Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opsætning af Bookplan til "VideoSamtale med patienter via smartphone, tablet eller computer"

Beskrivelse

Dette dokument beskriver setup af Bookplan og Digital Post i forbindelse med ibrugtagning af Region Nordjyllands ”Videosamtale-løsning” (mulighed for samtale med læge/behandler i eget hjem via app på smartphone, tablet eller computer).

 

Digitalisering og IT leverer infrastrukturen, og så er det op til den enkelte hospitalsafdeling selv at anskaffe sig nødvendigt udstyr/hardware, at definere brugen af løsningen i den kliniske praksis samt at konfigurere det nødvendige setup i Bookplan ifølge nedenstående vejledning.

Opsætning af Bookplan

Opret en bookingopgave (flere ved behov), som trækker på den/de ressource(r) (læge/behandler/stue), som skal være til stede i afdelingen ved videosamtaler

 

  1. 1. Opgavetype
   55 - Telefonkontakt (= Virtuel kontakt iht. LPR3)

 

Billede 7

 

  1. 2. Opgavenavn
   Giv opgaven et gennemskueligt navn

Eks.: ”ALB-Orto-Oamb-VIDEOSAMTALE (app)-80015390”
(Vær obs. på at opgavenavnet adskiller sig fra bookingopgaver til hospitalets videoambulatorier, hvis afdelingen også benytter sig af denne løsning)

 

  1. 3. Titel (klinik) + Titel (borger)
   ”Videosamtale”

(OBS! En forudsætning for at aftalen bliver synlig i videosamtale-app’en)

 

Billede 6

 

 

 

 

 

  1. 4. Klassifikationskoder

BVAA33D – Videokonsultation

+ evt. andre som afdelingen finder relevante.

 

Billede 9

 

 

  1. 5. SMS-besked

Opret ”Aftalepåmindelses-sms” og føj den til opgaven

 

Billede 1

 

 

  1. 6. Mødested

Hent mødestedet ”Videosamtale (Region Nordjylland)” ind i Bookplan-afdelingen.

(OBS! En forudsætning for at aftalen bliver synlig i videosamtale-app’en)

 

(Kontakt ITsupport@rn.dk, hvis ikke afdelingens Bookplan er aktiveret til at anvende mødesteder – i så fald mangler ”Mødestedsboksen”)

 

C:\Users\ffay\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5bfac3a.PNG

 

 

Fremsøg mødestedet ”Videosamtale” og vælg. Hermed knyttes mødestedet på opgaven.

 

Billede 14

 

 

Billede 17


 


 

 

  1. 7. Brevskabelon

Opret* og påfør et ”Videosamtale-brev” på opgaven

 

 

*Opret et bookingbrev til videosamtale

 • • Videosamtale-brevet kan, hvis det giver mening og hvis der bookes på navngiven ressource, sættes op med et flettefelt [Res_Navn], der trækker primærressourcen (lægen/behandleren) ind i indledningsfrasen

 

 • • Der skal som udgangspunkt ikke sendes husk-bilag med til videosamtaler (medmindre patienten på forhånd skal have taget blodprøver eller målt nogle tal) hvorfor den faste ”husk-frase” er udeladt i eksemplet nedenfor.

 

Billede 2

 

 

Kontakt patientinfo@rn.dk ved yderligere behov for brevfraser.

 

 

Vær opmærksom på lister!

For at få vist videosamtale-aftaler i relevante dagsprogrammer/afviklingslister er det vigtigt, at opgavetypen, som videosamtale-opgaven er oprettet under, er vinget af i listernes kriterier.

 

Billede 4

 

Vær obs. på at få opdateret eventuelle personlige lister!

 

 

 

Opsætning af Digital Post

 1. 1. Opret nyt dokument - Sådan bliver du klar til din videosamtale (FFRN01-152) fra PDFCenter.rn.dk til Digital Post

 2. 2. Opret et hurtigvalg (har typisk samme navn som bookingbrevet) og ving det nye dokument (og eventuelt husk-bilag) af.

 

Brugervejledning Digital Post til Administratorer

 

For automatisk sammenkobling af bookingbrev og hurtigvalg i Digital Post er det vigtigt at Videosamtale-brevet i Bookplan ”peger” på det hurtigvalg (Eksternt id), der skal kobles på brevet i Digital Post.

 

C:\Users\ffay\AppData\Local\Temp\SNAGHTML548c10d.PNG

 

 

Godt at vide om løsningen

Når der er booket en VideoSamtale, kan patienten aktivere denne i VideoSamtale app’en – tidligst 20 minutter før og senest 30 minutter efter det aftalte bookingtidspunkt.
Behandleren skal senest tilgå videosamtalen 30 minutter efter aftalens starttidspunkt.

 

Læs mere om løsningen her:

VideoSamtale app

 

 

Målgruppe – modtagelse

IT-koordinatorer og Bookplan-superbrugere på Region Nordjyllands hospitaler.