Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi til elektive patienter, der opereres med total hofteprotese
 

1. Formål

Formålet med instruksen er at beskrive den ergoterapeutiske behandling til patienter, der skal opereres med total hoftealloplastik med henblik på at

 • • sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • sikre kvaliteten af de ergoterapeutiske ydelser

 • • sikre, at alle ergoterapeuter på Aalborg Universitetshospital, Farsø, med særligt fokus på ergoterapeuter i det ortopædkirurgiske team, har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for undersøgelse og behandling af elektive patienter, der opereres med total hofteprotese.

 

2. Definition af begreber

Det Aktive Patientforløb:

Patienter udskrives normalt dagen efter operationen, typisk om eftermiddagen.

Patienten betragtes som en samarbejdspartner, der er medansvarlig for egen rehabilitering.

Der er et væsentligt fokus på hurtigst muligt, at få patienten tilbage i sine vante rammer i forbindelse med

opretholdelsen af tidligere færdigheder og kompetencer(1).

 

3. Beskrivelse

3.1 Patientgruppe

Instruksen retter sig hovedsageligt mod patienter, der opereres med total hofteprotese, indlagt på Afsnit O4 på Aalborg Universitetshospital, Farsø.

Patienterne er oftest kendetegnet ved at være diagnosticeret med slidgigt i hoften, som forårsager smerter og nedsat funktion i en sådan grad, at det påvirker deres hverdag og livskvalitet(2). Patienternes operation er planlagt (elektiv) modsat de patienter, der opereres akut grundet traume.

 

3.2 Overordnet fremgangsmåde

Ergoterapeuten møder første gang patienten til THA informationsmødet, som finder sted forud for operationen. Til dette møde deltager ca. 10 THA patienter. Ergoterapeuten giver instrukser og vejledning i, hvordan patienten bedst muligt klarer hverdagen efter operationen. Derudover afholdes der en individuel samtale med patienten omkring behovet for lån af hjælpemidler.
Under indlæggelsen er ergoterapeuten opmærksom på det videre behov for hjælpemidler, samt hvorvidt der eventuelt skal instrueres i brugen af et givent hjælpemiddel.

 

3.3 Før patientkontakt

3.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Forud for første møde med patienten modtager ergoterapeuten et behandlingskort på patienten, der er udfyldt af sygeplejerske ved forundersøgelsen. Her står forskellige data beskrevet såsom højde, vægt, tidligere lignende operationer samt hvorvidt patienten bor alene. Her vil der også normalt stå beskrevet eventuelle særlige hensyn, såsom andre diagnoser.

 

3.3.2 Specielle forholdsregler

Patienten præsenteres, i forbindelse med THA informationsmødet, for de anbefalinger, der bør overholdes de første 6 uger efter operationen. Det anbefales, at patienten efter en THA-operation undgår at dreje fod og knæ indad i en indadrotation samt undgår at krydse benet over kroppens midtlinje (adduktion). Hertil anbefales det, at patienten arbejder i ”frøstilling”, hvilket vil sige, at knæ og fødder udadroteres, hvortil der altid arbejdes på indersiden af benene.

 

3.4 Ergoterapeutisk undersøgelse

3.4.1 Formål

Formålet med den ergoterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens helbredstilstand og boligforhold med henblik på at tilføje gradueringsmuligheder og tilpassende foranstaltninger for patientens vanlige ADL-aktiviteter jævnfør Det Aktive Patientforløb(1) . Eksempelvis ved hjælp at lån af hjælpemidler.

 

3.4.2 Indhold

Det er gennem THA informationsmødet samt målrettede samtaler og observationer, at ergoterapeuten i samarbejde med patienten vurderer behovet for hjælpemidler, der eventuelt kan støtte patienten i en mere selvstændig hverdag efter udskrivelse

 

3.4.3 Konklusion

Målet med den ergoterapeutiske undersøgelse er, at patienten er velinformeret om det ergoterapeutiske tilbud i forbindelse med deres THA. Patienten skal være præsenteret for hjælpemidler, der kan fremme deres selvstændighed efter udskrivelsen, og der skal være lavet aftaler om, hvilket hjælpemidler den enkelte patient kunne have behov for at låne.

 

3.5 Ergoterapeutisk behandling

3.5.1 Indhold
 

Instruktion på informationsdagen

Forud for THA-operationen deltager patienterne i en informationsdag, hvor de møder de forskellige

Fagpersoner, der er en del af den samlede behandling under indlæggelsen. Fra ergoterapeutens side bliver

anbefalingerne og hjælpemidler præsenteret. Ergoterapeuten har særlig fokus på følgende:

 • • Informere og vise hvordan patienten kan fungere i dagligdagen indenfor anbefalingerne.

 • • Vise hvorledes gribetang, skohorn og strømpepåtager kan bruges ved behov.

 • • Instruere i rejse/sætte sig, stående aktivitet, samle op fra gulv

 • • Instruere i primær-ADL aktiviteterne: toiletbesøg, bad, af- og påklædning.

 • • Instruere ud fra pjecen: ”Råd og vejledning fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled”(4). Pjecen udleveres til patienten på informationsdagen.

 

Udlån og instruktion i hjælpemidler

Skulle der findes behov for lån af hjælpemidler efter operationen, bliver det vurderet individuelt mellem

ergoterapeuten og patienten. Til THA informationsdagen, forud for operationen, bliver brugen af følgende

hjælpemidler præsenteret: toiletforhøjer, badebænk, stoleforhøjere, sengeklodser, gribetang,

strømpepåtager og langt skohorn

Efterfølgende afholdes der individuelle samtaler med patienterne vedrørende behovet for lån af

hjælpemidler. Hjælpemidlerne udleveres enten i forbindelse med informationsmødet (pakkes til afhentning

ved Informationen, Farsø Sygehus) eller i forbindelse med indlæggelsen.

Ergoterapeuten er under indlæggelsen opmærksom på patientens eventuelle behov for revurdering af

hjælpemidler eller behov for yderligere instruktion af samme.

 

3.6 Relevant tværfagligt samarbejde

Ergoterapeuten samarbejder især med fysioterapeut, social og sundhedsassistent og sygeplejerske. Dette tværfaglige samarbejde fremmer vurderingen af behovet for hjælpemidler og gradueringsmulighederne af ADL-aktiviteter.

 

3.7 Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

I forbindelse med udskrivelse sikres det, at de aftalte hjælpemidler er udleveret. Patienten har i forbindelse med informationsmødet modtaget en pjece, hvori der er et telefonnummer til Fysio- og Ergoterapiafdelingen. Patienten opfordres til at ringe ved eventuelle spørgsmål eller i tilfælde af et nyt behov for hjælpemidler.

 

4. Referencer

 1. 1. Aalborg Universitetshospital. Total hoftealloplastik (THA) - Patientforløbsbeskrivelse, Det Aktive Patientforløb [Internet]. 2015. Available from: https://pri.rn.dk/Sider/7953.aspx

 2. 2. Dansk Ortopædisk Selskab, Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi: Total Hoftealloplastik - Referenceprogram [Internet]. 2006 [cited 2019 Oct 7]. p. 120. Available from: https://www.ortopaedi.dk/fileadmin/Guidelines/Referenceprogrammer/THA-referenceprogram.pdf

 3. 3. Manual for ergoterapeutisk undersøgelse, analyse og behandling baseret på ”The Occupational Therapy Intervention Process Model - Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen [Internet]. 2011 [cited 2019 May 15]. Available from: https://pri.rn.dk/Assets/14416/OTIPM-manual_18052011.pdf

 4. 4. Aalborg Universitetshospital. Råd og vejledning fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled [Internet]. 2017 [cited 2019 Oct 7]. Available from: https://aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/fysio-og-ergoterapi/pjecer/-/media/Hospitaler/AalborgUH/Specialer-og-afsnit/Ergoterapi-og-Fysioterapiafdelingen/Pjecer/Ortopaedkirurgi/Hofte/Råd-og-vejledning-fra-ergoterapeuten,-når-du-har-fået-et-kunstigt-hofteled-(Farsø).ashx