Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PRE OP lungefunktionsundersøgelse

 

Evaluering af lungefunktion for operabilitet

 

Der skal understreges at nedenstående algoritme er mhp. at sikre at operationskandidater er sufficient beskrevet mht. pulmonal comorbiditet, men er ikke absolutte grænser for om en given patient skal tilbydes operation.

 

Billede 1

 

FEV1 – forceret eksspiratorisk volumen 1 sek. FEV-ppo – forventet postoperativ FEV. VO2.max – maksimal iltoptagelse. DLco – diffusionskapacitet, DLco-ppo – forventet postoperativ DLco