Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Perkutan epididymal sæd aspiration (PESA)

Formål

At sikre, at udførelse af PESA sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

PESA (Perkutan Epididymal Sæd Aspiration – sædvæske aspirat fra bitestiklen)

Anvendes i forbindelse med ICSI behandling, hvor manden er steriliseret og dermed ikke har sædceller i ejakulatet – eller som led i udredning af mandlig faktor, hvor der af ukendt årsag ikke ses sædceller i ejakulatet (diagnostisk PESA). PESA udføres på aspirationsdagen.


Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

MHM medie ca. 10 ml.

CSCM dyrkningsmedie ca. 5 ml (anvendes i tilfælde af akut TESA).

Heparin 1.000 iE/ml fortyndes 10× i MHM medie.

Spidsglas.

Rundbundede reagensglas.

Objektglas med dækglas.

6 cm petriskåle.

Orange kanyle.

1 ml sprøjte.


Klargøring dagen før

 1. 1. 6,6 ml MHM medie med heparin (fortynding 600 µl heparin + 6000 µl MHM medie) afpipetteres i spidsglas, mærket med mandens navn og CPR-nummer og anbringes i varmeskab dagen før. Heparin udtages gennem ampullens gummiprop med en orange kanyle påmonteret en 1 ml sprøjte. Efter anbrud er holdbarheden på heparin en måned.

 2. 2. Et rundbundet glas med ca. 5 ml CSCM dyrkningsmedie stilles CO2 inkubator.

 3. 3. 2 stk spidsglas mærkes med mandens navn og CPR-nummer og stilles frem sammen med TESA/PESA skema.

 

Fremgangsmåde

 1. 4. Umiddelbart inden indgrebet starter, kontrolleres mandens navn og CPR-nummer og sammenholdes med ID-oplysninger på TESA/PESA skema.

 1. 5. Der afpipetteres 500 µl MHM medie med heparin i en 6 cm petriskål, som tages med ind på stuen.

 2. 6. Lægen suger lidt MHM medie med heparin fra petriskålen efterfulgt af luft op i sommerfuglenålen og udfører PESA’en.

 3. 7. Indholdet i sommerfuglenålen, der er brugt til indgrebet gennemskylles med lidt MHM medie med heparin ned i et spidsglas.

 4. 8. Læg en dråbe af prøven op på et objektglas med dækglas og undersøg under mikroskopet, om der er sædceller.

 5. 9. Giv straks besked til lægen, om der er set sædceller eller ej.

 6. 10. Hvis der ikke ses sædceller, foretages indgrebet igen på den anden bitestikel og prøven behandles på samme måde som første prøve.

 7. 11. Er der set sædceller i prøven centrifugeres spidsglasset med prøven tilsat 2 ml MHM medie i 7 min ved 1316 rpm (300 G) for at opkoncentrere og vaske prøven.

 8. 12. Sug supernatanten fra og opslæm pellet i et lille volumen MHM medie afhængigt af antal sædceller (ca. 20 til 40µl).

 9. 13. Hvis prøven indeholder mange spermatozoer kan der evt. udføres en gradientcentrifugering.

 10. 14. Se efter sædceller under objektglas og noter antal/koncentration på TESA/PESA skema og i Formatex og stil ved stuetemperatur indtil brug til ICSI. Hvis det er en diagnostisk PESA noter blot prøveresultat på TESA/PESA skema og i Formatex.

 11. 15. Hvis der ikke ses sædceller i PESA prøven på aspirations dagen udføres akut TESA.