Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rutineundersøgelse af præmature

Beskrivelse


Fremgangsmåde:

 

Ultralydsscanning af hjernen:
Børn født før uge 32 skal have foretaget denne undersøgelse i første og anden leveuge samt inden udskrivelsen.

Stuegangslægen skriver henvisning til Røntgenafdelingen via WebPas, og barnet kaldes over i Røntgenafdelingen til scanning. Forældrene følger med barnet i Røntgenafdelingen. Er barnet tilkoblet medicinsk udstyr, kan scanningen foretages på Neonatalafsnittet af røntgenlægen.


Øjenundersøgelse:
Børn født før uge 32 og børn, der vejer under 1500 gram skal have foretaget denne undersøgelse, når de er 5 uger gamle, herefter hver 14. dag indtil terminsdatoen. Stuegangslægen skriver henvisning til øjenlæge via webPas, og vi får fra Øjenafdelingen besked om, hvornår undersøgelsen skal foregå. Undersøgelsen foregår på Øjenafdelingen i Aalborg, hvortil barnet ledsages af forældrene. Er barnet stadig i SAT-overvågning, skal barnet tillige ledsages af personale. Øjendrypning inden undersøgelsen foretages på øjenafdelingen.

 

Vurdering ved fysioterapeut:
Alle børn født før uge 34 skal henvises til vurdering ved fysioterapeut.
Henvisning sker via Cetrea-tavlen.

Børnene indkaldes til ambulant kontrol, når de er 6 – 10 uger gamle korrigeret alder.

Børn født 32–34 uger gamle ses muligvis kun denne ene gang – efter behov kan disse børn følge samme undersøgelser som børn født før uge 32.

Børn født før uge 32 indkaldes tillige:
9 måneder gamle korrigeret alder.

18 måneder gamle korrigeret alder.

3 år gamle kronologisk alder.

5 år gamle kronologisk alder.

 

Ambulant kontrol:
Forældrene får tid til at møde i Børneambulatoriet, når barnet er født før uge 32.
Barnet undersøges af børnelægen. En ambulatoriesygeplejerske eller neonatalsygeplejerske vil være til stede ved denne undersøgelse og samtale med forældrene.

Undersøgelserne finder sted, når børnene er henholdsvis 5, 9 og 13-14 måneder gamle – altid korrigeret alder.

 

Præmature skal have foretaget hørescreening samt PKU – den såkaldte hælprøve - ligesom de mature børn. Dog gælder det, at hvis barnet er født før uge 32, så skal PKU-testen gentages, når barnet er 32 uger gammelt.

Definition af begreber


Et barn er
præmaturt, når det er født før uge 37.


Ultralydsscanning
af hjernen er en undersøgelse, der ved hjælp af ultralyd, vil kunne afsløre blødning eller anden proces i hjernen.


Øjenundersøgelse
er en undersøgelse, der vil kunne klarlægge om, der er forandringer i nethinden svarende til øjensygdommen ROP (retinopathy of prematurity).


Vurdering ved fysioterapeut
er en undersøgelse, hvor fysioterapeuten bedømmer barnets reflekser og reaktioner mhp. at vurdere barnets udvikling i forholdet til barnets alder. (Jævnfør terapiafdelingens PRI-dokumenter)


Ambulant kontrol
: Lægeundersøgelse efter udskrivelsen med det formål at følge barnets udvikling mhp. mulighed for evt. intervention samt vejledning og rådgivning af forældrene.

 

Formål

At sikre, at alle præmature børn får lavet de relevante rutineundersøgelser.