Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

OVERFLYTNING – arbejdsgange og ansvarsområder i overflytningen af barn og forældre mellem Børnemodtagelsen og Døgnafsnittet.

 

En god overflytning forudsætter et godt kendskab til strukturerne i såvel Børnemodtagelsen som Døgnafsnittet. Alle overflytninger bygger på respekt for og tillid til hinanden og en accept af de forskellige forhold, der gør sig gældende i afsnittene.

 

Formål

 • • At sikre sammenhængende patientforløb.

 • • At barn og forældre oplever et godt samarbejde mellem Børnemodtagelsen og Døgnafsnittet.

 • • At barn og forældre føler sig godt og trygt modtaget på Døgnafsnittet.

 • • At forebygge utilsigtede hændelser ved overflytninger.

 • • At den modtagende afdeling får de bedste muligheder for at modtage patienter.

 

Definition

TOKS. Er baseret på et scoringssystem, hvor en score repræsenterer et værdispænd for en specifik vital værdi. Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom.

 

Målgruppe

Plejepersonalet i Børnemodtagelsen og Døgnafsnittet.

 

Beskrivelse

 • • Når lægen har besluttet, at barnet skal indlægges på Døgnafsnittet, meldes dette til den ansvarshavende sygeplejerske på Døgnafsnittet på 63430. Der oplyses alder på barnet, diagnose/problemstilling og plan.

 • • Den ansvarshavende sygeplejerske på Døgnafsnittet finder stue samt sygeplejerske til at modtage barnet.

 • • Den sygeplejerske, der skal modtage barnet, kontakter Børnemodtagelsen, når de er klar til at modtage barnet på stuen.

 • • På stuen skal der være relevant seng. Ilt og sug skal være tjekket, og der skal være en ilt-maske i den rette størrelse. Desuden skal der være rart at komme ind - der skal være lukkede vinduer og varme på, lys tændt, og der skal være stolet ned efter rengøringen og evt. stillet saft og vand frem. Desuden skal der findes de ting, der skal benyttes i forbindelse med TOKS ved barnets ankomst til Døgnafsnittet, evt. kan der medgives saturationsmåler som er brugt i Børnemodtagelsen.

 • • Sygeplejersken i Børnemodtagelsen skal sørge for følgende inden barnet afleveres i Døgnafsnittet:

 • Barnet skal indlægges i NordEPJ, der skal være labels, og barnet skal overflyttes på Cetrea-skærmene.

 • Inden barnet flyttes til Døgnafsnittet skal barnet TOKS´es på ny.

 • • Når der er meldt klar til, at barnet og forældrene kan komme i Døgnafsnittet, mødes sygeplejerskerne og der videregives oplysninger angående pleje, behandling, medicin og nye TOKS-værdier til den modtagende sygeplejerske fra Døgnafsnittet.

 • • Ved travlhed i fx nattevagten, kan sygeplejersken fra Døgnafsnittet hente barnet og familien i Børnemodtagelsen.

 

Ansvarsområde/forudsætninger:

Det er et fælles ansvar, at overflytningen af barnet lever op til formålet med overflytningen. Opgavedelingen mellem Børnemodtagelsen og Døgnafsnittet kan svinge fra situation til situation alt afhængig af tyngden i den givne situation.

 

Billede 2

 

 

Børnemodtagelsen er ansvarlige for, at børnene bliver sendt ind i afdelingen i et flow, hvor der tages hensyn til kapacitet og ressourcer i Døgnafsnittet.

Døgnafsnittet er ansvarlige for, at der som udgangspunkt altid er en ledig og klargjort stue. Hvis dette ikke er muligt, klargøres efter melding så hurtigt, det er muligt en stue til modtagelse af barnet fra Børnemodtagelsen.

 

Overbelægning

Når afdelingen nærmer sig en situation med overbelægning eller andre kapacitetsudfordringer skal der indkaldes til ”Time-out”, hvor de ansvarshavende sygeplejersker/koordinator/visiterende sygeplejerske og bagvagt sammen får overblik og i fællesskab finder konstruktive løsninger på situationen. Handleplan for Børneafdelingen.