Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsinstruks for patienter i ambulant behandlingsforløb i Onkologisk Dagafsnit

 

Indholdsfortegnelse

Formålet1

Ansvarsfordeling (signatur forklaring)1

Ernæringsvurdering samt sygeplejefaglige tiltag i dagafsnittet1

Ernæringsambulatoriet ved klinisk diætist2

Afhjælpning af risikofaktorer ved understøttende medicinsk behandling2

Ordination af supplerende ernæringsterapi – sondeernæring og parenteral ernæring3

Bilagsoversigt3

Definitioner3

Referencer3

 

 

Formålet

Alle patienter i ambulant kræftbehandlingsforløb får vurderet deres ernæringstilstand, at der ved patienter i ernæringsrisiko vurderes om patienten skal tilbydes kostvejledning og om der skal iværksættes ernæringstiltag i behandlingsforløbet. Arbejdsprocesser samt ansvarsfordeling er illustreret som flowchart (bilag1).

Undtaget for denne ernæringsinstruks er patienter med hoved/hals cancer, som følger instruksen: Ernæringsinstruks for patienter med hoved-halscancer (planocellulært karcinom) i stråleforløb, dog skal

patienter med recidiv af hoved-halscancer følge Ernæringsinstruks for patienter i ambulant behandlingsforløb i Onkologisk Dagafsnit.

 

Ansvarsfordeling (signatur forklaring)

L= lægegruppen P= plejegruppen D= Diætist

 

Ernæringsvurdering samt sygeplejefaglige tiltag i dagafsnittet

Ved det første ambulante besøg samt ved hvert ambulante besøg herefter (dog max 1 gang pr. uge) udføres følgende arbejdsopgaver af modtagende sygeplejerske (P)

  1. 1) Patienten vejes på afdelingens vægt. Vægten skal dokumenteres i Clinical Suite og i Med.Onc, så vægtudviklingen kan følges (P)

  2. 2) Ernæringsvurdering udføres via samtale med patienten i forhold til to målepunkter (P)

  • Har patienten tabt sig i vægt sammenlignet med sidste vægt?

  • Har patienten ændret spisevaner, spist mindre end normalt eller haft nedsat appetit?

Ved Ja til ét af ovenstående målepunkter skal sygeplejerske eller læge vurdere om patienten skal

henvises til diætist i Ernæringsambulatoriet (P/L).

Ernæringsvurderingen skal dokumenteres i Clinical Suite sygeplejestatus ”ernæring”.

Henvises patienten ikke til Ernæringsambulatoriet trods ja til ovenstående punkter, skal fravalget

dokumenteres under sygeplejestatus ”ernæring” på følgende måde ”Ud fra en individuel vurdering samt

samtale med patient fravælges henvisning til Ernæringsambulatoriet, da patienten …” (P)

Eksempler på årsager til fravalg:

  • Patienten ønsker ikke diætbehandling og vejledning ved klinisk diætist

  • Patienten har allerede kontakt til en anden klinisk diætist

 

Tid i Ernæringsambulatoriet kan bookes af sygeplejerske via Bookplan (1 valg) eller ved personlig kontakt til

diætist (lokal nr. 63764). I bookning skal patientens diagnose og behandlerteam samt henvisningsårsag fremgå.

Bilag 2: Bookning af diætistsamtale i Ernæringsambulatoriet – Onkologisk Dagafsnit.

OBS: Vigtigt at der IKKE knyttes kontakt i bookningen.

 

 

De patienter, som ikke skønnes til henvisning til Ernæringsambulatoriet kan tilbydes en generel kostvejledning af sygeplejerske ift. proteinrige drikke, energi og proteinrig kost samt indtagelse af en multi-vitamin tablet. Bilag 3: Generel kostvejledning til småtspisende patienter.

 

Ernæringsambulatoriet ved klinisk diætist

Ved første vejledning i Ernæringsambulatoriet udfører diætisten 2 ernæringsscreeninger i samarbejde med patienten; NRS 2002 samt screeningsskemaet PG- SGA - Short Form. Screeningsresultaterne fra PG-SGA -Short Form dokumenteres i Clinical Suite i ernæringsscreeningsredskabet under feltet ”Andet” (D).

Bilag 4: PS-SGA Short Form spørgeskema til vurdering af ernæringsrisiko ved kræftpatienter.

Diætistens øvrige tiltag vil fremgå i et diætistnotat under ”alle handleplan andre faggrupper” i Clinical Suite (D).

 

Afhjælpning af risikofaktorer ved understøttende medicinsk behandling

PG-SGA screeningen synliggør forskellige risikofaktorer, som kan kræve medicinsk behandling.

Behandling og pleje ift. aktuelle risikofaktorer kan diætisten drøfte med sygeplejefaglig koordinator fra det behandlerteam patienten tilhører og/eller læge tilknyttet patientens behandlerteam til middagskonference. (D). Pleje, tiltag og behandling ift. risikofaktorer dokumenteres i Clinical Suite sygeplejestatus ”ernæring” (P/L/D).

 

Ordination af supplerende ernæringsterapi – sondeernæring og parenteral ernæring

Vurderer diætisten, at patienten ikke kan ernæres sufficient med kost pr. os udføres en tværfaglig vurdering af patienten ved kontakt til læge tilknyttet patientens behandlerteam til middagskonference (D/L).

 

Ved beslutning om opstart af sondeernæring eller parenteral ernæring aftales en indlæggelse af patienten på onkologisk sengeafsnit til opstart af supplerende ernæring. Her udføres en risikovurdering ift. refeeding syndrom inden opstart jvf. PRI dokument Refeeding syndrom - forebyggelse og behandling

Ernæringsinstruks for patienter indlagt på Onkologisk Sengeafsnit D1/D3

Efter supplerende ernæring er påbegyndt og patienten udskrives, følges patienten igen i Ernæringsambulatoriet med henblik på vægtudvikling samt evt. korrigering af ernæringsplanen (D).

 

Bilagsoversigt

  1. 1) Flowchart over ernæringsindsatsen til patienter i ambulant behandlingsforløb i Onkologisk Dagafsnit.

  2. 2) Bookning af diætistsamtale i Ernæringsambulatoriet – Onkologisk Dagafsnit.

  3. 3) Generel kostvejledning til småtspisende patienter.

  4. 4) PS-SGA Short Form til vurdering af ernæringsrisiko ved kræftpatienter.

 

Definitioner

NRS2002 (Nutritional risk screening) = screeningsredskabet i Clinical Suite.

PG-SGA Short Form spørgeskema målrettet patienter i kræftbehandling.

Refeeding syndrom alvorlig elektrolytforstyrrelse, som kan opstå ved op-ernæring hos patienter, som igennem længere tid har haft et lavt kostindtag.

 

Referencer

Relevante PRI dokumenter for Aalborg Universitetshospital

 

Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning til indlagte patienter

Refeeding syndrom - forebyggelse og behandling

Sondeernæring

Parenteral ernæring – klinisk vejledning for sygeplejen

Udskrivelse med sondeernæring

Udskrivelse af patienter med parenteral ernæringsterapi

Ernærings- og Måltidspolitik for Aalborg Universitetshospital