Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PRE OP lungefunktionsundersøgelse

 

Evaluering af lungefunktion for operabilitet

 

Der skal understreges at nedenstående algoritme er mhp. at sikre at operationskandidater er sufficient beskrevet mht. pulmonal comorbiditet, men er ikke absolutte grænser for om en given patient skal tilbydes operation.

 

For alle operationskandidater måles Spirometri og Diffusionskapacitet

Spirometri og Diffusionskapacitet

FEV1 og DLco >60% af forventet

FEV1 og DLco <60% af forventet

 

Lille risiko, tåler pneumonektomi

FEV1 og DLco <60% af forventet

Regional lungefunktionsundersøgelse (FEV1 og DLco)

 

Regional lungefunktionsundersøgelse*:

ppo-FEV1 og ppo-DLco >40% af forventet

ppo-FEV1 og ppo-DLco <40% af forventet

 

 

FEV1 og DLco <60% af forventet

Lille risiko, tåler op til pneumonektomi

FEV1 og DLco <60% af forventet

Øget risiko

FEV1 og DLco <60% af forventet

Arbejdstest udføres

 

Arbejdstest #:

VO2-max >20 ml/kg/min eller 75% af forventet

VO2-max 10-20 ml/kg/min eller 35-75% af forventet

VO2-max <10 ml/kg/min eller 35% af forventet

 

FEV1 og DLco <60% af forventet

Lille risiko, tåler pneumonektomi

 

Høj risiko, operation frarådes

Intemediær risiko, begrænset indgreb

 

Høj risiko, operation frarådes

Høj risiko, operation frarådes

* Metode for bestemmelse af ppo-lungefunktion:

For påtænkt pneumonektomi er regional lungeperfusionsscintigrafi bedst:

ppo-LF = præ-OP LF x perf.-fraktion for rask lunge.

For lobektomi anbefales en kombination af regional lungeperfusionsscintigrafi og den anatomiske metode:

ppo-LF = præ-OP LF x perf.-fraktion for rask lunge.

+ præ-OP LF x perf.-fraktion for lunge med tumor x (1 – a / b),

hvor a = antal fungerende lungesegmenter, som vil blive bortopereret,

og b = total antal fungerende lungesegmenter før OP

(= 10 for rask højre lunge og 9 for rask venstre lunge)

 

# Som et lavteknologisk alternativ til en regelret arbejdstest haves erfaring for, at patienter, der kan gennemføre trappetest >12-14 m op eller kan gennemføre 25 shuttles (250 m) i en Shuttle-Walk-test (SWT) uden desaturation, har en VO2, som netop er tilstrækkelig til at kunne tåle en lobektomi.

 

 

Mere end 40 shuttles (400 m) i SWT synes at være garant for en VO2-max ≥ 15 ml/kg/min og er en stærk prædiktor for overlevelse. Men en SWT ≤ 400 m udelukker dog på den anden side ikke muligheden af en

VO2-max ≥ 15 ml/kg/min!

 

VO2-max kan for KOL-patienter estimeres efter regressionsligningen:

VO2-max (i ml/kg/min) = 4,19 + 0,025 * tilbagelagt distance (i meter)

 

(6-minutters gangtest som præoperativ konditionstest er et i forhold til operativ risiko mindre veldokumenteret alternativ til SWT.)

 

 

FEV1 – forceret eksspiratorisk volumen 1 sek. FEV-ppo – forventet postoperativ FEV. VO2.max – maksimal iltoptagelse. DLco – diffusionskapacitet, DLco-ppo – forventet postoperativ DLco