Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TOKS for obstetriske patienter

 

Formål

Tidlig opsporing af kritisk sygdom.

At sikre hurtig indgriben, så udvikling af alvorlige komplikationer forebygges.

Der sker mange fysiologiske ændringer i graviditeten. Det betyder, at normalområdet for TOKS-værdier er anderledes end hos ikke-gravide.

 

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe

Gravide, fødende og barselspatienter indtil 1 måned post partum.

 

Definition af begreber

TOKS: Fælles retningslinje for Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom.

TOKS 2.0 er en videreudvikling af den tidligere TOKS algoritme i Region Nordjylland, der baserer sig på den britiske National Early Warning Score. TOKS 2 er inspireret af den New Zealandske Wellington Early Warning Score, hvor der handles på de enkelte vitale parametre og en samlet score på baggrund af de målte parametre. Målgruppen er patienter over 16 år eller mere.

OTOKS er TOKS værdier modificeret til obstetrisk brug.

 

Fremgangsmåde

TOKS-værdier (TOKS 2.0) findes under fanen ”Observationer”. Værdierne indtastes her som vanligt. Er TOKS-værdien 0, skal der ikke gøres yderligere. Er TOKS-værdierne i grøn (TOKS 1-5), gul (TOKS 6-7), orange (8-9) eller rød >10) i henhold til scoringen i Clinical, vurderes værdierne for obstetriske patienter efter skemaet neden for. Det noteres i Clinical, hvilken score kvinden har ifølge OTOKS og relevant handling noteres. Gælder for kvinder indlagt på Obstetrisk Sengeafsnit, udvalgte kvinder på Fødegang/FØMO, og kvinder på Barselafsnit. Se neden for.

 

Skema

Nedstående skema er udarbejdet til tidlig opsporing af kritisk sygdom modificeret til obstetrisk brug.

Værdierne baserer sig bl.a. fra observationer og erfaringer fra CEMACH (Lewis G Confidential Inquiery into maternal and childhood death). Se referenceliste.

OTOKS-værdier for obstetriske patienter

OTOKS

 

0 Normalt

                          

 

1 Advarsel

                    

 

2 Ustabilt

                    

 

3 Alarm

                    

Respirationsfrekvens

10 - 17

18 - 24

25 -29

> 30 el. < 10

Saturation

> 93

90 - 92

85 - 89

< 84

BT systolisk

90 - 139

140 - 149

150 - 159 el. 80 - 89

> 160 el. < 80

BT diastolisk

< 90

90 - 99

100 - 109

> 110

Puls

60 - 110

-

111 - 149

>  150 el. < 60

Temperatur (rektalt)

35.1 - 37.9

38.0 - 38.9 el. 34.0 - 35.0

-

< 34.0 el. > 39.0

Bevidsthed

Habituel

Reagerer kun på tiltale/agiteret

Reagerer kun på smerte

Ingen reaktion

 

< mindre end, > større end.

 

Handlingsalgoritme

 

Score

Observationshyppighed og tilladelig score

Handlinger

0

Måles minimum 2 gang i døgnet

 

1

Måles 3 gange i døgnet

Plejepersonalet handler på afvigende værdier

2

Måles efter 1 time

Plejepersonalet handler på afvigende værdier

3-4 el. enkelt score >2

Læge anfører OBS hyppighed og tilladelig score

Tilsyn af læge. Dokumenter baggrund for ændring og tidsafgrænset plan i Clinical

> 5

Læge anfører OBS hyppighed og tilladelig score

Tilsyn af læge. Dokumenter baggrund for ændring og tidsafgrænset plan i Clinical

 

Hvilke kvinder skal TOKS-scores

Obstetrisk Sengeafsnit:

Gravide indlagt på OBSE skal have foretaget TOKS mindst x 2 i døgnet.

 

Fødegang/FØMO:

Følgende kvinder, indlagt på Fødegang/FØMO, skal efter ankomsten have foretaget TOKS.

Observationshyppighed herefter efter individuel vurdering.

Hypertension (behandlingskrævende).

Astma (behandlingskrævende).

Præeklampsi.

Temperaturforhøjelse >38 grader (gælder ikke kvinder i fødsel, se neden for).

Blødning >1000 ml.

 

Kvinder i fødsel skal ikke have foretaget TOKS.

 

Barselsafsnit:

Alle kvinder, indlagt på Barselsafsnittet, skal scores efter TOKS 2 x i døgnet - fraset kvinder, som kunne have født ambulant og som tilbydes indlæggelse på Barselsafsnit af anden årsag f.eks. ammeetablering. Ved komplikationer ordineres TOKS afhængig af situationen.

TOKS skal foretages 2-3 timer efter ankomsten til Barselsafsnittet.

 

Tidlig opsporing af kritisk sygdom-TOKS 2,0.

Dokument gældende for: Aalborg Universitetshospital, Regionhospital Nordjylland.

 

Referencer

DDKM, standard 2.10.1 Observation og opfølgning på kritiske observationsfund.

Mobilt akutsystem. Patientsikkert Sygehus 2010.

Sepsis, svær sepsis og septisk shock. Retningslinje, Regionshospitalet Horsens, Anæstesiologisk Afdeling 2010.

Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på somatiske hospitaler. Retningslinje, Region Midtjylland, 2010.

Observation af indlagte voksne patienter, HEV. Retningslinje, Hospitalsenheden Vest, 2010.

Observation og opfølgning på kritiske observationsfund. Retningslinje, Sygehus Thy-Mors, Region Nordjylland 2010.

Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit. Klinisk retningslinje, Center for Kliniske retningslinjer, Århus universitet 2010 (høringsfasen).

Non-invasiv temperaturmåling hos voksne (19+ år) indlagte patienter. Klinisk retningslinje, Center for kliniske retningslinjer, Århus Universitet 2010 (godkendt).

ADAPT Vitalparametre. Region Hovedstaden, Herlev Hospital.

TRIAGE Grænser for vital parametre – voksne og børn over 12 år. Region Midtjylland, 2010 (redaktørfasen).

Mobilt akut team. Retningslinje, Regionshospitalet Horsens, Anæstesiologisk afdeling, 2009.

Acutely ill patients in hospital. Clinical guideline 50. National Institute for Health and Clinical Excellence, NHS, UK.

Mitchell I.A. et. Al. A prospective controlled trial of the effect of a multi-faceted intervention on early recognition and intervention in deteriorating patients. Resuscitation 81 (2010) 658-666.

Smith GB. Et. Al. A review, and performance evaluation, of single-parameter “track and trigger” systems. Resuscitation 79 (2008) 11-21.

Gao H. et.al. Systematic review and evaluation of physiological track and trigger warning systems for identifying at-risk patients on the ward. Intensive Care Medicine 33 (2007) 667-679.

Jansen JO. Et. Al. Detecting critical illness outside the ICU: the role of track and trigger systems. Current Opinion in Critical Care 16 (2010).

 Ouzounian JG, Elkayam U. Physiologic changes during normal pregnancy and delivery. Cardiol Clin 2012; 30(3):317-29.

Sherman DJ, Frenkel E, Kurzweil Y et al. Characteristics of maternal heart rate patterns during labor and delivery. Obstet Gynecol. 2002;99(4):542-7.

Carle et al. Design and internal validation of an obstetric early warning score. Anaesthesia 2013; 68: 354-367.

Lewis G, ed. The Conficentioal Enquiry into Maternal and Child Health (CEMACH). Saving Mothers Lives: Reviewing maternal deaths to make motherhood safer (2003-2005). The Seventh Report on Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom. London: CEMACH, 2007.

Singh S, McGlennan A, England A, Simons R. A validation study of the CEMACH recommended modified early obstetric warning system (MEOWS). Anaesthesia 2012; 67: 12-18.