Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær - Dokumentsamling - BDA

 

Ekspedition

 

Akutlisten

 

Åben røntgen

 

Dagsliste MR

 

Dagsliste CT

 

Lægge en henvisning tilbage så undersøgelsen ikke er startet eller patienten ikke mødt

 

Modtagelse af patienter

 

Ophængning af billeder til konference

 

Patienter uden edifact-henvisninger

 

Vurdering af tidligere/fremmede undersøgelser

 

Ambulante – visitation i EazyViz

 

Indlagte - akut visitation

 

Information til patienter der skal have foretaget en CT-skanning efter røntgenundersøgelse af hjerte og lunger (thorax)

 

Forespørgsel

 

Registrering af forsendelse/overførsel af DVD, beskrivelse, billeder
 

Indskanning

 

Indskanning af dokumenter i PACS
 

Konference

 

Forberedelse af konference

 

Tilføj undersøgelse til konference
 

Skrivning

 

Afslutning af ophængninger til konference

 

Afslutning af undersøgelser der er aflyste

 

Afslutning af undersøgelser fra kir.amb. + skadestuen

 

Beskrivespor

 

Indskrivningsspor

 

Skrivning i RIS
 

Booking

 

Booking - CT-booking

 

Booking - MR-booking

 

Booking - Gennemlysning

 

Booking - UL

 

Booking - Knogler

 

Booking - Thorax

 

Booking - Book en aftale

 

Booking - Find en patients aftaler

 

Booking - Forløbsbooking

 

Booking - Sæt/find pt. på standby-liste

 

Booking - Ændring af planlagt aftale

 

Hotelrekvisition og booking af blodprøver

 

PAS

 

Aflysning af henvisninger i HVF + afsendelse af notat

 

HVI-listen

 

KTP-listen, praksis

 

KTP-listen, Sygehusafdelinger

 

Meddelelsespostkasse

 

Omvisitering
 

DVD-brænder

 

DVD - Brænding af DVD

 

DVD-brænder ved problemer
 

Skanner - Indskanning af dokumenter i PACS

Prioritering/fordeling af sekretærfunktioner i BDA

Udeblevne patienter

Indlæsning af fremmede røntgenbilleder fra DVD i PACS

Bilag til brug for afregning af billeder

Print af papirbillede fra EasyViz

Oprettelse af nye læger - IT-systemer

Udskrivning af røntgenhenvisningen fra WebPAS

Tolk