Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Frysning af sæd

 

Formål

At sikre, at korrekt håndtering af frysning af sædprøve (råsæd, oprenset sædprøve, TESA/PESA prøve), sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Patienterne kan af forskellige årsager få brug for at få nedfrosset en sædprøve. Som udgangspunkt er det råsæd der nedfryses. I hver enkelt nedfrysning tages der stilling til, hvordan prøven behandles bedst, og i hvor mange strå den skal fordeles.

 

Der findes ikke noget lovgivning, der siger hvor længe sæd må være frosset ned. Vi kontakter patienten efter 5 år med henblik på om resterende strå skal destrueres eller ej.

 
Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensiler

Reagenser

Nikon Eclipse Ci mikroskop

Cryo Biosystem Press Sealing

Fryse container (flamingokasse med låg)

Cryo floater

Label printer

Vortec Whirl-mixer

Finn pipette 1000 µl

Makler kammer

Pincet

 

0,5 ml CBS strå

Syringe connector

Filling nozzle

1 ml sprøjte

Rundbundet glas

Serviet

Pind

Pipette spidser 1000 µl

Stop ur

Kanyle (orange 25g)

Sperm freeze (Origio)

Flydende nitrogen (LN2)

Gamet Buffer (Cook)

 

 

Materiale

Sædprøverne afleveres ved sekretærerne, og bør på dette tidspunkt være så frisk som muligt. Prøven afleveres i glas, mærket med navn og cpr. nr. og det medsendte skema skal være udfyldt.

Hvis nødvendigt kan prøven laves på stedet, afvent da analysering til prøven er blevet homogen (ca. 15-30 min.)

 

Forberedelse

 • • Der udskrives labels på patienten med cpr-nummer og nedfrysningsdato.

 • • Fryseskema klargøres

 • • Vælg placering i kvælstoftank og noter pladsen i formatex og på sædfryseskema.

 • • Sperm freeze medie skal have stue temperatur inden start af proceduren (kan tage op til 2 timer afhængig af mængden). Mængden af medie afhænger af sædvolumen og antal af strå der ønskes frosset.

  • • Fortyndingsforhold 1+1 dvs. 1 del sæd til 1 del sperm freeze.

Eks: 1 strå ~ 250 µl sæd tilsættes 250 µl sperm freeze (total 500 µl)

 • • Press Sealing tændes

 • • Frysecontaineren fyldes 1/3 del på med flydende nitrogen (LN2). Læg låg på.

 

Fremgangsmåde:

 • • Prøven skal være helt homogen og blandes kort på Whirl-mixer.

 • • Sædprøven vurderes, volumen måles i ml og prøven tælles i makler kammer. Resultatet angives i mill/ml og noteres på fryseskema.

 • • Strået mærkes med cpr nummer

 • • 1 ml sprøjte påsættes connector således at vattet er øverst og filling nozzle er i enden af strået

 • • Tilsæt sæd i et rundbundet glas.

 • • Sperm freeze mediet tilsættes langsomt dråbevis med sprøjte påsat kanyle under ”forsigtig” mix på Whirl-mixer. Whirl-mixer skal stå på ON og hastighed 2.

 • • Blandingen equilibreres i 10 min ved stue temperatur. Der mixes igen efter 4 og 8 minutter.

 • • Sug blandingen langsomt op i strået indtil der er ca. 0,5 cm luft for oven af strået (undgå luftbobler).

 • • Strået tages op og der suges luft indtil blandingen rører vattet og luften er i enden af strået.

 • • Tag filling nozzle af og tør strået af med en serviet.

 • • Forsegl strået i begge ender med Press Sealing.

 • • Placer strået vandret på Cryo floater over flydende nitrogen (LN2) i 30 min og læg låg på fryse containeren.

 • • Stopur sættes på 30 min.

 • • Drop derefter strået ned i karret med flydende nitrogen (LN2).

 • • Transporter til sædtanken.

 

Fremgangsmåde ved normal sædkvalitet:

Ved en normal prøve, som skal bruges til behandling. Fryses max 6 strå+ ½ strå til kvalitetskontrol.

Fremgangsmåde ved meget dårlig sædkvalitet:

Prøven centrifugeres og pellet opslemmes i gamet buffer. Og overstående fremgangsmåde følges. Der laves ikke et ½ strå til kvalitetskontrol.

Fremgangsmåde når sæd fryses pga. sygdom:

Hvis en mand kommer pga sygdom, eks. Kemo er det optimalt, hvis han aflevere sædprøve mere end en gang.

 

Kvalitetskontrol

Der kan udføres kvalitetskontrol ved at optø og tælle et halvt sædstrå, umiddelbart efter nedfrysning. Dette gøres efter samme procedure som ved optøning af donorstrå. Resultatet skrives på fryseskemaet.