Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PROM: Vandafgang uden veer efter uge 37 + 0

 

Definitioner og målgruppe

PROM (Prelabor rupture of membranes) = vandafgang uden ledsagende veaktivitet ≥37 + 0.
 

Formål

At minimere neonatal og maternel morbiditet efter langvarig vandafgang uden veer.

 

Baggrund

PROM forekommer i ca. 8 % (6-19 %) af alle graviditeter ved terminen.

Ved langvarig vandafgang >18 timer er der 10-15 gange øget risiko for neonatal GBS-infektion. Langvarig vandafgang øger også risikoen for andre infektioner, således er risikoen for klinisk chorioamnionitis 6-10 %, post partum endometritis 1-3 % ved vaginal fødsel og 10-30 % ved sectio. Risikoen for neonatale infektioner estimeres til 2-3 % - hvoraf early onset neonatal GBS-infektion andrager en mindre men meget alvorlig del.

Såfremt fødslen ikke afsluttes indenfor 18 timer, efter vandafgang, gives profylaktisk antibiotika, som kan reducere risikoen for GBS-infektion med 83 %, og barnet skal forblive indlagt til observation for GBS-infektion i 48 timer efter fødslen.

Det har således afgørende betydning, at fødslen afsluttes indenfor 18 timer efter vandafgang.

Hvis der afventes spontane veer, vil ca. 50 % af første gangsfødende og 70 % af flergangsfødende have født indenfor 24 timer. Såfremt der gives tidlig vestimulation, vil forventes 90 % af førstegangsfødende og lidt flere af flergangsfødende at have født indenfor 24 timer. Således afkortes intervallet mellem vandafgang og fødsel væsentligt ved tidlig vestimulation, og dermed risikoen for neonatal infektion. Der er ingen evidens for, at tidlig stimulation medfører en øget indgrebsfrekvens i fødslen.

Idet fødsel indenfor 18 timer efter vandafgang reducerer risikoen for infektion for både mor og barn væsentligt, så anbefaler vi tidlig vestimulation ved PROM.

 

Håndtering

Den gravide kvinde inviteres ind til Fødegangen i løbet af 1-4 timer til et tjek og yderligere information. Hun kan afvente i op til 4 timer, såfremt nedenstående er opfyldt:

 • • Singleton graviditet, GA >37 + 0.

 • • Foster i hovedstilling.

 • • Ingen tegn på infektion (temperatur <38°C).

 • • Mater har ikke påvist GBS-syndrom.

 • • Klart vand.

 

Transport ved vandafgang

Ved følgende tilstande anbefales liggende transport, ellers ikke:

 • • Tværleje eller skråleje.

 • • UK hvor sædet ikke er fast i bækkenindgangen.

 • • Gestationsalder <34 + 0 ved store mængder vand – da uanset fosterets stilling.

 

Diagnose

 • • Anamnese.

 • • Undersøge bind/trusser.

 • • Evt. inspektion med sterile spekler, hvis der er tvivl om diagnosen.

 

Undersøgelser
Kvinden bør undersøges på Fødegangen indenfor 1 – 4 timer mhp. kontrol af barnets tilstand samt til vurdering af de cervikale forhold i forhold til valg af igangsættelsesmetode.

 • • Udvendig undersøgelse.

 • • Blodtryk og puls.

 • • CTG i 30 minutter.

 • • Rektal temperatur.

 • • Ved tvivl om vandafgang eller fosterpræsentation kan der suppleres med abdominal ultralydsscanning og/eller inspektion med spekler.

 • • Vaginal eksploration: Ved hinde foran caput og samtidig vandafgang punkteres denne.

 

Af hensyn til infektionsrisiko skal antallet af vaginaleksplorationer være så få som muligt. Efter den initiale undersøgelse kun vaginaleksploration ved veer eller komplikationer.

 

Patientinformation og håndtering

Efter ovenstående undersøgelse informeres den fødende om to mulige håndteringer:

 • • Tidlig vestimulation

eller

 • • afventende holdning.

 

Vores anbefaling er tidlig stimulation, hvilket tydeligt skal forklares for pt. Baggrunden for denne anbefaling er, at tidlig stimulation reducerer tiden fra vandafgang til fødsel og derved reducerer risikoen for neonatal GBS-infektion. Gravide i højrisiko for GBS-infektion skal have vestimulation straks ved vandafgang).

Se instruks ”Gruppe B streptokokker og graviditet

 

Metoder til anvendelse ved igangsættelse

Valg af metode afhænger af de cervikale forhold.

 

Ved umodne cervikale forhold:

Der stimuleres med tablet Angusta.

Dette kan gøres ambulant, hvis følgende er opfyldt:

 1. 1. Gestationsalder >37 + 0.

 2. 2. Klart fostervand.

 3. 3. Ingen tegn på korioamnionit.

 4. 4. Normal CTG.

 5. 5. Caput fast i bækkenindgangen.

 6. 6. Ikke højrisiko for GBS.

 7. 7. Andre obstetriske komplikationer vurderes individuelt.

 

Ved modne cervikale forhold og/eller tidligere sectio:

Der stimuleres med Syntocinon-drop efter vanlig instruks. Se instruks ”Vestimulation med Syntocinon-drop”.

 

Praktisk håndtering

1.

Tidlig vestimulation (Vores anbefaling):
Vestimulation med enten Angusta eller Syntocinon-drop påbegyndes inden for
1-4 timer.

Ved umodne cervikale forhold og normal CTG gives den første Angusta tablet i afdelingen. Pt. kan herefter tage de resterende 6 tabletter i hjemmet. Hun skal henvende sig i afdelingen ved veer eller senest efter 18 timer. Der køres nu endnu en CTG i afdelingen, og der opstartes vestimulation med Syntocinon-drop uanset de cervikale forhold. Der skal gå 4 timer mellem sidste tablet Angusta og opstart af Syntocinon-drop, og således kan man overveje at undlade den sidste Angusta tablet.

Ved modne cervikale forhold indledes stimulationen med Syntocinon-drop.

Vestimulation i perioden kl. 24-07 kan evt. udsættes pga. travlhed i afdelingen. Såfremt vestimulation udsættes til dagtid, skal baggrunden for dette anføres i journalen.

 

2.

Afventende holdning:
Såfremt den gravide, efter grundig information vedr. afdelingens anbefaling om tidlig stimulation, ønsker at afvente spontane veer, kan dette gøres i op til 18 timer i hjemmet, såfremt nedenstående er opfyldt:

 • • Normal klinisk undersøgelse.

 • • GA >37+0.

 • • Klart fostervand.

 • • Temperatur <38.0°C.

 • • Normal CTG.

 • • Caput fast i bækkenindgangen.

 • • Den gravide må ikke være i højrisiko for GBS. Se instruks ”Gruppe B streptokokker og graviditet”)

 • • Obstetriske komplikationer i graviditeten må vurderes individuelt.

Der skal noteres en præcis plan i journalen med information om næste kontroltidspunkt. Desuden skal kvinden instrueres i at måle rektal temperatur hver 8. time, og kontakte Fødemodtagelsen ved temperatur >37.8°C.

Ved vestimulation med Angusta tabletter tages den første altid i afdelingen, således skal den gravide komme ind i afdelingen til fornyet CTG igen ved første tablet Angusta – de øvrige tabletter kan tages i hjemmet, såfremt pt. opfylder de ovennævnte kriterier.

Der anbefales antibiotika som led i GBS-profylakse ”Gruppe B streptokokker og graviditet” efter 18 timers vandafgang.

 

Bivirkninger ved Angusta

 • • Diarré, kvalme, opkastninger, abdominale smerter, hududslæt, hovedpine, svimmelhed og feber.

 • • Hyperaktivitet af uterus (uhensigtsmæssig kraftig veaktivitet eller vestorm).

Bivirkninger ses uhyre sjældent, idet dosis er reduceret i forhold til tidligere.

Kraftig veaktivitet kan dog behandles med inj. Bricanyl 0,25 mg i.v. ved behov.

Gravide, der er stimuleret med Angusta, skal altid inviteres ind til kontrol på Fødegangen ved hyppig veaktivitet, blødning eller smerter. Kontrollen skal inkludere CTG og vurdering af de cervikale forhold.

 

Håndtering af fødsel ved grønt fostervand

Ved grønt og normal CTG skal der foretages tidlig vestimulation. Ved umodne cervikale forhold kan dette gøres med Angusta under indlæggelse og under skærpet overvågning, dvs. med CTG før 1., 3. og 5. Angusta.

Fokus på hurtig igangsættelse af fødsel og etablering af S-drop.

 

Håndtering af fødsel ved vandafgang >18 timer
Ved vandafgang >18 timer øges risikoen for infektion hos både mor og barn. Derfor kontrolleres temperaturen hver 4. time indtil barnets fødsel.
Ved normal temperatur og ingen symptomer på chorioamnionitis gives profylaktisk antibiotika jævnfør instruks om GBS profylakse. Instruks ”
Gruppe B streptokokker og graviditet”.

Antibiotisk behandling

 • • Inj. Benzylpenicillin 5 mill. IE i.v. (engangsdosis) herefter 2 mill. IE hver 4. time indtil barnets fødsel.

 • • Ved penicillinallergi: Cefuroxim 1,5 g i.v. hver 8. time indtil barnets fødsel.

 • • Ved type 1 penicillinallergi: Clindamycin 900 mg i.v. hver 8. time indtil barnets fødsel.

 

Håndtering af fødsel med mistænkt chorioamnionitis

Ved mistanke om chorionamnionitis (temperatur > 38.5°C og/eller accentuering af kliniske symptomer) skal fødslen afsluttes indenfor få timer (1-6 timer). Der foretages kontinuerlig CTG-overvågning af fosteret, og pædiater skal være til stede ved fødslen. Barnet skal overflyttes til Neonatal afsnittet efter fødslen.

Antibiotisk behandling

 • • Før fødsel:

Inj. Cefuroxim 1,5 g i.v. efterfulgt af 1 g i.v. hver 8. time til barnets fødsel.

Ved sectio gives desuden Metronidazol 1 g i.v.

 

 • • Efter fødsel:

Inj. Cefuroxim 1,5 g x 3 i.v. og Metronidazol 500 mg x 3 i.v.

 

Håndtering af barnet efter fødsel med langvarig vandafgang
Håndteringen af barnet efter fødslen tager udgangspunkt i tidsintervallet imellem vandafgang og fødsel, sufficient antibiotikaprofylakse (dvs. antibiotika >4 timer) samt evt. kliniske tegn på infektion. Instruks ”
Gruppe B streptokokker og graviditet

1.

GA >37 + 0 vandafgang >18 timer: Ingen infektionsmistanke og sufficient antibiotika:

Observation på afsnit for Familiebarsel.

Ved yderligere risikofaktorer for GBS skal observation være på B11.

2.

GA >37 + 0, vandafgang >18 timer; Ingen infektionsmistanke og insufficient antibiotika:

Observation på B11 i 48 timer.

Ved yderligere risikofaktorer for BGS tages CRP på barnet efter 24 timer.

Pædiater kontaktes, hvis CRP >35 eller ved symptomer.

3.

Ved kliniske tegn til infektion indlægges barnet altid på Neonatalafsnittet.

 

 

 

Referencer

Sandbjerg guideline 2009.

Sandbjerg guideline 2018, feber i fødslen.

 

Diskuteret i Obireno: 21.05.2008, 10.06.2008, 27.01.2009, 31.08.2011 Godkendt: oktober 2018.