Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

OVERFLYTNING – arbejdsgange og ansvarsområder i overflytningen af barn og forældre mellem Børnemodtagelsen og Døgnafsnittet.

 

En god overflytning forudsætter et godt kendskab til strukturerne i såvel Børnemodtagelsen (BØM) som Døgnafsnittet (DØGN). Alle overflytninger bygger på respekt for og tillid til hinanden og en accept af de forskellige forhold, der gør sig gældende i afsnittene.

 

Formål:

 • At sikre sammenhængende patientforløb.

 • At barn og forældre oplever et godt samarbejde mellem BØM og DØGN.

 • At barn og forældre føler sig godt og trygt modtaget på DØGN.

 • At forebygge utilsigtede hændelser ved overflytninger.

 • At den modtagende afdeling får de bedste muligheder for at modtage patienter.

 

Definition: TOKS. Er baseret på et scoringssystem, hvor en score repræsenterer et værdispænd for en specifik vital værdi. (PRI-instruks ”tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.0”)

 

Målgruppe: Plejepersonalet i BØM og DØGN.

 

Beskrivelse:

 • Når lægen har besluttet, at barnet skal indlægges på DØGN, meldes dette til den ansvarshavende sygeplejerske på DØGN på 63430. Der oplyses alder på barnet, diagnose/problemstilling og plan.

 • Den ansvarshavende sygeplejerske på DØGN finder stue samt sygeplejerske til at modtage barnet.

 • Den sygeplejerske, der skal modtage barnet, kontakter BØM, når hun er klar til at modtage barnet på stuen.

 • På stuen skal der være relevant seng. Ilt og sug skal være tjekket, og der skal være en ilt-maske i den rette størrelse. Desuden skal der være rart at komme ind - der skal være lukkede vinduer og varme på, lys tændt, og der skal være stolet ned efter rengøringen og evt. stillet saft og vand frem. Desuden skal der findes de ting, der skal benyttes i forbindelse med TOKS ved barnets ankomst til DØGN.

 • Sygeplejersken i BØM skal sørge for følgende inden barnet afleveres i DØGN:

Barnet skal indlægges i PAS, der skal være labels, og barnet skal overflyttes på Cetrea-skærmene (se bilag 1).

 • Når der er meldt klar til, at barnet og forældrene kan komme i DØGN, mødes sygeplejersken fra DØGN samt sygeplejersken fra BØM sammen med barnet og forældrene på den tildelte stue i DØGN, og her laves der i fælleskab en TOKS af barnet. Denne noterer sygeplejersken fra DØGN i Clinical.

 • Der videregives oplysninger fra BØM angående pleje, behandling og medicin til den modtagende sygeplejerske på stuen.

 • I nattevagten, hvor der kun er én sygeplejerske i BØM, henter sygeplejersken fra DØGN barnet og familien i BØM, såfremt der er flere børn i BØM.

 

Ansvarsområde/forudsætninger:

Det er et fælles ansvar, at overflytningen af barnet lever op til formålet med overflytningen. Opgavedelingen mellem BØM og DØGN kan svinge fra situation til situation alt afhængig af tyngden i den givne situation.

Billede 2

BØM er ansvarlige for, at børnene bliver sendt ind i afdelingen i et flow, hvor der tages hensyn til kapacitet og ressourcer i DØGN.

DØGN er ansvarlige for, at der som udgangspunkt altid er en ledig og klargjort stue på DØGN. Hvor dette ikke er muligt, klargøres efter melding så hurtigt, det er muligt en stue til modtagelse af barnet fra BØM.