Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PESA

Formål

At sikre, at udførelse af PESA sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

PESA (Percutant Epididymal Aspiration – sædvæske aspirat fra bitestiklen)

Anvendes i forbindelse med ICSI behandling, hvor manden er steriliseret og dermed ikke har sædceller i ejakulatet- eller som led i udredning af mandlig faktor, hvor der af ukendt årsag ikke ses sædceller i ejakulatet (diagnostisk PESA)


Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Gamete buffer ca. 10 ml

Fertiliserings medie ca. 10 ml

Heparin 1.000iE/ml fortyndes 10X i gamete buffer

Spidsglas centrifugeglas

Rundbundede reagensglas

Objektglas med dækglas

6 cm petriskåle


Klargøring dagen før

 • • 6,6 ml gamete med heparin ( fortynding 600ul heparin + 6000ul gamete) afpipetteres i spidsglas, mærket med mandens navn og cpr.nr, og anbringes i varmeskab dagen før.

 • • Et rundbundet glas med 10 ml Fertiliseringsmedie stilles i Panasonic i løsnet låg

 • • 2 stk spidsglas mærkes med mandens navn og cpr.nr. og stilles frem sammen med TESA/PESA skema.

 • • Evt. morter lægges i varmeskab, hvis det bliver nødvendigt at lave en TESA.

 

Framgangsmåde

 • • Umiddelbar inden indgrebet starter, kontroleres mandens navn og cpr.nr. og sammenholdes med ID-oplysninger på TESA/PESA skema.

 • • Der afpippeteres 500ul buffer med heparin i en 6cm petriskål som medtages på stuen.

 • • Lægen suger lidt buffer fra petriskålen efterfulgt af luft op i sommerfuglenålen og udfører PESAÉN.

 • • Indholdet i sommerfuglenålen, der er brugt til indgrebet gennemskylles med lidt gamete buffer med heparin ned i et spidsglas.

 • • Læg en dråbe af prøven op på et objektglas med dækglas, og undersøg under mikroskopet, om der er sædceller.

 • • Giv straks besked til lægen, om der er set sædceller eller ej.

 • • Hvis der ikke ses sædceller, foretages indgrebet igen på den anden bitestikel og prøven behandles på samme måde som første prøve.

 • • Er der set sædceller i prøven centrifugeres spidsglasset med prøven tilsat 2ml fertiliserings medie i 10 min 2800 omdr. for at op koncentrere og vaske prøven.

 • • Sug supernatanten af og opløs pellet i et lille volumen Fertiliseringsmedie afhængigt af antal sædceller (ca. 20 til 40µl)

 • • Hvis prøven indeholder mange spermatozoer kan der evt. udføres en gradientcentrifugering

 • • Se efter sædceller under objektglas og noter antal/koncentration på TESA/PESA skema og i Formatex og stil spidsglasset med løsnet låg i Panasonic indtil brug til ICSI. Hvis det er en diagnostisk PESA noter blot prøveresultat på TESA/PESA skema og i Formatex.

 • • Hvis der ikke ses sædceller i PESA prøven på aspirations dagen udføres akut TESA