Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Decentral Blodketon - Abbott FreeStyle Precision Neo

Beskrivelse

 

OBS: Må kun anvendes til voksne og børn > 3 mdr.

 

Alle som har kompetence til at benytte Accu-Chek, kan også udføre bestemmelse af

Blodketon.

 

 

Billede 1

Billede 3

Billede 7

Billede 6

Figur 0.1 FreeStyle Precision Neo

Figur 0.3 Blodketon teststrimmel

Utensilier

Freestyle Precision β-ketone test strips

MediSense Glukose & Ketone Control - HI (Høj) og Lo (Lav)

Handsker

Mediswab

Fingerprikker

 

Synonym

REF

ILS

Freestyle Precision β-ketone test strips

Teststrimler

7078575

610266

MediSense Glukose & Ketone Control - HI (Høj) og Lo (Lav)

Kontrolopløsning

458928

458928

Lancet

Safe-T-pro plus

03603539150

459674

Handsker

 

 

 

Mediswab

 

 

 

 

Prøvemateriale:

Kapillærblod – eller stabiliseret blod fra vene- eller arteriepunktur

 

Fremgangsmåde Precision Exceed

Handsker anvendes ved kapillærprøvetagning grundet smittefare.

 

 • • Tag stiksen ud af folien ved at rive hul ved hakkerne i folien og rive op i siden.

  • Det er vigtigt at kontrollere, at stixen der anvendes er til Keton (lilla) - og ikke til glukosemåling (blå).

 • • Folien fjernes uden at berøre måleområdet.

 • • Skub kontaktdelen ind i sensorens indføringsrille (så langt ind som den kan komme). Både kontaktfeltet (den lilla side) og displayet skal vende opad.

 • • Sensoren tænder automatisk, og efterfølgende meddelelse vises i rækkefølge:

 • • Kontrollér at ”KET” fremkommer i displayet – og at et ikon med en bloddråbe blinker.

 • • Afsprit patientens finger inden punktur og lad området lufttørre.

Billede 4

 • • Herefter kasseres første dråbe for at sikre, at blodgennemstrømningen er tilfredsstillende, og anden dråbe bruges til måling.

 • • Påfør blod på spidsen af stiksen indtil apparatet bipper, målefeltet skal være helt fyldt med blod (> 1,5 μl blod)

 • • Svar ses på display efter 10 sekunder

  • Der ses nedtælling fra 10 sekunder, før der er et svar på display.

 • • Ved fejlmeddelelser gentages målingen, hvis fejlen optræder igen.

 • • Kontakt fagspecialist eller funktionsansvarlig bioanalytiker for POCT-funktionen på Klinisk Biokemisk Afdeling.

 • • Analysesvarets prøvetagningstidspunkt og bruger skal dokumenteres i NordEPJ.

 

Billede 8

Rengøring /vedligeholdelse af apparatet.

Apparatet aftørres efter brug med sprit og lufttørre efterfølgende.

 

Ved stænk af blod på Precision tørres dette straks af med cellestof og derefter afsprittes apparatet.

 

Kontrol bestemmelse

Billede 2

 

Instrumenter udleveret af Klinisk Biokemisk Afdeling kontrolleres af personalet på Klinisk Biokemisk Afdeling, med den kliniske afdelings stiks

 

Hver 28. dag kontrolleres apparatet med to (høj og lav) vandige kontroller:

MediSense, Glucose & Ketone Control Solutions (REF 99896-06).

 

Kontrolopløsningen er holdbar til udløbsdato på kontrolflasken, maksimalt 3 måneder efter ibrugtagning.

 

Acceptkriterie på Aalborg UH, for afleveringskontrollerne er angivet på POCT-TI111

 

Se Target for det aktuelle lot. nr., det findes i vejledning i elektrodeæskerne

Målgruppe – modtagelse

Patienter med ketoacidose.

Formål

Sikring af kvaliteten af stiks og udstyr efter udlevering.

Problemstilling

Ketonanalyser udføres på udstyr, der ikke selv kan sende informationer til laboratorie-EDB-systemet, og dermed heller ikke direkte til patientens svarskema.