Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær - Dokumentsamling - BDA

 

Ekspedition

 

Akutlisten

 

Åben røntgen

 

Dagsliste MR

 

Dagsliste CT

 

Lægge en henvisning tilbage så undersøgelsen ikke er startet eller patienten ikke mødt

 

Afslutning af henvisning på ikke mødt patient i åbenrøntgen

 

Modtagelse af patienter

 

Ophængning af billeder til konference

 

Patienter uden edifact-henvisninger

 

Vurdering af tidligere/fremmede undersøgelser

 

Ambulante – visitation i EazyViz

 

Indlagte - akut visitation

 

Information til patienter der skal have foretaget en CT-skanning efter røntgenundersøgelse af hjerte og lunger (thorax)

 

Forespørgsel

 

Registrering af forsendelse/overførsel af DVD, beskrivelse, billeder
 

Indskanning

 

Indskanning af dokumenter i PACS
 

Konference

 


 

Skrivning

 

Afslutning af ophængninger til konference

 

Afslutning af undersøgelser der er aflyste

 

Afslutning af undersøgelser fra Ort.kir.amb. + skadestuen

 

Mangler at blive lagt til beskrivelse

 

Indskrivningsspor

 

Skrivning i RIS
 

Booking

 

Booking - CT-booking

 

Booking - MR-booking

 

Booking - Gennemlysning

 

Booking - UL

 

Booking - Knogler

 

Booking - Thorax

 

Booking - Book en aftale

 

Booking - Find en patients aftaler

 

Booking - Forløbsbooking

 

Booking - Sæt/find pt. på standby-liste

 

Booking - Ændring af planlagt aftale

 

Hotelrekvisition og booking af blodprøver

 

Bestilling af tolk

 

Udeblevne patienter
 

PAS

 

HVI-listen

Meddelelsespostkasse

 

Omvisitering
 

DVD-brænder

 

DVD - Brænding af DVD

 

DVD-brænder ved problemer

 

Bilag til brug for afregning af billeder
 

Fælles

 

Prioritering/fordeling af sekretærfunktioner i BDA

 

Indlæsning af fremmede røntgenbilleder fra DVD i PACS

 

Print af papirbillede fra EasyViz