Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Natmenu – Aalborg UH

Skema for natteprocedure og almen information

 

Radiologisk Afdeling på Aalborg UH dækker i 5 matrikler. Syd, Nord, Hobro, Farsø og Thisted.

Thisted er allerede dækket af TMC i vagten.

Hvis Farsø har patienter der skal til en radiologisk undersøgelse i nattetimerne, overflyttes disse til Aalborg. UH – radiologisk vagt i Aalborg/TMC-Sydney visiterer og beskriver undersøgelserne.

Således omhandler TMC-dækningen på Aalborg UH matriklerne Syd, Nord og Hobro, da det er på disse tre matrikler der afvikles vagt.


Radiologer:

Hverdage

 • Dagvagterne møder kl. 07.30 – 15.00

 • Forvagten møder kl. 15.00 – 23.00 herefter afvikles rådighedsvagt frem til kl. 07.30 med maksimal tilkaldetid på 30 minutter.

 • Bagvagten møder kl. 15.00 - 23.00 herefter afvikles rådighedsvagt frem til kl. 07.30 med maksimal tilkaldetid på 30 minutter.

 

Lørdag, søndag, helligdage:

 • Forvagten møder kl. 8.00 – 16.00 i aktiv vagt, Aftenvagten møder kl. 16.00 – 23.00 i aktiv vagt, herefter på tilkald til kl. 08.00 næste morgen – med maksimal tilkaldetid på 30 minutter.

 • Bagvagten møder kl. 9.00 – 18.00 i aktiv vagt. Aftenvagten møder kl. 17.00 – 23.00 i aktiv vagt, med efterfølgende tilkald med maksimal tilkaldetid på 30 minutter.

 

Radiografer:

 

Hverdage: kl.07.30-15.00

Radiograferne i vagten Aalborg UH Syd, arbejder i treholdsskift og er altid i vågent fremmøde.

Fremmødeprofilen for dagvagten, weekend og helligdage:

 • Radiograf 1: 07.30 – 15.00

 • Radiograf 2: 07.30 – 15.00

 • Radiograf 3: 07.30 – 15.00

 • Radiograf 4: 08.00 – 16.30

 • Radiograf 5: 07.30 – 15.00

 

Fremmødeprofilen for aften og nattevagterne er som følgende:

 • Radiograf 1: 14.45 – 23.15

 • Radiograf 2: 15.00 – 22.30

 • Radiograf 3: 15.00 – 23.00

 • Radiograf 4: 15.00 – 00.00

 • Radiograf 5: 14.45 – 23.45 herefter rådighedsvagt fra vagtværelse (MR radiograf - +4597665253)

 • Radiograf 6: 15.00 – 22.30 MR Radiograf 2

 • Social og sundhedsassistent: 15.00 – 22.15

 

Fremmødeprofil for nattevagter, alle dage.

 • Radiograf nattevagt 1: 23.00 – 07.30

 • Radiograf nattevagt 2: 23.00 – 07.30

 

Der er én radiograf i vagt på Aalborg UH Nord. Radiografen har aktiv vagt fra 14.30 til 23.30, herefter afholdes der vagt fra vagtværelse frem til kl. 7.30.

Weekender og helligdage dækkes vagten med aktiv dagvagt fra 07.30 – 15.00, samt aktiv aftenvagt fra 14.30 – 23.30, efterfølgende afholdes der rådighedsvagt fra vagtværelse frem til kl. 7.30.


Der er én radiograf på Aalborg UH afsnit
Hobro i vagttid. Radiografen afholder aktiv vagt hverdage fra kl. 14.45 til 23.00, herefter afholdes vagten fra hjemmet, med maksimal tilkaldetid på 45 minutter.

Weekender og helligdage er der rådighedsvagt fra vagtværelse hele døgnet.

Ved undersøgelser der udføres med IV kontrast på matrikel Nord, skal kliniker følge med patienten til skanningen.

For nuværende skannes der ikke med IV. kontrast på matrikel Hobro.

Bagvagten indkaldes hvis der er undersøgelser, som kræver radiolog tilstede, samt ved tekniske problemer. TMC indkalder røntgen bagvagt, telefonnummeret til bagvagten kan oplyses af Radiograferne på Syd. (Alternativt via omstillingen på Aalborg UH +4597660000)

 

Kontaktinformation til Radiologisk Afdeling Aalborg UH

Informationen – omstiller til samtlige afdelinger og personer

+4597660000

Radiologer – via omstillingen

+4597660000

Radiografer – SYD

MR Radiograf

+4597665151

+4597665253

Radiograf – NORD

+4597665250

Radiograf – HOBRO

+4525275112

 

CT
For CT skanninger på Aalborg UH er det gældende, at der altid anvendes kontrastmængde sv.t. protokollen i PRI. Vi retter os efter ESUR´s grænseværdier for eGFR (Guideline 10.0), og giver ikke IV kontrast hvis eGFR er lavere end 30ml/min/1.73m2.
 

Der kan visiteres til skanninger uden peroral kontrast, med POV - vand som peroral kontrast og, POJ - vand med jodholdigt kontrast iblandet.
 

Børn visiteres efter almindelig RIS kode/navn, som ved CT af voksne, men skannes efter børneprotokol på CT skannerne.
 

Afdelingens retningslinjer vedr. kontrast, kan ses på følgende link:

https://pri.rn.dk/Sider/12178.aspx - for CT

https://pri.rn.dk/Sider/12034.aspx - for MR

 

MR
MR Cerebrum obs. apopleksi i tidsrummet 22.00 – 23.45 visiteres af TMC.

Billederne skal ikke sendes til TMC – Men beskrives af bagvagten.

Pr. 1/1-2023
afvikles MR FAST-STROKE fra kl. 22.00 – 07.30 af TMC-Sydney.

Se særskilt flowchart for arbejdsgangen herfor.

MR columna obs. tværsnit er sammen med FAST-STROKE de eneste MR undersøgelser, der skal sendes til- og beskrives af TMC-Sydney:

TMC – Sydney kontakter MR-vagten når der er visiteret en columna obs. tværsnit undersøgelse der skal udføres.

 

Trombolysepatienter afvikles for nuværende ved neuroradiologer fra Aalborg UH, og meldes således ikke til TMC Sydney. Skulle klinikere insisterer på andre, ikke oplagte, neuroradiologiske CT eller MR undersøgelser i vagten, kan TMC i tvivlstilfælde kontakte den vagthavende trombolyseradiolog, på telefonnummer +45 97 66 51 00.

 

Traumer afvikles af lokal radiolog, og involverer ikke TMC

 

Ved alle former for IT-problemer, planlagt eller akut nedbrud, vil radiologisk bagvagt i Aalborg overtage vagten.

For at lette prioriteringer af akutte henvisninger i vagttiden, og sikre at lokale rutiner følges, er nedenstående natmenu blevet sammenfattet. Der visiteres altid i RIS efter AAU koder som opgivet på protokoloversigten.

 

Aalborg UH modtager og behandler de dårligste patienter fra hele Region Nordjylland, og det kan derfor forventes, at der er stor variation i de undersøgelser der skal visiteres og beskrives. Som udgangspunkt udføres alle slags undersøgelser på Aalborg UH døgnet rundt, hvis patientens tilstand kræver det. Dog udføres der kun undersøgelser i tidsrummet fra 22.00 til 07.30 som har konsekvens for patientens videre akutte behandlingsforløb.

 

 

 

Oversigt over undersøgelser:

 

 

CT

 

 

Undersøgelse

Problemstilling

1
Døgnet rundt

2
Aftenvagt til kl.

Kommentar

CT hoved

Traume

 

 

Afvikles af lokal radiolog

Subaraknoidalblødning

Ja

 

 

Obs. blødning/infarkt MED neurologisk udfald

Ja

 

Akut cerebral påvirket pt. Lægefølge afhængig af pt. Klinik (Trombolyse afvikles på MR af Aalborg neuroradiolog)

Obs. blødning/infarkt (TIA) UDEN neurologisk udfald

Ja

 

 

Førstegangskrampe

Ja

 

 

Obs. tumor eller hydrocefalus

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

Undtaget akut operationskrævende patienter

Apopleksi

Ja

Fra 23.45 – 07.30

MR cerebrum obs apopleksi omvisiteres til CT fra 23.45 til 07.30.

CT hoved med i.v. kontrast

Absces

Ja

 

 

Tumor

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

 

Metastaser

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

F.eks. ”inden for 24 timer” eller ”ikke i vagten” eller ”altid MR hvis ingen kontraindikationer”, hvis relevant

CT angio hjerne/hals

Subaraknoidalblødning, aneurisme?

Ja

 

 

Øvrige blødninger, kilde?

Ja

 

Hvis akut neurokirurgisk operationskrævende patient

Sinustrombose

Ja

 

 

 

Obs. dissektion MED neurologisk udfald

Ja

 

 

Obs. dissektion UDEN neurologisk udfald

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

Kortlægning af carotis inden for kirurgi/stentning

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

CT sinus/orbita

Sinuit

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

Fremmedlegeme

Ja

 

 

CT hals med i.v. kontrast

Absces

Ja

 

Hvis akut operationskrævende

 

 

CT thorax

 

Lungeemboli MED cirkulatorisk påvirkning

Ja

 

 

Lungeemboli UDEN cirkulatorisk påvirkning

Ja

 

Hvis klinisk indikation

Obs. infiltrat/stase/pleuravæske

 

 

Konventionel røntgen af thorax

Obs infektion, empyem, absces

Ja

 

Efter kl. 23.00 kun ved akut klinisk indikation

Øsofagus ruptur/perforation

Ja

 

 

CT aorta

Akut aorta patologi

Ja

 

 

CT UE angio

Akut kritisk ischemi

Ja

 

 

CT Thorax/abdomen

Akut dårlig patient med påvirkede infektionstal og klinisk mistanke om sepsis

Ja

 

 

CT abdomen

Fri luft (ulcus, tarmperforation)

Ja

 

 

 

Tarmiskæmi/intraabdominal blødning

Ja

 

 

 

GBP, intern herniering

Ja

 

 

 

Ileus, volvulus

Ja

 

 

 

Appendicit

Ja

 

kun ved mistanke om perforation/komplikation

 

Divertikulit

Ja

 

kun ved mistanke om perforation/komplikation

 

Pankreatit

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

 

Kolecystit

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

 

Nyresten MED mistanke om pyonefrose

Ja

 

Ved urosepsis

 

Nyresten UDEN mistanke om pyonefrose

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

Ja – hvis patienten ikke kan smertelindres i akutmodtagelsen

Ogilvies syndrom

Ja

 

IKCT

 

Body Packing

Ja

 

 

CT nyrer

Nyretraume – pågående blødning

Ja

 

 

CT skelet

Ansigt, obs. fraktur MED øjenmuskelpåvirkning

Ja

 

 

 

Ansigt, obs. fraktur UDEN øjenmuskelpåvirkning

Ja

 

Finns kombinationsprotokoll CT Cerebrum+ansigt – JA den hedder:

CT cerebrum og ansigsskelet - A00AN

 

Columna cervicalis, traume

Ja

 

Udføres CT også på børn? JA

 

Columna thoracalis/lumbalis

Ja

 

Supplerende undersøgelse.

Der udføres altid konventionelle billeder først. Ved fraktur kan der kan suppleres med CT. Der skannes altid aktuelle corpora samt 1 ½ corpora over og under.

 

Bækken obs. fraktur

Ja

 

Supplerende undersøgelse.

Hvis påvirkning af SI-led og/eller acetabulum

 

Hofte – omvisiteres til MR

Ja*

 

* KUN hvis patienter er akut operationskrævende om natten.

Hvor konventionelle billeder ikke afkræfter collum/ pertrochanter eller subtrochanter involvering.

 

Præoperativ kortlægning af fraktur (f.eks. fodled, skulder)

Ja

 

 

 

 

 

 

 

RGT/GNM

 

 

 

Undersøgelse

Problemstilling

1
Døgnet rundt

2
Aftenvagt til kl.

Kommentar

Lungerøntgen

Pneumothorax/pleuravæske

Ja

 

 

Stase, infektion

Ja

 

 

Placering af dræn/CVK/tube

Ja

 

 

Skelet

Fraktur, små knogler (ekstremiteter, bækken, hofte)

Ja

 

Hele natten

Fraktur, columna cervicalis

Ja

 

Omvisiteres til CT

Fraktur columna thoracalis/lumbalis

Ja

 

 

Akut GI-gennemlysning

Sigmoideumvolvulus

Ja

 

 

 

Indhældning ved invagination (børn)

Ja

 

Altid UL først.

 

Osofagus, fremmedlegeme/synkestop

Ja

 

 

 

Oesophagus fremmedlegeme (røntgenfast)

Ja

 

Visiteres af Radiolog/TMC, udføres af radiograf på konventionel stue.

 

 

 

 

 

 

 

MR

 

 

 

 

Undersøgelse

Problemstilling

1
Døgnet rundt

2
Aftenvagt til kl.

Kommentar

MR columna

Truende tværsnitslæsion, rygmarvspåvirkning

Ja

 

Se særskilt protokol

Cauda equina

Ja

 

Spondylodiskit

Ja

 

Epiduralblødning efter anæstesi

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

(JA hvis akut operationskrævende)

MR cerebrum

Apopleksi

 

Indtil kl. 23.45

22.00 – 23.45 MR.
(Visiteres af TMC – beskrives lokalt)

23.45-7.30 omvisiteres til CT

FAST STROKE

Ja

 

Følger særskilt flowchart

Hvis kontraindikation til MR, skal der sendes en ny henvisning til CT, der skal visiteres af TMC til CT-skanning.

 

 

 

 

 

 

UL/INTERVEN

 

 

Undersøgelse

Problemstilling

1
Døgnet rundt

2
Aftenvagt til kl.

Kommentar

Ultralyd abdomen

Appendicit

Ja for børn

 

Hvis operationskrævende

Kolecystit

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

 

Galdesten

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

 

Hydronefrose

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

 

 

Invagination

Ja

 

 

Ultralyd scrotum

Torsion

Ja

 

Aldersgrænse – 18 år

 

Traume

Ja

 

Aldersgrænse – 18 år

 

Infektion/tumor

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

 

Ultralyd arm/ben

Pseudoaneurisme

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

 

DVT

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

 

Ultralyd + intervention

Pleuradræn

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

Om natten KUN ved intensiv patienter og på vital indikation

 

Ascitesdræn

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

Om natten KUN ved intensiv patienter og på vital indikation

 

Abscesdræn

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

Om natten KUN ved intensiv patienter og på vital indikation

 

Mammaabsces - drænage

Ja

 

 

 

Led, septisk artrit

Ja

 

Akut opstået septrisk artrit

 

 

Suprapubisk kateter

Ja

 

Suprapubiskateter ved svær urinblæreretention (hvis urologerne ikke kan anlægge kateteret)

 

Nefrostomi

Pyonefrose

Ja

 

Nefrostomi ved urosepsis, svær uræmi og høj kalium forårsaget af hydronefrose. Samt ved hydronefrose ved en-nyret patient.

Øvrigt - nyanlæggelse

Ja

 

Nefrostomi ved urosepsis, svær uræmi og høj kalium forårsaget af hydronefrose. Samt ved hydronefrose ved en-nyret patient.

Nefrostomiskiftning, kontrol

 

Ikke i tidsrummet 23.00 – 7.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Perifer/neurointervention

 

 

 

 

Undersøgelse

Problemstilling

1
Døgnet rundt

2
Aftenvagt til kl.

Kommentar

Perifer intervention

Intraabdominale blødninger der kræver embolisering

Intet vagtberedskab

 

Kliniker kan forsøge at kontakte interventionsradiolog

(via radiografer på Syd)

Neurointervention

Vasospasmer

 

Intet vagtberedskab

 

Kliniker kan forsøge at kontakte neurointerventionist

(via radiografer på Syd)

Epistaxis

 

 

Basilaris thrombektomi

 

 

Hyperakut a-grafi

 

 

opløbsangiografi