Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgang ved transport af prøver for portører og logistikmedarbejdere på Regionshospital Nordjylland

Beskrivelse – Intern transport Hjørring

 • Der afhentes prøver fra OP/GYN som leveres på PAI fast, to gange dagligt, hhv. kl. 9.20 og kl. 13.20. Herudover efter behov.

 • Prøver hentes i skyllerum ved OP stuen, hvor personalet har placeret prøverne i kurv til transport.

 • Ufikserede præparater findes i køleskabet i OP skyllerum – skal disse transporteres til PAI, får portøren besked fra afdelingen herom.

 • Ved synlig kontamination og/eller skade på prøver, kontaktes den ansvarshavende på pågældende stue, typisk den afsnitsledende sygeplejerske.

 • Prøver fragtes til PAI, hvor de stilles i LAF-bænken der lukkes til, såfremt der ikke er personale til stede.

 • Ved transport af prøver bør portøren altid benytte elevator i stedet for trapper, for at mindske risikoen for fald-/snubleulykker.

Intern transport Frederikshavn

 • Når lægevagten lukker kl. 23, henter portør i nattevagt prøver i køleskabet og fragter dem til køleskabet på KBA, hvor prøven lægges sammen med mappe med ID-papirer.

Beskrivelse – Ekstern transport fra Hjørring til Aalborg

 • Prøver der skal sendes til Aalborg leveres efter samme metode som interne prøver, til køleskabet i affaldsrummet på KBA. Personalet på KBA pakker prøverne og gør dem klar til transport i ikke-gennemsigtige kasser.

 • Ved synlig kontamination og/eller skader på transportkasser, kontaktes ansvarshavende på KBA.

 • Chaufføren henter de pakkede prøver på KBA og PAI, og placerer dem i klimakassen i bilen. Kasserne pakkes så lavt og bredt som muligt, for at undgå at de vælter.

 • Ved ankomst til Aalborg, afleveres prøverne hos rette modtager afdeling, hhv. mikrobiologisk afdeling, KBA Aalborg, immunologisk afdeling og PAI Aalborg. Er der ikke personale på mikrobiologisk afdeling, stilles kasserne i klimaskabe. På KBA og PAI overleveres kasserne altid til personale, som kontaktes hvis de ikke er ved skranken.

 • Returemballage til Hjørring tages med fra de afdelinger der måtte have det.

 • Prøver der skal med fra Aalborg til Hjørring, fragtes af chaufføren fra afdelingen til bilen i lukkede, ikke-gennemsigtige transportkasser.

 • På ruten hentes desuden prøver på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, som leveres på KBA Aalborg og/eller Hjørring, efter angivelse på kassen.

Prøver til/fra Thisted, Hobro og Farsø

 • Prøver til Thisted overleveres til chaufføren af lægebussen kl. 16.30 ved Sygehus Syd. Samtidig overtages prøver der skal med tilbage til PAI og/eller KBA i Hjørring.

 • Returemballage der skal til Hobro og/eller Farsø, leveres i postafdelingen på Sygehus Syd. Her står lukkede kasser med prøver fra Hobro/Farsø, som chaufføren tager med retur til PAI/KBA i Hjørring.

 • Ved synlig skade på transportkasser, kontaktes modtageafdelingen for at aftale videre forløb.

 • Ved væsentlige forhindringer på ruten, kontaktes modtageafdelingerne. Desuden kontaktes Servicelederen for at aftale videre procedure. Betyder forsinkelsen, at overleveringen med chauffør fra Thisted kl. 16.30 ikke kan nås, kontaktes chaufføren for at aftale nærmere herom.

Definition af begreber

KBA = Klinisk Biokemisk Afdeling
PAI = Patologisk Anatomisk Institut

Kontaminere = sammenblande, besmitte eller forurene

Væsentlige forhindringer = mekanisk nedbrud på bil, kødannelse eller andet der måtte forårsage at bilen ikke kan nå frem indenfor rimelig tid (forsinkelse på over 2 timer).

Generelt

Håndtering af personfølsomme oplysninger samt gældende Persondataforordning indgår som en del af alle portører og logistikmedarbejderes introduktionsprogram, når de tiltræder ansættelse ved Regionshospital Nordjylland.

Målgruppe – modtagelse

Portører og logistikmedarbejdere der varetager transport af prøver internt og eksternt på Regionshospital Nordjylland.

Formål

Dokumentet skal sikre ensartet og sikker arbejdsgang for alle portører der håndterer prøver, både internt og eksternt på Regionshospital Nordjylland.