Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Diverse - RU af thorax på lungemedicinske patienter

 

Det er aftalt, at lungemedicinerne selv beskriver RU thorax på patienter henvist fra Lungemedicinsk Dagafsnit (8001 1760) samt Lungemedicinsk Ambulatorium (8001 1791) – se evt. følgende PRI-dokumentet udarbejdet af Lungemedicinsk Afdeling Lungemedicinsk beskrivelse af RU af thorax.

Dog skal sekretærerne på Radiologisk Afdeling lave en frasebeskrivelse på undersøgelserne. De pågældende undersøgelser findes således:

Gå i EasyViz.

Vælg Beskrivelse.

Billede 2

 

Vælg følgende afgrænsning nederst.

Billede 1

 

I kolonnen Bakke skrives ”skal”.

Billede 9

 

I kolonnen Henvisende instans skrives ”lu”.

Billede 8

 

Undersøgelser, hvor der i kolonnen Handling står Signering:

Afgræns eventuelt ved at skrive ”sig” i kolonnen Handling:

Billede 10

 

På de undersøgelser, hvor der i kolonnen Handling står Signering skal der indsættes følgende frase – med mindre henvisende instans har valgt indlæggelse i Patienttype – se nedenfor.

Billede 3

 

Se lungemedicinsk beskrivelse af RU af thorax under procedurenotater i patientens sundhedsjournal.

Herefter trykkes på Endelig beskrivelse + Gem og luk.

 

Undersøgelser, hvor henvisende instans har valgt indlæggelse i Patienttype:

Hvis en patient er indlagt, må der ikke laves en frasebeskrivelse. Disse undersøgelser skal lægges til beskrivelse på følgende måde:

Vælg Handlinger.

Billede 4

 

Tryk på +.

Billede 7

 

I næste billede skrives ”ååå fordeling”, og der vælges diktat-sporet ÅÅÅ – fordeling: Diktat. Tryk OK + Gem og luk.

Billede 16

 

Undersøgelser, hvor der i kolonnen Handling står Diktering (efter præliminær):

Afgræns eventuelt ved at skrive ”dik” i kolonnen Handling:

Billede 11

 

På de undersøgelser, hvor der i kolonnen Handling står Diktering (efter præliminær), skal det præliminære notat kopieres ind i beskrivelsesfeltet, og der skal endvidere skrives følgende frase:

Se lungemedicinsk beskrivelse af RU af thorax under procedurenotater i patientens sundhedsjournal.

 

Herefter trykkes på foreløbig beskrivelse, hvor følgende billede kommer frem:

Billede 5

 

Der vælges Ny bruger.

Billede 6

 

Herefter skrives den læges navn, som har dikteret det præliminære notat + OK samt Gem og luk.

For at pågældende læge skal kunne godkende beskrivelsen, skrives ”ver” i kolonnen Handling (der skulle stadig gerne stå ”skal” i kolonnen Bakke og ”lu” i kolonnen Henvisende instans, med mindre man i mellemtiden har lavet andre handlinger – ellers skrives dette igen).

Den relevante undersøgelse markeres (er nu blå), og der trykkes på Tilføj handling nederst i højre hjørne.

Billede 15

 

I næste billede skrives ”thorax e”, verificeringssporet ”Thorax – E Konf Beskrivelse: Verificering” vælges, og der trykkes OK.

Billede 13