Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for barriere isolation af MRSA-patienter

Beskrivelse

Stue 6 plads 1 anvendes, hvor der skal være et rullebord med værnemidler: Overtrækskittel, handsker og masker. Skrallespand. Al unødig udstyr fjernes fra pladsen. Gardiner i vindue løftes op i vindueskarmen, hvor de fastgøres med tape. Gardin ved glasplade ud mod skrivebord løftes op over glaspladen. Kulissestang og det udstyr der ikke umiddelbart skal anvendes, men som ikke kan fjernes dækkes af med plastik. Sprøjtebord køres over til væggen ved vasken. Flytbar skærm afgrænser pladsen.

Procedurer hvor der skal anvendes værnemidler

 • • Tilse forbindinger, som er dækket af patientens tøj og tæppe

 • • Administrere IV-medicin, suppositorier

 • • Hjælp til lejring

 • • Ved skift af forbinding

 • • Håndtering af patientens tøj

 • • Tæt fysisk kontakt, f.eks. mobilisering

Værnemidlerne tages af inden barriere isolationsområdet forlades. Derefter udføres håndhygiejne.

Procedurer hvor der ikke skal anvendes værnemidler

 • • Tilbyde mad og drikke – Vi bruger engangsservice

 • • Situationer hvor der gives en kort besked uden kontakt med patient eller inventar

Værnemidler

 • • Handsker og overtrækskittel

 • • Mundbind anvendes ved risiko for stænk og sprøjt indenfor en arms længde

Barriere isolation

 • • Ved barriere isolation erstattes enestuen af et afgrænset område, der sikrer en øget bevidsthed om overholdelse af de hygiejniske retningslinjer

Rengøring

 • • BT-manchet vaskes i instrumentvaskemaskine

 • • Glasplade og skærm rengøres og desinficeres med et spritholdigt middel (Ethanol 70 %)

 • • Kontaktpunkter (f.eks. maskiner, dropstativer, iltudtag) rengøres og desinficeres med Ethanol 70 %

 • • Vandrette flader, som kan være kontamineret med stænk, sprøjt eller berørt af patient eller personale rengøres og desinficeres med Ethanol 70 %

 • • Apparater og medicinske flergangsartikler, der har været anvendt i forbindelse med undersøgelse og behandling, rengøres i vaskemaskine eller rengøres og desinficeres med Ethanol 70%

 • • Ved stænk og sprøjt på gulv, tilkaldes rengøringspersonale, når patienten er kørt fra opvågningen

Affald og snavsetøj

 • • Affald skal håndteres som almindeligt dagrenovation

 • • Snavsetøj i almindelig snavsetøjspose, som fra øvrige patienter

 • • Risikoaffald emballeres i plastpose, lukkes på stuen og bortskaffes som almindeligt affald

Portør

 • • Skal ikke anvende værnemidler ved transport mellem afdelinger

 • • Inden transport til sengeafdeling skal sengeheste og sengegavle sprittes af personalet umiddelbart inden portøren henter patienten

 • • Berørte afdelinger informeres

 • • Ved luftvejsinfektion skal patienten om muligt bære kirurgisk maske

 • • Journal og andre dokumenter må ikke anbringes i patientens seng

 • • I situationer, hvor personalet hurtigt skal hjælpe en dårlig patient, og ikke kan nå at iføre sig værnemidler, skal patienten selvfølgelig have den hjælp, der er påkrævet

 • • Når den akutte fase er overstået, skal personalet udføre hånddesinfektion og skifte tøj, inden der udføres andre opgaver

 • • Hvis en af de andre patienter i opvågningen bliver dårlig og har brug for akut hjælp, skal personale med værnemidler ikke træde til som den første, hvis der er andet personale tilstede i rummet

Pårørende

Se bilaget Information til patienter og besøgende om isolation på hospitalet i instruksen Isolation på enestue (4.1.2).

Definition af begreber

MRSA: Methicillin Resistente Staphylococcus aureus.

Barriere isolation:

Målgruppe – modtagelse

Sundhedsfagligt personale.

Formål

At forebygge smittespredning og infektioner med MRSA.

Problemstilling

I Opvågningen skal MRSA-patienter være barriere isolerede.

Referencer

MRSA Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (4.2.1.)

Præ-, per- og postoperative infektionsforebyggelse (6.1)