsel til risikosituationer i forbindelse med screening for CPO ved indlæggelse af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien, hvor patienten kan kooperere og medvirke til udførelse af håndhygiejne.

 

Vedrørende håndteringen af CPO i øvrigt henvises til PRI-retningslinje gældende for Region Nordjylland: Isolationsforanstaltninger for patienter med Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO).

 

Generelt

CPO (Carbapenemase-Producerende Organismer) er multiresistente bakterier, der er resistente over for de antibiotika, man normalt bruger til behandling af infektioner. CPO kan opdeles i to hovedgrupper:

  • • Tarmbakterier: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae og andre enterobakterier

  • • Miljøbakterier: Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter baumannii.

 

Forholdsreglerne vedrørende CPO skal anvendes, så de ikke får opsættende virkning på patientens behandlingsforløb, herunder undersøgelse behandling, genoptræning m.v. CPO-positive patienter har samme krav på sundhedsydelser som alle andre, og de kan indlægges på en hvilken som helst hospitalsafdeling.

 

Formål

At præcisere i hvilke situationer indlagte patienter i Psykiatrien i Region Nordjylland skal screenes for Carbapene-mase-Producerende Organismer (CPO), med henblik på at forebygge smittespredning og infektioner med CPO på psykiatriske sengeafsnit.

 

Referencer

MRSA screening for indlagte patienter i Psykiatrien

Isolationsforanstaltninger for patienter med Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO).