Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure for indkaldelse til præinstruktion, vurdering og udlån af hjælpemidler til elektive hoftepatienter inden operation

Beskrivelse

Optimering af patientforløbet omkring elektive hoftepatienter i forhold til instruktion i, hvorledes patienter kan gennemføre primære daglige aktiviteter med begrænset risiko for luksation efter operation samt udlån af relevante hjælpemidler til brug efter udskrivelsen. Herved optimeres også ergoterapeutens ressourcer.

Den elektive hofteopererede patient vil have brug for hjælpemidler i hjemmet for at kunne overholde hofteregimet i forbindelse med daglige aktiviteter. Tidligere er patienterne blevet instrueret under indlæggelse og har fået hjælpemidlerne med hjem fra afdelingen. Denne arbejdsgang har i flere tilfælde forhindret tidlig udskrivelse, bl.a. fordi der ikke kan bestilles hjælpemidler efter kl. 14.00.

De patienter, der kan ”gå og forstå” bliver inden indlæggelsen indkaldt til præinstruktion, hvor en ergoterapeut underviser i, hvordan patienterne skal agere i dagligdagen for at forebygge hofteluksation bl.a. ved anvendelse af kompenserende hjælpemidler. Patienterne får hjælpemidlerne med hjem samme dag.

 

Definition af begreber

Elektiv hoftepatient: Patient der kommer til en planlagt operation.

DCH: Det centrale hjælpemiddeldepot.

THA: Total hoftealloplastik.

Gå og forstå: Patienten skal

 • • Kunne gå selvstændigt med eller uden ganghjælpemiddel

 • • Have udholdenhed til at klare formiddagen (transport ud og hjem, gangdistance, fravær af mulighed for at lægge sig pga. træthed eller hoftesmerter

 • • Være hold-egnet, dvs. kunne modtage og følge en kollektiv besked, have ok syn, hørelse og kognition.

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejerskerne i ortopædkirurgisk ambulatorium.

Ergoterapeut tilknyttet de ortopædkirurgiske afdelinger.

Koordinerende sygeplejerske afdeling O1.

Lægesekretærerne i alloplastik teamet.

 

Formål

At de elektive hoftepatienter, der skrives op til operation i Aalborg, indkaldes i hold 1-2 uger før planlagt operation, til instruktion ved ergoterapeut i luksationsforebyggende aktivitet og brug af relevante hjælpemidler, som de samme dag får udleveret, således de er i hjemmet ved udskrivelsen.

Afgrænsning af patientgruppe:

 • Elektive THA patienter

 • Skiftning af cup/liner

 • Stem revision

 

Forløb

Når det besluttes, at patienten skal gennemgå en elektiv hofteoperation sker der følgende:

 

 • Sygeplejersken i ortopædkirurgisk ambulatorium vurderer om patienten opfylder kriterierne for præinstruktion i brug af hjælpemidler ved ergoterapeut inden indlæggelsen.

 • Sygeplejersken udleverer måleskema Måleskema til tilpasning af din bolig (Hofte-holdinstruktion) med henblik på tilpasning af bolig til patienten, som skal medbringes i udfyldt stand, når patienten kommer til præinstruktion hos ergoterapeuten.

 • Patienten opfordres til at have en pårørende med, hvis patienten ikke selvstændigt kan bære de udleverede hjælpemidler ud til og ind i egen bil (men man må gerne låne en kørestol i forhallen til at transportere hjælpemidlerne på)

 • Obs: Hvis patienten er med transport via kørselskontoret, må de kun medbringe 2 stk. større hjælpemidler – eksempelvis 1 badebænk og 1 toiletforhøjer.

 • Hvis patienten har en operationsdato – booker sygeplejersken en tid til præinstruks ved ergoterapeuten og medgiver patienten ydelsesinformation med påført dato + måleskema. Bookplan – søg opgave ergo HOFTE. Opgaven er sat op med brev, som bibeholdes.

 • Hvis patienten ikke har en operationsdato - udleverer sygeplejersken ydelsesinformation og måleskema til patienten. Sekretæren booker derefter tid hos ergo og sender indkaldelse til pt, når de har en operationsdato til patienten.

Instruktion hos ergoterapeut påregnes at vare ca. 1 time og 15 min.

 • Patienterne møder i Fysio- og ergoterapi, afsnit A i stueetagen på Syd kl. 9.00, melder sin ankomst via ankomststanderen og tager plads.

 • Patienten indkaldes i gruppe (max. 5) sammen med andre hoftepatienter til samlet instruktion.

 • Patienterne instrueres i, hvordan de kan gennemføre dagligdagens aktiviteter uden risiko for luksation.

 • Måleskemaet afleveres til ergoterapeuten, som derudfra vurderer den enkeltes behov for hjælpemidler og evt. boligtilpasning.

 • Ergoterapeuten bestiller hjælpemidlerne hos DCH.

 • DCH pakker og leverer hjælpemidlerne til Fysio- og Ergoterapiafdelingen, hvorfra patienten og evt. pårørende kan afhente dem. Dog vil artrodesepuden leveres til afd. O1, da patienten skal bruge den under den efterfølgende indlæggelse.

 • DCH vil bestræbe sig på at levere alle hjælpemidler indenfor en time efter ergoterapeuten har foretaget bestillingen. Det vil i praksis sige, at hjælpemidlerne forventes klar til patienten kl. 11.30 +/- en halv time.

Patienten og evt. pårørende har mulighed for at opholde sig i terapiafdelingens venteområde eller i cafeen i ventetiden på hjælpemidlerne.

 

Indlæggelsen

Patienten møder til indlæggelse på afdeling O1 som aftalt.

Sygeplejerskekoordinatoren vil, når patienten bliver indlagt, skrive ”minus ergo” på Cetrea tavlen, så ergoterapeut og tværfagligt personale kan se, at denne patient har fået instruktion og hjælpemidler og derfor ikke skal ses af ergoterapeut under indlæggelsen.