Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prioriteringsliste – Prioritering af arbejdsopgaver ved øget arbejdspres eller sygdom, afsnit 105

Beskrivelse

Ved øget arbejdspres planlægges aktuelle arbejdsopgaver ud fra prioriteringslistens grønne -, gule - og røde niveau.

Se nedenstående.

Prioriteringslistens farvede felter illustrerer ressourcer i forhold til opgaver, som varetages i afsnit 105.

Prioriteringslisten er opbygget med de specifikke, nødvendige opgaver nederst (markeret med rødt) – som ikke kan fravælges.
Ved prioritering af opgaver fravælges fra gult niveau. Enhver prioritering baseres på en faglig vurdering.

 

Prioriteringslisten rummer således 3 niveauer:

 

 • • Grøn – på grønt niveau er der overensstemmelse mellem ressourcer og opgaver.

 

 • • Gul - på gult niveau er der færre ressourcer i forhold til opgaver. Opgaver i gult niveau kan undlades, som udgangspunkt i den prioriterede rækkefølge og altid på baggrund af en faglig vurdering. Opgaver beskrevet på rødt niveau skal udføres.

 

 • • Rød – på rødt niveau er der stærkt faldende ressourcer i forhold til opgaver. Alle opgaver i grønt og gult niveau kan undlades. Opgaver, som er beskrevet på rødt niveau skal udføres.

 

En arbejdsdag kan godt veksle imellem grønt, gult og rødt niveau.

Hvis arbejdspresset overstiger opgaverne i rødt niveau og ved sygdom (hvis der er for få i fremmøde) kaldes ekstra personale ind af ansvarshavende, hvis afdelingssygeplejerske eller klinisk koordinator ikke er til stede.

 

Personale kaldes så vidt muligt ind efter følgende prioritering:

 

 1. 1. Timelønnet vikar, se telefonlisten.

 2. 2. Spl./Ssa på almindelig fridag. Der skal prioriteres ud fra fremmødeprofil.

 3. 3. Spl./Ssa på ”fredet fridag” (BF). Der skal prioriteres ud fra fremmødeprofil.

 4. 4. Evt. dobbeltvagt til personale der er på arbejde.

 5. 5. Absolut sidste løsning – pålægge fastansat personale vagt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gult niveau FRAVALG

På baggrund af en vurdering i situationen, kan én eller flere af nedenstående opgaver fravælges eller udsættes

 

 

 1. 1. Rengøring af køleskabe (i nattevagten).

 2. 2. Undervisning.

 3. 3. Skiftning af sengelinned – medmindre det er absolut nødvendigt, f.eks forurenet med blod, opkast eller lign.

 4. 4. Oprydning og opvask i mælkekøkkenet.

 5. 5. Alm. Oprydning – udsættes.

 6. 6. Flytte kliniske vejleders studiedage.

 7. 7. Minimere tidsforbrug eller udsætte amb. indlæggelsessamtaler med gyn./obst. ptt. til operationsdatoen.

 8. 8. Udsætte hyperemesispatienter

 9. 9. Personlig pleje der kan udsættes uden det udsætter pt. for sygdomsrisiko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rødt niveau FRAVALG - alt i grønt og gult niveau.

 

 

KAN IKKE FRAVÆLGES:

 1. 1. Observationer og handlinger knyttet til patienternes sikkerhed og førlighed.

 2. 2. TOKS

 3. 3. Akut behandling.

 4. 4. Hygiejniske foreskrifter.

 5. 5. Medicingivning og registrering.

 6. 6. Livsvigtig dokumentation og koordinering.

 7. 7. Arbejdmiljø præget af sikkerhed

 

 

 

 

 

 

Rødt niveau FRAVALG - alt i grønt og gult niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rødt niveau FRAVALG - alt i grønt og gult niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rødt niveau FRAVALG - alt i grønt og gult niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 10

 

 

 

Definition af begreber

Øget arbejdspres: Ved sygdom/frafald af personale eller når det enkelte plejepersonale ikke kan nå, at udføre de opgaver der forventes for at leve op til afsnittets mål og aftaler.

 

 

Formål

En hjælp til plejepersonalet i pressede situationer. Den enkelte har således et arbejdsredskab til at prioritere arbejdsopgaver, når der pludseligt er øget arbejdspres pga. akutte opgaver eller frafald af personale.