Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Korttidsindlæggelser i Børnemodtagelse og Døgnafsnit (FAM-forløb)

 

Formål

I Børneafdelingen arbejder vi målrettet med ’klar til Ny Aalborg Universitetshospital’ (NAU). Et af delprojekterne handler om at blive klar til at tage en ny Børne-FAM i brug - en FAM, som kan ’noget andet’ end Børnemodtagelsen i vores nuværende Børneafdeling.

Vi har flere kortvarige, ukomplicerede og forudsigelig indlæggelsesforløb, som dog ikke kan oplægges til ambulant forløb. Formålet med at implementere FAM-forløb er at afprøve flere kortvarige, ukomplicerede og forudsigelige patientforløb i en FAM-struktur med den målsætning, at forløbene bliver mere sammenhængende og effektive, sikre optimale tværfaglige arbejdsgange og forbrug af ressourcer, samtidig med at kvalitet og patientsikkerhed prioriteres højt.

For at optimere arbejdsgangen skal forløb med kriterier, som skitseret i nedenstående skema, som udgangspunkt være FAM-forløb. Disse forløb kan foregå i Børnemodtagelsen og/eller Døgnafsnittet.

 

FAM-forløb kan defineres som ukomplicerede og forudsigelige patientforløb med forventet indlæggelsesvarighed omkring 12 timer.

I forbindelse med at der etableres en Børne-FAM på NAU, vil FAM-forløbene foregå i Børne-FAM.

 

Følgende udvalgte forløb, som opfylder de beskrevne kriterier skal foregå som FAM-forløbene:

 

Forløb

 

Kriterier FAM-forløb

 

Pseudocroup

 

 

Observation som eneste behandling

 

Inh. Adrenalin x 1-2 og evt. tbl. Betapred

 

Dehydratio/

gastoenteritis

 

 

Alder > 3 mdr

 

Velbehandlet på peroral rehydrering (let – moderat dehydrering)

 

Feberkramper

 

 

Øvre luftvejsinfektioner, gastroenteritis, ukompliceret pneumoni

 

 

Småbørnsastma

 

 

 

Retter sig på ’tætte’ inhalationer (seriebehandling)

 

Respiratorisk stabil > 3 timer på spacerbehandling

 

FAM-forløb

Følgende opgaver er en forudsætning for at kunne optimere tværfaglige arbejdsgange og hermed det enkelte patientforløb:

 • • Patienten indlægges som udgangspunkt ved forvagt med supervision af bagvagt

 • • Overlevering med TOKS mellem sygeplejerske fra Børnemodtagelse og Døgnafsnit på patientens stue

 • • Gennemgang ved forvagt/bagvagt (der dikteres en epikrise, hvis det er muligt)

 • • Udskrivelse ved forvagt/bagvagt fra kl. 7.15. Det er naturligvis et begrænset antal FAM-forløb, som kan udskrives inden konferencen.

 • • Sekretæren bruger ’aktuelt’ og ’plan’ i journaloptagelse som epikrise, hvis der ikke er på forhånd er dikteret en epikrise – lægen dikterer diagnose gerne allerede i journaloptagelsen.

Der afholdes tavlemøde mhp. generel plan/status i Børnemodtagelsen hver dag kl. 09. Her deltager forvagt, bagvagt og sygeplejersker i Børnemodtagelsen. Efter tavlemødet går bagvagten på Døgnafsnittet ift. evt. udskrivelse af FAM-patienter, som ikke er nået inden konferencen.

Der afholdes tavlemøde mhp. aktuel status i Børnemodtagelsen hver dag kl. 12. Her deltager forvagt, bagvagt og sygeplejersker i Børnemodtagelsen.

Der afholdes tavlemøde kl. 15.30 mhp. plan for resterende patienter i Børnemodtagelsen. Her deltager forvagt, bagvagt og sygeplejersker i Børnemodtagelsen.

Der afholdes tavlemøde kl. 21.30 mhp. status i Børnemodtagelsen, derefter på Døgnafsnittet. Her deltager forvagt, bagvagt og visiterende/ansvarshavnede sygeplejerske fra det pågældende afsnit

 

Dataregistrering

Der skal foregå følgende registrering af FAM-forløbene:

 • • FAM-forløbene registreres på Cetrea-tavlen vha. ’FAM-fane’. Sygeplejersken i Børnemodtagelsen er ansvarlig for denne registrering

 • • FAM-forløbene registreres manuelt på hvidt skema (forefindes i Børnemodtagelsen): Patientlabel og dato. Sygeplejersken i Børnemodtagelsen er ansvarlig for denne registrering. Når det hvide skema er fyldt, udleveres det til sekretær på Døgnafsnittet

 • • Der opstartes/udfyldes i Børnemodtagelsen orange procedureskema, som følger barnets fysiske journal/papirer.

Patientlabel, dato og starttidspunkt for FAM-indlæggelse + evt. div. sug/prøvetagninger registreres på det orange procedureskema.

På Døgnafsnittet afkrydses der på skemaet, om spørgeskema er udleveret til/udfyldt elektronisk på iPad af familien. Sygeplejersken i Døgnafsnittet er ansvarlig for denne registrering.

 • • Sekretæren på Døgnafsnittet efterregistrerer data fra de orange skemaer i Patientsystemet.

 

Information til og inddragelse af forældre

Ved indlæggelsen informeres forældrene om, at afdelingen arbejder med at forbedre de patientforløb, som er forholdsvis korte og forudsigelige. Inden udskrivelse bedes forældrene besvare et spørgeskema via iPad, som forefindes både i Almen 1 og Almen 2. Forældrenes oplevelse og mening er et vigtig i vores arbejde på at forbedre forløbene.

Spørgeskemaet indeholder følgende spørgsmål (inspireret af LUP 2018):

Oplevede du, at en eller flere person(er) havde et særligt ansvar for dit barns forløb, fra det blev indlagt, til det blev udskrevet?

Tog personalet hensyn til dit barns og dine behov ved planlægning af udskrivelsen?

Oplevede du unødig ventetid, fra dit barn var klar til udskrivelse, og til I kunne forlade afdelingen?

Skriv venligst her, hvis du synes, afdelingen kunne havde gjort noget bedre, eller hvis afdelingen gjorde noget særlig godt: _______________________________________________________________________________________

 

Effektmål

Følgende effektmål er opsat for forløbene:

 • • 90% af alle forældre oplever sikre og sammenhængende patientforløb

 • • 90% af alle patienter oplever ingen unødig ventetid ifm. udskrivelse

 • • 90% af journaloptagelserne kan benyttes som epikrise

Målene monitoreres vha. de data, som registreres i forløbene samt de spørgsmål, der stille til forældrene.