Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsinstruks for patienter indlagt på Kardiologisk Afsnit S2

Formål

Formålet med denne instruks er, at alle patienter på Kardiologisk afdeling S2 får vurderet deres ernæringstilstand. For patienter i ernæringsrisiko udarbejdes en ernæringsplan, som følges og revurderes under indlæggelsen.

 

Ernæringsinstruksen overholder hospitalets krav og standarder for ernæring.

Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning til indlagte patienter

Ansvarsfordeling (signaturforklaring)

L= lægegruppen P= plejegruppen D= Diætist

 

Ernæringsscreening

For Kardiologisk afdeling S2 gælder det, at vi indenfor de første 24 timer ernæringsscreener alle patienter indenfor følgende kategorier: STEMI, hjertestops-overlevere, TAVI, in hosp.case CABG/hjerteklap. (P)

Patienter indlagt til observation for AKS ernæringsscreenes ikke, medmindre det fagligt skønnes relevant, da de har forventet indlæggelsesvarighed under 48 timer – fravælg ernæringsscreening med begrundelsen ”indlæggelse under 48 timer”. (P)

Patienter til forundersøgelser forud for en hjerteoperation; TAVI og CABG/hjerteklap, ernæringsscreenes ifm forundersøgelse i S2. (P)

Modtagende sygeplejerske er ansvarlig for, at screeningen bliver udført (P)

 

Ernæringsscreening

I forhold til sværhedsgrad af sygdom er patienterne enten

Let score = 1 (upåvirket af sygdom og behandling)

Moderat score = 2 (påvirket af sygdom og behandling)

Svær score = 3 (ikke aktuelt i S2, kun intensive patienter) (P)

 

Patientens energi og proteinbehov udregnes automatisk ved ernæringsscreeningen (P)

 

 

Vejledende kostplan til hjertepatienter uden ernæringsrisiko

  • • Patienterne tilbydes normal hjertevenlig kost og vejledes i generelle kostråd til hjertepatienten (Hjerteforeningens materiale). (P)

  • • For patienter, der afventer in hosp.case CABG gælder det, at de ofte er i god ernæringstilstand; spiser sufficient og samtidig har lavt aktivitetsniveau under indlæggelsen. De skal tilbydes supersaft x 3 dagligt, hvilket dækker deres behov for proteiner. Inden operation kan de tilbydes smagsprøver på de mere kalorieholdige proteindrikke, fx Protino, som er relevante efter operationen, hvor appetitten er nedsat. (P)

 

Vejledende kostplan til hjertepatienter i ernæringsrisiko

  • • Patienterne tilbydes kost til småtspisende i form af 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider og/eller 3 energi- og proteinrige drikke dagligt alternativt diverse mælkeprodukter, multivitamintilskud (P)

  • • Er patienten fortsat småtspisende ved indlæggelsen, opstartes kostregistrering. Programmet ”kostberegning 2” anvendes til udregning. Resultat af patientens indtag dokumenteres i NordEPJ (P)

  • • Resultat af kostregistrering: Indtager patienten under 75 % af sit daglige energi- og proteinbehov skal ernæring drøftes til stuegang og der kan ordineres et tilsyn af en diætist, som kan hjælpe med udarbejdelse af en individuel ernæringsplan (P/L)

  • • Diætist kan kontaktes pr telefon 63571

  • • Risikofaktorer: Ved alle patienter i ernæringsmæssig risiko overvejes risikofaktorer, som kan forårsage reduktion i kostindtaget; herunder kvalme, smerter, mobilisering, tandstatus, svamp i munden, påvirket tygge/synkefunktion. Disse risikofaktorer medinddrages i beslutningen om valg af ernæringsplan; fx fast kvalmestillende medicin inden måltider eller gratinkost til patienter med nedsat tygge og synkefunktion.

  • • Opstart af ernæringsterapi: Indtager patienten ikke sufficient ernæring pr. os på trods af ernæringsplan med hensyntagen til risikofaktorer, skal der opstartes hel eller delvis sondeernæring eller parenteral ernæring jf. gældende PRI-standarder for supplerende ernæringsterapi (D/P/L)

  • • Patienten kostregistreres herefter dagligt og der gives supplerende ernæringsterapi, så patienten dagligt opnår sit fulde energi- og proteinbehov (D/P/L)

Sondeernæring

Parenteral ernæring

 

Monitorering og opfølgning af kostindtaget

Ved ikke-risikopatienter udføres re-ernæringsscreening på 7. indlæggelsesdag eller inden for 24 timer ved ændringer i pt’s tilstand (P)

Ved risikopatienten anbefales vejning 2 gange ugentligt og på baggrund af kostindtag, vægtudvikling justeres og evalueres ernæringsplanen (D/P/L)

 

Udskrivelse

Ved udskrivelsen vejledes hjertepatienten uden ernæringsrisiko i hjertevenlig kost ud fra de generelle kostråd (P)

Patienten i ernæringsrisiko vejledes til indtagelse af små energi - og proteinrige måltider samt mellemmåltider x 3 dagligt. (P)

Ved behov udleveres grøn ernæringsblanket (L)

Udskrives patienten med sondeernæring eller parenteral ernæring sendes elektronisk ernæringsplan til kommunen (D/P)

 

Referencer

Relevante PRI-dokumenter for Aalborg Universitetshospital

 

Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning til indlagte patienter

Refeeding syndrom - forebyggelse og behandling

Sondeernæring

Parenteral ernæring

Ernærings- og Måltidspolitik for Aalborg Universitetshospital

Klinisk Retningslinje for Ernæringsscreening, plan og opfølgning gældende for region Nordjylland