Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Nord – Receptionen/bookingen – Ændring eller oprettelse af forløbslabel på brystkræftpakker

Beskrivelse

Når der modtages en henvisning på Billeddiagnostisk Afdeling i et brystkræftpakkeforløb, vil forløbslabelen altid skulle hedde Kræft – Bryst. For at klinikerne kan finde alle relevante informationer i Clinical Suite under brystkræftpakkeforløbet, er det derfor nødvendigt at ændre eller oprette en forløbslabel til Kræft – Bryst.

Tre variationer af henvisninger i brystkræftpakkeforløb

Eksterne henvisninger

Forløbslabel hedder Billeddiagnostisk forløb og skal ændres til Kræft – Bryst.

Interne henvisninger med forløbslabel, som er relevant

Forløbslabel kan f.eks. være Kræftsygdom eller Brystsygdom, som skal ændres til Kræft – Bryst.

Interne henvisninger med forløbslabel, som ikke er relevant

Forløbslabel kan f.eks. være Nyre- og urinvejssygdom, Akut uspecificeret, Mave-/tarmsygdom eller andre irrelevante forløbslabels. Patienten har altså et forløb på en afdeling, og i dette forløb henviser man patienten til en brystkræftpakke. Vi må ikke ændre forløbslabel, da den er relevant for afdelingen at bibeholde. Der skal oprettes en ny forløbslabel til Kræft – Bryst.

PAS – Ændring af forløbslabel fra Billeddiagnostisk forløb til Kræft – Bryst

Stå i HVF.

Tryk Shift + F3.

Skriv K ud for det forløb, der nu skal hedde Kræft – Bryst + Enter – her er det vigtigt at se på henvisningsnummeret for at ændre den korrekte henvisning (i nedenstående eksempel er henvisningen fra 01.11.19 en aflyst henvisning).

Billede 6

I stedet for det, der står på linjen (Billeddiagnostisk forløb, Kræfttsygdom eller lignende) skrives ? + Enter.

Billede 8

Billede 28

I dette billede trykkes F10.

Billede 1

Skriv ”kræft” på linjen ud for Søgetekst + Enter.

Billede 3

Tryk Enter til der står ”Registrering er foretaget” i bunden af billedet.

Billede 2

Tryk F1 + F1, og i HVF-billedet er forløbet nu Kræft – Bryst.

Billede 17

PAS – Ændring af forløbslabel fra andet navn til Kræft – Bryst

Stå i HVF.

Tryk Shift + F3.

Tryk K ud for det forløb, hvor navnet skal ændres + Enter.

Skriv ? i stedet for det, der står på linjen + Enter.

 

Billede 9

 

Billede 10

Skriv 4 + Enter.

Billede 11

Tryk Enter.

Billede 12

Der står nu ”Registrering er foretaget” nederst i billedet.

Billede 13

Tryk F1.

Forløbet, som før hed Kræftsygdom, hedder nu Kræft – Bryst.

Billede 14

 

Tryk F1, og i HVF kan man nu se, at forløbslabel er ændret til Kræft – Bryst.

Billede 15

PAS – Oprettelse af ny forløbslabel til Kræft – Bryst og flyt henvisning

Stå i HVF.

Tryk Shift + F3.

Hvis der ikke er et relevant forløb, skal der oprettes et forløb med F10.

Billede 18

Henvisningsdatoen vil automatisk være forudfyldt, så der skal kun trykkes Enter.

Billede 22

Skriv ? + Enter.

Billede 23

Tryk F10.

Billede 24

Skriv ”kræft” + tryk Enter.

Billede 25

Skriv 4 + tryk Enter.

Billede 16

Tryk Enter + F1.

Billede 26

Nu er der oprettet et forløb med navnet Kræft – Bryst.

Den rette henvisning ligger under et andet forløb og skal flyttes. Tryk O ud for det forløb, som forløbet hed, da vi modtog henvisningen (her er det Kræftsygdom) + Enter.

Billede 19

Skriv F på linjen ud for den henvisning, der skal flyttes (tjek at det er rette henvisningsnr. + Enter.

Billede 20

Skriv T ud for det nyoprettede forløb, som hedder Kræft – Bryst + Enter.

Billede 21

Hvis der trykkes F1 x 2, kommer man tilbage i HVF-billedet og kan se, at forløbslabel nu er Kræft – Bryst.

Billede 27

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen er sekretærer på Billeddiagnostisk Afdeling, som modtager og booker henvisninger til brystkræftpakkeforløb.

Formål

Formålet er at sikre, at der er korrekt forløbslabel på brystkræftpakker, så alle relevante informationer kan findes under forløbslabelen Kræft – Bryst i Clinical Suite.