Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ryglejring til hjertekirurgiske indgreb og forflytning postoperativt

 

 

 

Operationssygeplejersken og anæstesisygeplejersken sikrer sig, at:

• Patienten lejres på et tørt og glat underlag.

• Patienten lejres med hensyntagen til individuelle behov.

• Patienten lejres på lejet med armborde i korrekt højde og vinkel i skulderleddet på

maks. 90 °.

• Der bliver værnet om patientens blufærdighed/værdighed.

• Der ikke er unødig afkøling.

• Der ikke er tryk på nerver, kar og led.

• Behovet for brug af hjælpepersonale vurderes af sygeplejepersonalet på operationsstuen.

• Patienten har fri respiration.

• Operationsteam har optimale operationsforhold og arbejdsvilkår.

• Peroperativ lejring udføres i henhold til de enkelte lejringsstandarder.

• Være opmærksom på at operationsassistancebord, operationssygeplejerske

eller kirurg samt slanger og andet ikke hviler/trykker på patienten.

 

Fremstilling:

 • • Planleje med Tempurmadras

 • • Hovedpude

 • • Papirlagen

 • • Stiklagen

 • • 2 stk armholdere

 • • Lille gelpude el stofble

 • • 1 knæpude

Ved overvægtige patienter:

 • • Breddeforøger til armholdere

Eller

 • • Plexiglasplader (findes i gennemstiksskabene) og puderne fra armholdere

 

Forflytning post-operativt:

 • • Glidebræt

 • • Langt stykke spilerdug

 • • Patientseng redt med liftsejl og lagen

 • • Et stykke Mefix og stofble

 

Procedure:

Patienten lejres af operationssygeplejerske og evt. assistance fra perfusionist og /eller portør.

 • • • Operationslejet skal være redt op med et papirlagen og et stiklagen på tværs af lejet under thorax, og en hovedpude i betræk. Stiklagenet på tværs placeres, så det kan bruges til at vippe patienten ifm. placering af evt. plexiglasplader, og evt. til indpakning af arme ved behov, fx ved kraftige patienter. Ellers bruges det ikke.

 • • • Check at opredningen er i orden, inden patienten flyttes over på lejet. Obs behov for gelpude mellem skulderblade afhængig af operation!

 • • • Patienten forflytter sig selv over på operationslejet såfremt dennes tilstand tillader det. Ved behov for hjælp bruges relevante hjælpemidler som glidebræt, spilerdug og evt portørhjælp.

 • • • Patienten skal ligge lige på lejet.

 • • 

 • • • Knæpuden placeres under patientens knæ.

 • • • Armborde vendes midlertidig 90 grader ud med patientens arme i, og armholdere placeres på lejet lige over hofteniveau. Patientens arme placeres i armholdere, så arm og hånd hviler i neutralstilling med tommelfingeren opad og beskyttet i holderen, og med opmærksomhed på evt. arteriekanyle. Kan evt. dækkes af med stiklagen. Armborde fjernes.

• Arterie Radialis: Armen der ikke skal bruges, lejres som vanligt. På den side, hvor armen skal bruges, lægges den vinkelret ud til siden på armbordet, evt med to puder under, således at den er i niveau med skulderen. Armholderen placeres som ellers, så den er klar til, at armen kan lægges heri under operationen. Vær opmærksom på, at der er tilstrækkelig plads til armen, prøv gerne af på forhånd.

 • • • Ved overvægtige patienter tjekkes lejring af arme, inden patienten bedøves, så patienten kan hjælpe til og sige om armene ligger behageligt i armholdere. Evt. påsættes breddeforøger i venstre side (så operatør kan nå), eller der kan bruges plexiglasplader i den ene eller begge sider sammen med puderne fra armholderne. Den lille plexiglasplade skubbes ind mellem lejet og Tempurmadrassen i højre side, den store bruges i venstre side om nødvendigt. Patienten vippes under placering af pladen med stiklagen. Armen kan evt. fikseres i stiklagenet, som skubbes ind mellem lejet og Tempurmadrassen, med støtte af en plexiglasplade.

 • • • Diatermipladen placeres under venstre nates.

 • • •  For at undgå tryk placeres en lille gelpude eller stofble ovenpå katheterslangen

 • •  og under patientens højre lår.

 • • •  Narkosebøjle placeres i venstre side ved hovedniveau.

 • • 

 

Forflytning efter operation:

Forflytning af den bedøvede hjertepatient foretages i samarbejde mellem operationssygeplejerske, perfusionist, anæstesisygeplejerske, anæstesilæge og portør.

 • • Patientseng køres på stuen.

 • • Pacemaker fikseres på hovedpuden med en sikkerhedsnål.

 • • Katheterpose og slange placeres ovenpå dyne

 • • Anæstesipersonale klargør deres udstyr til flytning, enten flyttes direkte til seng/juletræ, arterietryk fikseres på pude eller beholdes på dropstativet indtil patienten er forflyttet.

 • • Patientpude kan placeres under patienten inden flytning og bruges til at fiksere ting på. Vær obs på evt. at lægge patientskjorte omkring puden.

 • • Seng gøres klar ved at lægge liftsejl og lagen omkring glidebrættet. Sejl inderst mod brættet. Der kan evt også sættes trusser på yderst så det passer.

 • • Glidebræt med sejl og lagen placeres under patienten ved at vippe denne lidt i samarbejde med anæstesi.

 • • Sengen køres til lejet. Et langt stykke spilerdug placeres under patient på modsatte side af bræt, således at spilerdug støder op til brættet. Skal være under fra hoved til lår. Fødder placeres på glidebræt, eller et separat stykke spilerdug. Anæstesi støtter hovedet.

 • • Efter ok fra anæstesi forflyttes patienten langsomt, så man er obs på alle slanger undervejs, til seng vha. skub fra venstre og træk i sejl/lagen fra højre.

 • • Glidebræt fjernes fra under patient og underlag rettes til under patient. Brug lagen/sejl til at vippe patient.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • •  Revideret 28/6-22