Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Temperaturalarm eller manglende data for fødevarer i køleskabe/frysere på afsnittene samt i køle-/frostrum i Centralkøkkenet i Thisted

Beskrivelse

Indeværende instruks træder i kraft, hvis der er alarm pga. forhøjet temperatur eller manglende data i enten køleskabe/frysere på afsnittene eller i køle-/frostrum i Centralkøkkenet.

Grænseværdier for de respektive køle- /frostskabe er angivet lokalt.

Der er mange forskellige personalegrupper involverede i henholdsvis at udbedre skade, evt. flytte fødevarerne og sikre at disse opbevares hensigtsmæssigt i forhold til grænseværdierne, mens køle-/frostskab eller –rum repareres.

For at sikre at hver personalegruppe kender egen handlealgoritme er der udarbejdet flowdiagrammer for de specifikke personalegrupper. Disse er vedlagt som bilag:

 

  • • Ansvarshavende sygeplejerske: Temperaturalarm og manglende data fra fødevarer, køl og frost

  • • Portør: Temperaturalarm og manglende data fra fødevarer, køl og frost

  • • Receptionen: Manglende data fra Thermit

  • • Receptionen: Temperaturalarmer fra fødevarer, køl og frys

  • • Køkkenpersonale: Temperaturalarm og manglende data fra fødevarer, køl og frost

  • • Teknisk Afdeling: Thermit temperaturalarmer og/eller manglende data

 

Ekstra bilag: Skema til registrering af temperatur på afsnit, i tidsrummet hvor logning ikke virker.

 

Formål

Instruksen er en procedurebeskrivelse, når der er alarm eller manglende monitorering på fødevarer. Den fælles handlealgoritme med bilag, der henvender sig til de respektive personalegrupper sikrer, at hver især kender til egne opgaver og kan handle derefter.

Definition af begreber

Manglende data: Manglende elektronisk overvågning i hhv. køleskabe/frysere på afsnittene eller i køle-/frostrum i Centralkøkkenet