Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opsætning af Bookplan til "VideoSamtale med patienter via smartphone, tablet eller computer"

 

 

Beskrivelse

Dette dokument beskriver setup af Bookplan og Digital Post i forbindelse med ibrugtagning af Region Nordjyllands ”Videosamtale-løsning” (mulighed for samtale med læge/behandler i eget hjem via app på smartphone, tablet eller computer).

 

Digitalisering og IT leverer infrastrukturen, og så er det op til den enkelte hospitalsafdeling selv at anskaffe sig nødvendigt udstyr/hardware, at definere brugen af løsningen i den kliniske praksis samt at konfigurere det nødvendige setup i Bookplan ifølge nedenstående vejledning.

Opsætning af Bookplan

Opret en bookingopgave (flere ved behov), som trækker på den/de ressource(r) (læge/behandler/stue), som skal være til stede i afdelingen ved videosamtaler

 

  1. 1. Opgavetype
   55 - Telefonkontakt (= Virtuel kontakt iht. LPR3)

 

Billede 7

 

  1. 2. Opgavenavn
   Giv opgaven et gennemskueligt navn

Eks.: ”ALB-Orto-Oamb-VIDEOSAMTALE (app)-80015390”
(Vær obs. på at opgavenavnet adskiller sig fra bookingopgaver til hospitalets videoambulatorier, hvis afdelingen også benytter sig af denne løsning)

 

  1. 3. Titel (klinik) + Titel (borger)
   ”Videosamtale”

(OBS! En forudsætning for at aftalen bliver synlig i videosamtale-app’en)

 

Billede 6

 

 

  1. 4. Ikke synlig i webbooking
   Der må
   ikke sættes vinge ved ”Ikke synlig i Webbooking”

(OBS! En forudsætning for at aftalen bliver synlig i videosamtale-app’en)

 

Hvis vingen sættes lukkes der for aftalevisning til patientvendte systemer (booking.rn.dk, sundhed.dk og VideoSamtale)

 

Billede 4

 

 

 

  1. 5. Klassifikationskoder

BVAA33D – Videokonsultation

+ evt. andre som afdelingen finder relevante.

 

Billede 9

 

 

  1. 6. SMS-besked

Opret ”Aftalepåmindelses-sms” og føj den til opgaven

 

Billede 1

 

 

  1. 7. Mødested

Hent mødestedet ”Videosamtale (Region Nordjylland)” ind i Bookplan-afdelingen.

(OBS! En forudsætning for at aftalen bliver synlig i videosamtale-app’en)

 

(Kontakt ITsupport@rn.dk, hvis ikke afdelingens Bookplan er aktiveret til at anvende mødesteder – i så fald mangler ”Mødestedsboksen”)

 

C:\Users\ffay\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5bfac3a.PNG

 

 

Fremsøg mødestedet ”Videosamtale” og vælg. Hermed knyttes mødestedet på opgaven.

 

Billede 14

 

 

Billede 17


 


 

  1. 8. Brevskabelon

Opret* og påfør et ”Videosamtale-brev” på opgaven

 

 

*Opret et bookingbrev til videosamtale

 • • Videosamtale-brevet kan, hvis det giver mening og hvis der bookes på navngiven ressource, sættes op med et flettefelt [Res_Navn], der trækker primærressourcen (lægen/behandleren) ind i indledningsfrasen

 

 • • Der skal som udgangspunkt ikke sendes husk-bilag med til videosamtaler (medmindre patienten på forhånd skal have taget blodprøver eller målt nogle tal) hvorfor den faste ”husk-frase” er udeladt i eksemplet nedenfor.

 

Billede 2

 

 

Kontakt patientinfo@rn.dk ved yderligere behov for brevfraser.

 

 

VideoSamtale til børn

VideoSamtale er på patientens side kørt op på NemID, hvorfor den ikke fungerer til børn under 15 år.

Ved behov for at anvende løsningen til børn er det en mulighed at booke VideoSamtaler på en forælders CPR-nummer og efterfølgende foretage de nødvendige registreringer i Bookplan/PAS på barnets CPR-nummer.

Der skal opsættes bookingopgave specielt til formålet.

 

 

 1. 1. Opgavetype

Opret en opgavetype uden overførsel til PAS

 

Billede 8

 

 

 

 

 1. 2. Bookingopgave

Opret bookingopgave under den opgavetype, som er oprettet til formålet - jf. punkt 2-7 i ovenstående afsnit ”Opsætning af Bookplan”.

 

 

 1. 3. Barnets CPR-nr.

For at sikre at barnets CPR-nr. bliver noteret i forbindelse med booking af VideoSamtalen, så der kan foretages den nødvendige efterregistrering på barnets CPR-nr.:

 

 1. a. Anvend et af de ledige ’Yderligere info’-felter og giv det en overskrift, eks. ’Barnets CPR-nr.’

 

Billede 12

 

 1. b. Gå til fanen ’Udfyldelseskrav’ og gør udfyldelseskravet for ’Barnets CPR-nr.’ obligatorisk (rød farve – klik to gange).

 

Billede 13

 

 

 

VideoSamtale til grupper/hold

Med den rette opsætning i Bookplan er det muligt at holde VideoSamtaler med grupper/hold.

 

Krav til opsætning i Bookplan:

Ud over ovenstående (”Opsætning af Bookplan”, trin 1-8) skal der opsættes følgende:

 

 1. 1. Virtuelle møderum

 

 • Opret et virtuelt møderum (lokationsressource) per behandler, der skal anvende løsningen – navngivning skal angive samhørighed mellem behandler (primær ressource) og virtuelt møderum (eks.brugernavn)

Billede 15

 

 

 

 • Opret holdplanaktivitet/-er og kvalifikation/-er til brug for det/de virtuelle møderum

Billede 24

 

 • Vær opmærksom på, at der også skal lægges holdplanaktivitet i behandlerens kalender

 

 

 

 1. 2. Særskilte VideoSamtale-bookingopgaver til brug for holdbooking

 

 • Skal konfigureres med 2 ressourcekrav (behandler og virtuelt møderum)

 

(OBS! Det virtuelle møderum (ressourcekrav 2) er en forudsætning for, at VideoSamtale kan anvendes til grupper/hold)

 

Billede 26

 

 

 

Vær opmærksom på lister

For at få vist videosamtale-aftaler i relevante dagsprogrammer/afviklingslister er det vigtigt, at opgavetyper, som videosamtale-opgaver er oprettet under, er vinget af i listernes kriterier.

 

Billede 3

 

Vær obs. på at få opdateret eventuelle personlige lister!

 

 

 

Opsætning af Digital Post

 1. 1. Opret nyt dokument - Sådan bliver du klar til din videosamtale (FFRN01-152) fra PDFCenter.rn.dk til Digital Post

 2. 2. Opret et hurtigvalg (har typisk samme navn som bookingbrevet) og ving det nye dokument (og eventuelt husk-bilag) af.

 

Brugervejledning Digital Post til Administratorer

 

For automatisk sammenkobling af bookingbrev og hurtigvalg i Digital Post er det vigtigt at Videosamtale-brevet i Bookplan ”peger” på det hurtigvalg (Eksternt id), der skal kobles på brevet i Digital Post.

 

C:\Users\ffay\AppData\Local\Temp\SNAGHTML548c10d.PNG

 

 

Godt at vide om løsningen

Når der er booket en VideoSamtale, kan patienten aktivere denne i VideoSamtale app’en – tidligst 20 minutter før og senest 30 minutter efter det aftalte bookingtidspunkt.
Behandleren skal senest tilgå videosamtalen 30 minutter efter aftalens starttidspunkt.

 

Læs mere om løsningen her:

VideoSamtale app

 

 

Målgruppe – modtagelse

IT-koordinatorer og Bookplan-superbrugere på Region Nordjyllands hospitaler.