Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PRE OP lungefunktionsundersøgelse

 

Evaluering af lungefunktion for operabilitet

 

Det skal understreges at nedenstående algoritme er mhp. at sikre at operationskandidater er sufficient beskrevet mht. pulmonal comorbiditet, men er ikke absolutte grænser for om en given patient skal tilbydes operation

 

For alle operationskandidater måles Spirometri og Diffusionskapacite

Spirometri og Diffusionskapacitet

 

 

FEV1 og DLco >60% af forvente

Lille risiko, tåler pneumonektomi

FEV1 eller DLco > 60% af forventet

Regional lungefunktionsundersøgelse (FEV1 -ppo og DLco-ppo

Regional lungefunktionsundersøgelse * :

ppo-FEV1 og ppo-DLco >40% af forventet

Lille risiko, tåler op til pneumonektomi

ppo-FEV1 eller ppo DLco <40% af forventet

Øget risiko

Arbejdstest udføres

Arbejdstest # :

VO2-max >20 ml/kg/min ellerVO2-max >20 ml/kg/min eller75% af forventet

Lille risiko, tåler pneumonektomi

VO2-max 10-20 ml/kg/min eller 35-75% af forventet

Intemidiær risiko, begrænset indgreb

VO2-max < 10 ml/kg eller 35% af forventet

Høj risiko, operation frarådes

 

* Metode for bestemmelse af ppo-lungefunktion:

For påtænkt pneumonektomi er regional lungeperfusionsscintigrafi bedst.

For lobektomi anbefales den anatomiske metode: ppo-LF = præ-OP LF x (1 – a / b)

Hvor a = antal fungerende lungesegmenter, som vil blive bortopereret

Hvor b = totalt antal fungerende lungesegmenter før OP

 

# Som et lavteknologisk alternativ til en regelret arbejdstest haves erfaring for, at patienter der kan gennemføre trappegang >12-14 m op eller kan gennemføre 25 shuttles i en ShuttleWalktest, har en VO2, som er tilstrækkelig til at kunne tåle en lobektomi.

 

FEV1 – forceret eksspiratorisk volumen 1 sek. FEV-ppo – forventet postoperativ FEV. VO2-max – maksimal iltoptagelse. DLco - diffusionskapacitet, DLco-ppo – forventet postoperativ DLco